جستجو
Menu
image

عنوان: شهرداري کليه اقدامات را براي کنترل سفيدبالکها در زمستان95 انجام داده

تاریخ انتشار: 1396/3/22

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 393

خلاصه مطلب:

از تابستان سال 1393 که حشره کوچکي به نام سفيدبالک با حضور ناگهاني و انبوه خود نگراني هايي را براي ساکنين شهر تهران ايجاد کرد، سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران به عنوان بازوي اجرايي شهرداري تهران اقدامات گسترده و هماهنگي را با همکاري مناطق 22 گانه شهرداري و موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور در زمينه مقابله با آن به انجام رسانده است، چنانچه در سال گذشته شاهد کاهش چشمگير جمعيت اين آفت در بسياري از مناطق شهر تهران بوديم.

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، از ديدگاه علم گياه پزشکي طغيان دوره اي يک آفت امري طبيعي بوده که مي تواند به دلايل مختلفي رخ دهد از جمله پيدا کردن ميزبان مناسب و استقرار بر روي آن، کاهش يا عدم وجود دشمنان طبيعي ، تغييرات اکوسيستمي يا شرايط اقليمي به نفع آفت و به ضرر دشمنان طبيعي آن، سرعت توليد مثل بالا و تکثير فراوان آفت.

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در گفت و گو با شهرنوشت، در خصوص اقدامات پيشگيرانه و کنترلي انجام شده در زمستان 1395 گفت: کنترل آفت سفيد بالک به دليل استقرار آن در پشت برگ ها و عدم امکان رويت مراحل اوليه زندگي با چشم غير مسلح و سرعت تکثير فراوان و افزايش تصاعدي جمعيت نياز به اقدامات ويژه و هماهنگ دارد. لذا به دنبال اقداماتي که از آغاز ظهور اين آفت توسط شهرداري و مراکز ذيربط به انجام رسيد، در زمستان سال گذشته نيز با توجه به اينکه با سرد شدن هوا حشرات پروازي سفيد بالک از بين رفته و به صورت فرم زمستان گذران (شفيره) در سطح زيرين برگ هاي درختان به سر مي برند، اين سازمان اقدام به تهيه دستور العمل هاي اقدامات ويژه به منظور کنترل سفيد بالک در 6 ماهه دوم سال با هماهنگي موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور و ابلاغ آن به مناطق 22 گانه کرد. هم چنين هماهنگي درون بخشي (ادارات فضاي سبز، حوزه خدمات شهري و سازمان مديريت پسماند) به منظور جمع آوري، حمل و معدوم نمودن برگ هاي آلوده به فرم زمستاني آفت و جلوگيري از استفاده آنها جهت توليد خاک برگ و کمپوست با نظارت دقيق و مستمر کارشناسان فضاي سبز به عمل آمد. از طرفي برنامه ريزي هاي لازم جهت انجام عمليات هرس به ويژه روي درختان پهن برگ از جمله توت و زيتون به منظور افزايش تبادل هوا در بين شاخه ها و حذف پاجوش، تنه جوش و تغيير فرم گياه از درختچه به درخت به منظور کاهش جمعيت زمستان گذران آفت با جديت به انجام رسيد.
آقای مهندس علي محمد مختاري با با بيان اينکه توجه به خطرات زيست محيطي کاربرد سموم شيميايي و همچنين در راستاي حفظ سلامتي شهروندان کليه اقدامات کنترلي بر پايه مديريت تلفيقي (IPM) و با هماهنگي و مشاوره اساتيد موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور صورت پذيرفته است، گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته مي توان به روغن پاشي گسترده درختان و درختچه هاي هميشه سبز آلوده به فرم زمستان گذران آفت، با استفاده از روغن هاي امولسيون شونده پارافيني، طي زمستان و بهار، استفاده از سموم گياهي مجاز و يا در مواقع ضروري کاربرد سموم شيميايي کم خطر بصورت لکه اي در نقاط طغياني (HOT SPOT) اشاره کرد.
وي ادامه داد: در ارتباط با کنترل بيولوژيکي (استفاده از حشرات و ميکروارگانيسم هاي مفيد) به دليل خشکي هوا و عدم رطوبت کافي در تهران نتايج مثبتي از کاربرد قارچ هاي بيمارگر آفت (با نام علمي Beauveria bassiana) حاصل نشده اما با اقدامات حمايتي از جمعيت دشمنان طبيعي (به ويژه کفشدوزک ها) حفظ و يا افزايش يافته است. هم چنين در سال جاري براي اولين بار در چندين منطقه تهران حشرات مفيد بال توري به صورت مصنوعي رها سازي شده است.
آقای مختاري در تشريح ديگر اقدامات صورت گرفته اظهارکرد: آماده سازي و کنترل دقيق و مستمر تجهيزات پيمانکاران به منظور تأمين دستگاه هايي مانند واترپمپ و بهينه سازي تانکرهاي آبشويي، تهيه تله هاي زرد چسبنده و تأمين ترکيبات آبشويي از جمله اين موارد است. ضمن اينکه جلسات مستمر و منظم با مسئولين گياه پزشکي مناطق بيست و دوگانه با مديريت اين سازمان به منظور ايجاد هماهنگي اقدامات و تبادل اطلاعات و تجربيات هر 20روز يکبار برگزار مي شود.
آقای مختاري افزود: افزايش برقراري ارتباط با ادارات، صاحبان باغات، مجموعه هاي مسکوني و مراکز درماني، نظامي، آموزشي، ورزشي و... جهت انجام اقدامات کنترلي در محوطه باز آنها و انجام برنامه ريزي وسيع آموزشي در مراکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز مناطق 22 گانه جهت ناظرين، کارشناسان و عوامل کارگري پيمانکاري، شهروندان، دانش آموزان و ... به منظور اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي ديگر اقداماتي است که طي شش ماهه دوم سال گذشته به اجرا درآمده است.
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران با بيان اينکه کليه اقدامات کنترلي جمعيت آفت سفيد بالک در زمستان 1395 توسط شهرداري به اجرا درآمده است، گفت: عوامل شهرداري تمامي امكانات خود را براي كنترل آفت مزبور بسيج کردند تا ان شاءالله امسال با کاهش جمعيت اين آفت در حدي قابل قبول، رضايت شهروندان گرامي نيز تامين شود. در خاتمه يادآوري مي کنم که سفيدبالک حشره اي است که با افزايش دما و تغييرات اقليمي در سال هاي اخير در ليست آفات مهم کشور قرار گرفته است و اگرچه در مزارع جاليزي خسارات اقتصادي قابل توجهي وارد مي کند اما در محيط شهري تنها به دليل انبوه جمعيت حشره و اثرات نامطلوب بر روحيه شهروندان در فصول گرم سال کانون توجه همگان قرار مي گيرد. کنترل بهينه يک آفت در محيط شهري مستلزم اطلاع رساني صحيح و به هنگام از سوي مسئولين و رسانه هاي عمومي، همکاري و هماهنگي کليه ادارات و نهادهاي مسئول و همراهي شهروندان محترم است.


منبع: به نقل از ساب پرتال شهرداری تهران مورخ 96/3/22

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir