جستجو
Menu
  برگزاری کارگاه چراغ خانه با موضوعیت" ارتباط موثر با فرزندان" مورخ 95/8/2 و 95/8/9 - 95/9/15 و 95/9/22
 
   

بسيج سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " ارتباط موثر" و " ارتباط موثر با فرزندان " در تاريخ 95/8/2 ، 95/8/9 ، 95/9/15 و 95/9/22 با حضور همكاران محترم شاغل در اين سازمان نمود.

تاريخ انتشار:1395/10/29
تعداد بازديد:96
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir