جستجو
Menu

عنوان: بوستان جنگلی یاس فاطمی

تاریخ انتشار: 1395/10/7

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 825

خلاصه مطلب:

محدوده طرح:

بوستان یاس فاطمی واقع در حریم شهر تهران و بخشی ازکمربند سبز شهر تهران و محدوده شمالی بزرگراه شهید بابایی و جاده لشگرک از سمت شرق با وسعتی بالغ بر 485 هکتار قرار دارد.

پیرو دستور مقام معظم رهبری در راستای حفاظت از منابع طبیعی اراضی بوستان جنگلی یاس، ایجاد یک اکوپارک برای جذب گردشگران تفریحی و اکوتوریسم در دستور سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران قرار گرفت و با تلاش بی وقفه همکاران محترم سازمان به صورت یک طرح جهادی از ارگان های ذیربط تحویل و ظرف مدت 25 روز تا مورخ 1394/1/13 جهت بهره برداری شهروندان محترم مهیا گردید.

  اهداف پروژه :
 
1- حفاظت از درختان و منابع محیطی (بسترطبیعی، خاک وآب)
 2- گسترش و اشاعه فرهنگ محافظت از محیط زیست و تلاش در جهت مشارکت سازمان های مردم نهاد در حفظ اراضی مزبور
 3- استفاده از توانمندی کوهستانی در زمینه جذب گردشگران تفریحی و اکوتوریسم

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir