جستجو
Menu
image

عنوان: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران همایش آشنایی با سفید بالک و روش های کنترل آن را برگزار نمود.

تاریخ انتشار: 1395/9/13

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 525

خلاصه مطلب:

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به منظور ارتقاء آگاهی و توان اجرایی كارشناسان بخش نظارت و اجرايي ادارات فضاي سبز مناطق بيست و دوگانه، در زمینه روش های کنترل آفت سفید بالک، همايشی با عنوان «آشنايي با سفيد بالك و روش های کنترل آن در فضاي سبز شهر تهران» را در سالن آمفي تئاتر محل دائمي نمايشگاه هاي تخصصي شهرداري تهران برگزار نمود. در اين همايش، بيولوژي و چرخه زندگی - رفتارشناسي - نحوه پايش و پيش آگاهي و اقدامات كنترلي  (به زراعي - فيزيكي - مكانيكي - شيميايي - بيولوژيكي) این آفت در فصول مختلف سال آموزش داده شد و همچنين روشهاي فرهنگ سازي، اطلاع رساني صحيح و افزايش مسئوليت پذيري در شهروندان به منظور همکاری در كنترل آفت سفيد بالك به بحث و گفتگو گذاشته شد، تا با اقدامات هماهنگ و منسجم عوامل شهرداری در کلیه مناطق تهران و جلب همکاری و همیاری شهروندان نتایج بهتری حاصل شود .

منبع: به نقل از روابط عمومی سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مورخ 1395/9/13

 

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir