جستجو
Menu
image

عنوان: تغذیه گیاهان از طریق ساقه و برگ

تاریخ انتشار: 1395/8/5

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 626

خلاصه مطلب:

نام کتاب: تغذیه گیاهان از طریق ساقه و برگ

گردآورنده: خانم مرجان خدامی

ناشر: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

سال انتشار: 1370

دریافت فایل PDF :

 



براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir