جستجو
Menu
  ریشه درختان و ساختمانها
 
   

نام کتاب: ریشه درختان و ساختمانها

مولفان: دی. اف. کاتلر - آی. بی. کی. ریچاردسون

مترجم: خانم مهندس صفیه رضوانیان

ویراستار علمی: آقای دکتر کریم جوانشیر

سال انتشار: 1374

دریافت فایل PDF :

 تاريخ انتشار:1395/8/5
تعداد بازديد:270
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir