جستجو
Menu
  چنار
 
   

نام کتاب: چنار

تهیه و تنظیم: خانم مهندس معصومه شریفی نیا

ویراستاران علمی: خانم مهندس مهین مظاهری- آقای دکتر محمد صانعی شریعت پناهی- آقای مهندس بهرام زهزاد- آقای دکتر محمد طباطبایی

ویراستاران ادبی: آقای دکتر مسعود هاشمی- خانم زهره قائنی

ناشر: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

سال انتشار: 1372

دریافت فایل PDF :

 تاريخ انتشار:1395/8/4
تعداد بازديد:257
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir