جستجو
Menu
image

عنوان: آفات مهم درختان چنار و بید و کنترل آنها در شهر تهران

تاریخ انتشار: 1395/5/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 11330

خلاصه مطلب:

دریافت فایل pdf

لینک های مرتبط: 

- اصول مبارزه با آفات
- اصول مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
- شپشك خوني نارون
- آفات كليدی
- شته‌های مهم درختان فضای سبز شهر تهران و راههای کنترل آنها


   

بسمه تعالی

  چنار درختي است زیبا،  گسترده،  بلند قامت، پهن برگ،  خزان كننده که تنه آن پوستی صاف دارد و هر ساله پوست قدیمی به صورت قطعات کوچک و بزرگ از تنه جدا می شود. چنار علیرغم اینکه در زمینهای مرطوب و کنار جویبارها می روید نسبت به خشکسالی مقاوم است و اگر شرایط محیطی مناسبی برای آن فراهم شود عمر طولانی دارد.

   بید نیز از جمله درختانی است که با حضور خود در فضای سبز شهری به خصوص در شهر بزرگی مانند تهران، زیبایی خاصی به محیط اطراف خود می دهد. اغلب گونه های بید رشد سریعی دارند و در خاکهای مرطوب و مکانهای آفتابگیر به خوبی رشد می کنند.

   با توجه به فراوانی این دو گیاه در فضای سبز شهر تهران مجموعه حاضر درباره آفات مهم این درختان و روشهای مبارزه با آن تهیه شده است.

                                                                                                                    علی محمد مختاری

                                                                                             مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران


پيش گفتار

   از آنجائي كه تأثيرات منفي كاربرد آفت كشها بر روی سلامت مردم در برخی موارد به كندي نمايان مي شود، اولين اقدام در جهت ترویج برنامه مديريت تلفيقي آفات عبارتست از تغيير رویکرد كارشناسان به هنگام مبارزه با آفات و بیماریها، به این معنا که هر گونه توصیه در باره استفاده از آفت کش ها باید پس از  بررسی های دقیق درباره نوع آفت، میزان خسارت و تعداد و دوز آفت کش موثر صورت گیرد. لازم به ذكر است كه در سطوح شهري،  به جاي آستانه ميزان خسارت، آستانه زيان زيبائي مطرح مي‌باشد و بدين لحاظ تشخيص كمي مشكل تر مي باشد  به علاوه در شهرهاي بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران، كه فعالیت شهروندان در همه ساعات شبانه روز جریان دارد، تعيين زمان مبارزه اهميت فوق العاده‌اي دارد. برای کاهش خطرات جانبي ناشی از مبارزه، این زمان باید به موقعی که حداقل حضور شهروندان در خیابانها وجود دارد، موکول گردد.
شايان ذكر است با رعايت اصول به زراعي در فصول مختلف سال، از جمله: هرس به موقع، آبياري، زهكشي و كوددهي مناسب(دامي و شيميائي)،  علاوه بر كاهش خسارت ناشی از آفات،  به کاهش ميزان سم مصرفي نیز کمک قابل توجهی می شود.

فهرست                                                                                                                        صفحه

سخن مدیر عامل-------------------------------------------------------------3

پيش گفتار-----------------------------------------------------------------4

 

بخش اول : آفات چنار (شكل شناسي ، زيست شناسي، نحوه خسارت و كنترل)

آفات مهم چنار --------------------------------------------------------------6

·         زنجرك گل سرخ--------------------------------------------6

·         كرم سفيد ريشه   -------------------------------------------9

·         سوسك چوبخوار شاخك بلند نارون ------------------------------- 11

·         كنه دو لكه‌اي--------------------------------------------- 12

·         پروانه مينوز چنار ------------------------------------------- 14

·         كرم ريشه خوار صنوبر --------------------------------------- 15

 

بخش دوم:  آفات بيد (شكل شناسي ، زيست شناسي، نحوه خسارت و كنترل)

 آفات مهم بيد------------------------------------------------------------ 17

 • سوسك ريشه خوار صنوبر --------------------------------------------- 17
 • سوسك چوبخوار صنوبر----------------------------------------------- 18
 • ليسه بيد-------------------------------------------------------- 19
 • پروانه تخم انگشتري ------------------------------------------------21
 • پروانه توري------------------------------------------------------ 23
 • شته خال دار بيد--------------------------------------------------- 24
 • سنك صنوبر----------------------------------------------------- 25
 • كنه قرمز اروپايي -------------------------------------------------- 27
 • شپشك واوي نارون ------------------------------------------------ 28
 • سپر دار سان ژوزه-------------------------------------------------- 29
 • شپشك سپر دار سفید بيد --------------------------------------------- 30

منابع------------------------------------------------------------------32  

        بخش اول

 آفات چنار

آفات مهم چنار

   با توجه به بازديدهاي به عمل آمده و بررسي منابع، درحال حاضر در سطح شهر تهران حشرات زير از اهميت زيادي برخوردار مي باشند:

1- زنجرك گل        (Edwardsiana rosae (Cicadellidae 
2- كرم سفيد ريشه (Polyphylla olivier (Scarabaeidae
3- سوسك چوبخوار نارون  (Aeolesthes sarta (Cerambycidae
4- كنه تار عنكبوتي (دو نقطه‌اي) (Tetranychus urticae (Tetranychidae 
5- پروانه مينوز چنار  (Lithocolletis platani (Gracillariidae
6- كرم ريشه خوار صنوبر (Capnodis miliaris (Buprestidae

                                   Edwardsiana rosae  L.( Cicadellidae)    زنجرك گل سرخ 

شكل شناسي:
 
 حشره کامل زنجرک رز
 
پورهای زنجرک رز 

 

حشره كامل، زنجرك كوچكي است به طول 3 تا 5/3 ميليمتر و برنگ زرد روشن با دو چشم مركب قرمز متمايل به قهوه اي و دوچشم ساده كوچك در فرق سر.

زيست شناسي:

   زنجرك گلسرخ زمستان را به صورت تخم در زير اپيدرم سرشاخه هاي یکساله گياه ميزبان (مخصوصاً رزهاي اصلاح شده و وحشي و گاهی هلو و گوجه) مي‌گذراند. از نيمه دوم فروردين ماه  تا هفنه سوم اردیبهشت ماه تخمها تفريح شده و پوره ها خارج مي گردند. حشرات كامل در اواسط ارديبهشت ماه ظاهر مي شوند و 25 تا 30 روز بعد از عمل جفتگيري، در دمبرگ تخمگذاري مي كنند. تخمها به صورت دسته اي يا انفرادي زير برگ ها ودر داخل پارانشيم گذاشته مي شوند. هر حشره ماده تا 261 عدد تخم مي گذارد. بديهي است در سالهائي كه بهار زود تر از معمول آغاز مي گردد اين حشره در فروردين ظاهر مي شود با توجه به ميزبانهاي ديگر، در تابستان حشرات كامل به درختان مهاجرت مي كنند ولي ممكن است بر روي بوته رز باقي بمانند.

نحوه خسارت:

اين حشره با فرو بردن خرطوم خود به داخل پارانشيم برگ، تغذيه از شيره نباتي و همچنين ترشح بزاق دهان كه باعث تخريب كلروفيل سلولهاي اطراف محل نفوذ خرطوم مي گردد، مانع از رشد طبيعي گياه مي شود. همچنين برگهاي مورد حمله اين آفت، رنگ پريده و نقطه نقطه مي شوند. در شرايط آب وهوايي گرم و خشك خسارت شديدتر است و باعث قهوه‌اي شدن و ريزش برگ‌ها مي شود.

 
 نحوه خسارت زنجره بر روی برگ رز

کنترل:

1.      استفاده از سموم سيستميك ; به اين ترتيب سم همراه با جريان شيره نباتي وارد بدن حشره مي‌شود.

2.      استفاده از شته كش هاي معمول مانند مالاتيون، ديازينون، اتیون و... .

3.      كنترل بيولوژيكي با استفاده از لاروهاي‌chrysoperla carnea  براي تغذيه از پوره‌ها، ويا زنبورهاي خانواده Mymaridae جنس Anagrus  براي پارازيته كردن تخمها. بديهي است در مكانهايي كه امكان استفاده از پارازيتوئید ها و عوامل بيولوژيكي هست، نبايد از آفت كشها براي كنترل آفات استفاده كرد.

4.      استفاده از نوارهای چسبناک جذب کننده حشرات.

 
 نوار چسبناک  chrysoperla carnea larva        chrysopa carnea     

کرم سفید ریشه    
Polyphylla olivieri
(Scarabaeidae)      
                                                                                                                                    

   اين آفت در تمام مناطق كشور انتشار داشته و از اهميت زيادي برخوردار است و خسارات شديدي رابه ميزبان هاي خود وارد مي سازد.

 

 

 

شكل شناسي :

   حشره كامل سوسك بزرگي است به طول  30 ـ 35 ميليمتر، به رنگ قهوه اي با لكه هاي سفيد بر روی بالپوش. لارو كامل آن 60 تا 80 ميليمتر طول دارد، قوسي، بزرگ و سفيد مايل به خاكستري با سر و آرواره هاي قهوه اي مي باشد.

زيست شناسي:

   اين آفت، هر 2-3 سال يكبار داراي يك نسل مي باشد. زمستان رابه صورت لاروهاي سنين مختلف روي ريشه گياهان ميزبان خود مي گذراند و در طول اين مدت از ريشه و پوست طوقه تغذيه مي كند. در اواسط بهار، لاروها به طرف سطح خاك آمده و تبديل به شفيره مي‌شوند. در شرايط آب وهوايي كرج تاريخ ظهور حشرات كامل از 25 خرداد تا 5 تير است و اوج جمعيت آن 15 ـ 20 تير مي باشد. از اواخر خرداد حشرات كامل به مدت 1 ماه فعاليت كرده و در طي اين مدت از برگهاي درخت ميزبان تغذيه مي كنند.

   پس از جفتگيري، در سطح خاك ودر شكافهاي به قطر متوسط 2 ميليمتر تخم ريزي مي كند. تخمها اغلب در زمينهاي مرطوب ودر عمق 5 ـ 7 سانتيمتري سطح زمين گذاشته مي‌شوند. در اواسط مرداد لاروهاي جوان از تخم خارج مي شوند ودوره‌ي رشد آن ها سه سال طول مي كشد.

لاروهاي سن اول پيچيدگي زيادي ندارند  و معمولاً از ريشه گياهان علفي تغذيه مي كنند ولي در سنين بالاتر از پوست، كامبيوم و چوب ريشه درخت ميزبان تغذيه مي نمايند.

خسارت:

   اين حشره با تغذيه از ريشه و قسمتهاي سطحي چوب و حتي در سنين بالاتر از كامبيوم و طوقه، باعث قطع جريان شيره نباتي مي شود ودر نتيجه بعد از مدتي درخت زرد مي شود و حتي ديده شده كه در اثر قطع ريشه ها در اثر باد به زمين سقوط مي كند. بيشترين خسارت اين آفت بر روي درخت هاي بيد، مي باشد.

      كنترل:

1-   اگر حشرات کامل قبل از تخم ریزی جمع آوری و از بین برده شوند ، بدین ترتیب در آن سال آلودگی جدید در باغ به وجود نخواهد آمد. بنابراین به عنوان اولین اقدام ، جمع آوری و نابود کردن حشرات کامل توصیه می شود .  حشره کامل در صبح زود قبل از گرم شدن هوا به صورت غیرفعال روی شاخه های درختان به سر می برد ، بنابراین با تکان دادن شاخه ها در صبح زود می توان آنها را جمع آوری  و سپس نابود کرد .

   همچنین با استفاده از نور چراغ نیز می توان حشرات کامل نر و ماده را به سوی چراغهای پر نور جلب نمود و سپس اقدام به جمع آوری آنها کرد.

    یکی دیگر از راههای مبارزه ساده زراعی، شخم عمیق می باشد. برگرداندن خاک موجب به سطح آمدن لاروهای داخل خاک و جمع آوری آنها بوسیله پرندگان می باشد.

2-  آبياري زمين مورد حمله با حشره كش اتیون درصد (ده ليتر در هكتار) در اواسط مرداد ماه يعني زمان خروج لاروها از تخم توصيه مي شود(به مدت سه سال متوالی ).

3-  زنـبـورهـاي جـنـس Tiphia sp. لاروسوسکها را پارازيته مي كنند. پارازیتوئید ها شایع ترین نوع دشمنان طبیعی علیه حشرات آفت هستند و بر خلاف پارازیت ها یا انگل های حقیقی، پارازیتوئیدها میزبان خود را می کشند و رشد خود را روی یک میزبان کامل می کنند. خانواده Tiphiidae پارازتيوئيدهاي لارو سوسك‌ها مي‌باشند. گونه‌هاي زير خانواده Tiphiinae درون خاك نقب مي‌زنند تا به لاروهايی که در حفرات خاك هستند، حمله كنند. زنبورهای جنسScolia  و Elis نیز پارازیت خارجی لاروهای این آفت هستند.

4- قارچ Metarrhiziun anisopliae لاروهـا را آلوده وبدین ترتیب لاروهـاي مبتلا به بيماري Coccidiose ، از پا در مي آيند. 

 

           5-  مگس  Microphthalma europaea لاروهاي سوسك را پارازيته مي كند.

 

 سوسك چوبخوار شاخك بلند نارون    

      (Cerambycidae) Aeolesthes sarta

شكل شناسي :

  حشره كامل، سوسك شاخك بلندي است كه طول حشره نر بدون شاخك 25 تا 43 و به طور متوسط 5/32 ميليمتر و حشره ماده 30 تا 42 و به طور متوسط 36 ميليمتر است. رنگ عمومي حشره مزبور قهوه اي تيره است كه از موهاي خاكستري مايل به بور پوشيده شده است.

زيست شناسي :

   حشرات ماده پس از جفتگيري تخمهاي خود را به صورت چند تايي يا منفرد در شكافها يا در محل زخمهاي تنه درخت يا سوراخهاي خروجي حشره مي گذارند.

   تخمها پس از 15 ـ10 روز تفريح شده و لاروهاي جوان پس از خروج از تخم ها پوست تنه را سوراخ كرده و وارد چوب مي شوند. لارو ها در انتهای هر کانال به شفيره تبديل مي شوند. دوره رشد لارو 2 سال طول مي كشد. حشرات كامل معمولاً در ارديبهشت ظاهر مي شوند.

خسارت :

   لارو اين حشره از ناحيه كامبيوم چوب داخلي تنه و ساقه تغذيه مي كند و خسارت بسيار شديدي به ميزبانهاي خود از جمله چنار وارد مي سازد.
 
 

كنترل:

   سوسك چوبخوار شاخك بلند از جمله آفات مهم و جدي چنار در سطح شهر تهران مي‌باشد واعمال كنترل روي آن لازم است.

   براي كنترل اين چوبخوار مانند ساير چوبخوار ها، لازم است رعایت اصول به زراعی، آبیاری و کود دهی، جلوگیری از ایجاد زخم، کنترل عوامل پوسیدگی، پانسمان محل زخم و هرس، تقويت درخت و هم چنین قطع و انهدام شاخه هاي آلوده  انجام پذيرد. زيرا اين دسته از آفات اغلب درختاني را مورد حمله قرار مي دهند كه به نوعي ضعيف شده اند و آماده پذيرش ساير‌ آفات مي‌باشند.

   قارچ پاتوژن Lecanicillium muscarium علیه لارو این سوسک چوبخوار تا اندازه ای موثر است.

   مبارزه فیزیکی: استفاده از مفتول در سوراخ های لاروی و منهدم کردن لاروها.

   مبارزه شیمیائی: محلول پاشی تاج و تنه درخت با سموم سیستمیک و تزریق سم به پای طوقه قبل از ظهور لارو سن اول.

 

كنه دو لكه اي (تار عنكبوتي) 

Tetranychus urtica

(Tetranychidae)


 


 شكل شناسي :

   طول جانور ماده 4/0 تا 5/0 ميليمتر و نر آن 3/0 تا 4/0 ميليمتر است. رنگ آن از قهوه‌اي متمايل به سبز تا قرمز متغير است. در پشت شكم چهار لكه كه دو به دو به هم پيوسته‌اند، وجود دارد. این کنه سه جفت پا دارد.

زيست شناسي :

   اين كنه در زمستان به صورت جانور ماده روي گياهان ميزبان و يا روي برگهاي ريخته شده در پاي درختان ، شکاف تنه درختان و همچنين در شكافهاي خشك خاك بسر مي برد.

    بالغ هاي زمستانگذران كه داراي چندين فرم مي باشند در بهار فعال مي شوند و در دماي بالاتر از 20 درجه سانتيگراد در كمتر از دو هفته مراحل رشدي خود را كامل كرده وگسترش مي يابند. قابل ذكر است دردماي زير 12 درجه سانتيگراد اين  گسترش رشد با سرعت كمتري صورت    مي گيرد بطوريكه در دماي 10 درجه سانتيگراد اين مدت به دو ماه مي رسد.جمعيت اين آفت در زير گياهان با برگهاي پهن بيشتر به چشم ديده مي شود . اين جانور براي محافظت از خود،تارهاي ابريشم مانند را مي تند كه با جذب گرد وغبار، آلودگي بيشتري را به همراه مي آورد. از اواسط خرداد ماه ، مهاجرت آفت به ميزبانهاي ديگر كاملا ً مشهود است. در طول مدتي كه كنه ها بر روي ميزبان خود به سر مي برند، ازشيره نباتي گياه تغذيه مي كنند و باعث ضعف گياه مي شوند. همزمان با كوتاه شدن روز به پناهگاه‌ها مي روند. اين كنه ها 8 تا 9 نسل در سال دارند که هر نسل 15-22 روز طول می کشد. 

خسارت :

   خسارت كلي در كنه ها به صورت نقره اي شدن و گاهي قهوه‌اي شدن برگ ديده مي شود. آفت نسج گیاه را پاره می کند تا از شیره گیاه تغذیه نماید. سلول های آسیب دیده از بین رفته و هوا بداخل پارانشیم  نفوذ کرده و بدین ترتیب لکه های برگی ایجاد می گردد. تغذيه از شيره نباتي و در نتيجه ضعف گياه و همچنين خاك آلود شدن برگها و در نهايت ريزش برگهاي مورد حمله از علايم مهم آلودگي به اين آفت است.

كنترل :

   براي كنترل اين آفت سمپاشي زمستانه توصيه نمي شود زيرا در آن زمان كنه ها در پناهگاه بسر مي برند. به كار بردن يك كنه كش بر عليه مراحل فعال آفت و همچنين تخم ها، استفاده از کنه کش نئورون با نسبت 2 در هزار و كنه كش پروپارژيت (امايت) كه بدون حلال زايلين بازده 4/95 درصدي  دارد توصيه مي شود(امایت 75% با دز 5/1 در هزار). همچنين  كنه‌ي    Phytoseius persimalis برعليه كنه دو لكه اي، در تمام مراحل زندگي براي شكار آن ها به كار مي رود. اين کنه تخم‌ را براي پارازيته كردن ترجيح مي دهد. بدیهی است درمحل هائي كه از كنه‌هاي شكار گر  استفاده  می شود از سمپاشي با كنه كش‌هاي بالا خودداري گردد.

 از آنجا که این کنه مدتی از زندگی خود را روی علف های هرز می گذراند، مبارزه با علفهای هرز نقش موثری در کاهش جمعیت آن دارد. آبشوئی با فشار زیاد و بویژه در تابستان موجب کاهش جمعیت آفت می شود.

پروانه مينوز چنار

(Lithocolletis platani (Gracillariidae       

   پروانه مينوز چنار، از جمله آفات مهم چنار در سطح شهر تهران است و امروزه  از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار است.

 شكل شناسی :

   حشره كامل شب پره كوچكي است كه عرض آن با بالهاي باز 9 تا 10 ميليمتر است. رنگ آن كرم مايل به زرد مي باشد. روی بالهای جلوئی در محل اتصال به بدن حشره، لکه های مفیدی وجود دارد.

زيست شناسی :

    شب پره ها در اوائل بهار ظاهر شده و پس از جفتگيري، حشرات ماده تخمهاي خود را در سطح زيرين برگ هاي چنار قرار مي دهند ولاروها پس از خروج از تخم وارد پارانشيم برگ شده واز بين دو اپيدرم برگ تغذيه مي نمايند.

خسارت :

   ايجاد لكه هاي سفيد آئينه اي روي برگ چنار، از جمله علايم مشخص خسارت اين آفت است، حتي تعداد اين لكه ها در هر برگ ممكن است به 5 تا 6 عدد نيز برسد. مشخصه وجود اين آفت اين است كه اگر با سوزن اپيدرم لكه را پاره كنيم در زير آن لارويا شفيره آفت ديده مي شود.

كنترل :

   سمپاشي با استفاده از محلول فورادان 1 تا 5/1 هزار در شب و نیز سمپاشی با سموم نفوذی، گوارشی و سیستمیک نظیر متاسیستوکس توصيه مي شود. به علاوه حشره كش پرفكتيون و روگور نيز استفاده مي شود.  یکی دیگر از روشهای کنترل، کنترل فیزیکی است. از آنجا که زمستان گذرانی این آفت به صورت تخم پشت و روی برگهای آلوده خشکیده می باشد لذا جارو کردن برگهای خزان شده از روی زمین و نابود کردن برگها، در انهدام آفت موثر است.


كرم ريشه خوار صنوبر

 Capnodis miliaris

Buprestidae

 

   درختان صنوبر، چنار و بيد از ميزبان هاي مهم اين آفت محسوب مي شوند و از اهميت زيادي در مناطق خشك و خاكهاي ضعيف برخوردار است.

       شكل شناسي :

   حشره كامل سوسكي است به طول 30 تا40 ميليمتر به رنگ سياه مات كه پوششي از پودر سفيد مايل به خاكستري فلزي در روي سينه و بالپوشهاي آن مشاهده مي شود. طول لارو كامل 70 تا 80 ميليمتر است و رنگ آن سفيد شيري است. سينه اول در اين لاروها رشد بيشتري داشته و سربه صورت يك نوار باريك، در حاليكه آرواره هاي قهوه اي آن پيداست، قرار گرفته است و به همين دليل اين لاروها را به غلط لاروهاي سر پهن مي نامند.

زيست شناس :

  اين آفت تخمهاي خود را به صورت پراكنده ويا دسته اي در پاي درختان و در شكاف پوست قرار مي دهد. دوره رشد و نمو جنين تخم كوتاه و تحت تأثير عواملي از قبيل حرارت و رطوبت خاك تغيير مي كند و به طور متوسط 10 روز طول مي كشد. لارو بالغ بعد از گذراندن مراحل سنين لاروي، داخل ريشه تبديل به شفيره مي شود و پس از 25 روز حشره كامل ظاهر مي‌گردد . حشره كامل تا رسيدن به مرحله بلوغ جنسي براي مدتي از برگ و جوانه هاي درختان ميزبان تغذيه مي كند. دوره ي زندگي اين حشره معمولاً در طبيعت 2 سال طول مي كشد.

خسارت :

      فعاليت لاروي اين آفت، با تغذيه از ناحيه طوقه شروع شده وبه تدريج با حفر دالانهاي عريض به طرف ريشه هاي قطور پيشروي مي كند به اين ترتيب با تغذيه از ريشه و توقف  جريان شيره نباتي در نهايت باعث از بين رفتن گياه ميزبان و       يا  ضعف آن مي شود.

كنترل :

   حمله آفت با كمبود آب آبياري رابطه مستقيم دارد وبه اين ترتيب حشره در مناطق خشك بيشتر است. رعايت اصول زراعي به ويژه دقت در آبياري و تقويت خاك بسترهاي نهالستانها و كاشت ارقام مقاوم از اهميت فوق العاده اي برخوردار است درختاني كه آبياري منظم و كافي داشته طبيعتاً عكس العمل بهتري را در مقابل حمله لاروهاي اين حشره چوبخوار از خود نشان مي دهند. به عبارت ديگر لاروها پس از حمله به علت جريان منظم و كافي شيره نباتي، دچار خفگي شده و از بين مي روند. لاروهاي سن اول به ويژه حساسيت بيشتري دارند. متأسفانه نجات درختان بسيار جوان زياد عملي نيست در حاليكه در درختان مسن اگر آلودگي اتفاق افتد، مي توان با عمليات به زراعي در امر داشت، سلامت درخت را بهبود بخشيد. مبارزه شيميايي زماني صورت مي گيرد كه حشرات به بلوغ جنسي نرسيده باشند براي اينكار از سم دورسبان 50 درصد به نسبت دو در هزار  و بر عليه لاروهاي جوان در خاك با محلول دورسبان دو در هزار به ميزان 3 ـ 5 ليتر در پاي هر نهال  و تا شعاع 30 سانتيمتري، مي توان استفاده نمود. براساس بررسي هاي انجام شده  اين آفت به درختان چنار  و بيد و صنوبرهاي شرق تهران حمله مي‌نمايد. گونه های واراداتی صنوبر و نیز گونه نیگرا، حساسیت بیشتری به این آفت دارند.

       
  
بخش دوم

آفات مهم بيد

   با توجه به بررسي سالهاي اخير و منابع، آفات زير از اهميت زيادي در مورد درختان بيد برخوردار مي باشند:

 سوسك ريشه خوار صنوبر Capnodis miliaris   (Buprestidae)   

شپشك سپردار سفيد بيد  (Diaspididae) Choinaspis salicis                        

سوسك چوبخوار   (Dicerca aenea validiuscula (Buprestidae    

ليسه بيد ( Y ponomeutidae)  Yponomeuta rorellus   

شپشك واوي نارون  (Diaspididae)   Lepidosaphes conchiformis

پروانه تخم انگشتري  (Malacosoma neustria   (Lasiocampidae      

 سوسك چوبخوار صنوبر  (Melanophila picta  (Chrysomelidae

سنك صنوبر    (Monosteira unicostata  (Tingidae                              

پروانه توري صنوبر  (Nycteola asiatica  (Nolidae                           

كنه قرمز اروپائي  (Panonychus ulmi  (Tetranychidae                   

شپشك سپردارسان ژوزه  (Quadraspidiotus perniciosus (Diaspidiae             

شته خالدار بيد  (Tuberolachnus salignus (Lachnidae 

سوسك ريشه خوار صنوبر  

 Capnodis miliaris     

 (Buprestidae)          

   نظر به اينكه اين آفت در بخش مربوط به آفات چنار به طور مفصل شرح داده شده است لذا از ذكر مجدد آن خودداري مي گردد.

سوسک چوبخوار صنوبر

Melanophila picta        

 (Buprestidae)  

شكل شناسي:

    اين حشره، سوسك كوچكي است به طول 10 تا 12 ميليمتر، به رنگ سياه مات كه روي هر يك از بالپوشهاي آن، 5 تا 6 لكه زرد رنگ مشاهده مي شود. لارو اين حشره بدون پا و قسمت سينه اول رشد بيشتري داشته. تخم اين حشره ابتدا زرد ليموئي و سپس با رشد جنین بتدریج به رنگ خاکستری در آمده و با پوست تنه درخت همرنگی نشان می دهد.

زيست شناسي:

   اين آفت زمستان را به صورت لارو در ناحيه چوب و زير پوست درختان بسر مي برد. حشرات كامل در اواخر بهار ظاهر شده و در ساعات گرم وآفتابي روز فعاليت مي كنند. پس از جفتگيري، ماده ها تخمهاي خود را اواخر تير ماه روي شاخه ها و شكاف ساقه مي گذارند. دوره لاروي حشره دو سال طول مي كشد و طي اين مدت، لاور زير پوست و داخل چوب دالانهاي نامنظمي ايجاد مي كنند. پس از بلوغ لاروها در حاليكه دالانهاي عصائي در داخل چوب ايجاد مي نمايند وارد چوب شده و زمستان را در اين كانال مي گذرانند در بهار در انتهاي اين كانال تبديل به شفيره شده و پس از 1 تا دو هفته سوسكهاي كامل از شفيره خارج مي شوند و پـس از سـوراخ كردن پوست از آن خـارج مي شوند. سوراخ خروجي حشـره بيضـي شكل و 6 تا 8 ميليمتر قطر دارد.

خسارت:

   لاروها اين سوسك از تنه و ناحيه كامبيوم (زير پوست) درختان ميزبان تغذيه مي كنند و گاهي ميزان خسارت در انبوهي هاي بالا به حدي است كه صدها سوراخ خروجي حشره روي تنه درخت ديده مي شود. درختهاي جوان بر اثر حمله آفت اغلب خشك شده واز بين مي روند ولي  درختان كهن مقاومت نموده، ضعيف و ناتوان مي شوند. حفر دالان توسط لارو سبب کاهش استحکام چوب درختان جوان گردیده به طوری که اغلب در اثر وزش بادهای تند از بخش های مورد حمله می شکنند.

كنترل:

   از آنجايي كه درختان خسارت ديده، كانون آلودگيهاي جانبي بعدي مي باشند لذا بايد اين گونه درختان  را حذف كرده و سوزانده شوند.

   بهتر است زمان انجام اين كار، نيمه خرداد ماه تا اوايل تير ماه باشد. از آنجائيكه اين آفت مانند  ساير چوبخواران به درختاني كه مشكل آب  و تقويت خاك دارند صدمه مي نمايند لذا عمليات به زراعي و آبياري مرتب و كافي از صدمه آفت جلوگيري مي كند.


ليسه بيد
Yponomeuta rorellus   (Yponomeutidae)
                   

 

 
 لارو لیسه بید
 
 پروانه لیسه بید

                                         

Text Box: شكل شناسي :

   حشره كامل ليسه بيد پروانه اي است كه عرض آن با بالهاي باز 22 تا 26 ميليمتر و طول پروانـه 8 تا 9 ميليمتر است. بر روي بالـهاي جلوئي، نقـاط سياه رنـگي وجود دارد كـه تعـداد 25 تا 32 عدد ( به طور متوسط 29 عدد) است.

   پولك هاي تخم حشره بزرگتر از پولك هاي تخم ساير ليسه ها است كه در نتيجه تعداد تخمهاي زير هر پولك آن نيز بيشتر از ليسه هاي ديگر است.

زيست شناسي :

   ليسه بيد زمستان را به صورت لاروهاي سن اول زير پولك هاي تخم مي گذارنند. در اوايل بهار به محض مساعد شدن شرايط جوي، لاروهاي جوان با ايجاد سوراخي از پولك خارج شده و تغذيه خود را از برگها شروع مي كنند. در شرايط آب و هوايي سرد، اولين خروج لاروهاي جوان در حدود دهه اول ارديبهشت ماه مي باشد. در اين موقع تقريباً هيچكدام از جوانه هاي برگ درخت بيد باز نشده اند. لاروها پس از تغذيه و تكامل در دهه دوم تيرماه به شفيره مي روند و پروانه ها از اواخر تير ماه ظاهر شده و تا اواسط شهريور ماه خروج آن ها ادامه دارد. حشرات نر و ماده پس از جفتگيري از اواسط مرداد شروع به تخم گذاري كرده واين عمل تا حدود بيستم شهريور ماه ادامه مي يابد. زير هر پولك تخم حداقل 36 و حداكثر 81 عدد تخم ديده مي‌شود. تخم ها پس از چند روز در زير پولك باز شده و لاروهاي سن اول در همانجا فصول پائيز و زمستان را مي گذرانند اين پروانه داراي يك نسل در سال است.

خسارت:

  لارو اين پروانه از جوانه و برگهاي بيد تغذيه نموده و علايم آن شامل خوردگي برگ و توليد تار عنكبوت است.

 
 
 خسارت ناشی از لیسه بید

کنترل:

   برای کنترل آفت، از اوائل فروردین تا اواسط اردیبهشت یعنی زمانی که لاروها از زیر پولک خارج می شوند، سمپاشی با مالاتیون دو در هزار توصیه می گردد. استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis  نیز با ایجاد بیماری در لاروهای لیسه، در مهار آفت موثر است.


پروانه تخم انگشتري
  (Lasiocampidae)   Malacosoma neustria

گونه هاي مختلف بيد   Salix spp) ) از جمله ميزبان هاي مهم اين آفت به حساب مي آيند.

شكل شناسي :

 
 پروانه ماده تخم انگشتری

     
 لانه توری  نوار تخم پروانه تخم انگشتری  لارو کامل پروانه تخم انگشتری

 

   رنگ عمومي بدن و بالها قهوه اي است. بال روئي داراي يك نوار پهن است  كه آن را به دو نيمه تقسيم مي كند. رنگ اين نوار پر رنگ تر از زمينه بال است ولي  حاشيه جانبي آن برنگ روشن است.  عرض پروانه با بالهای باز 30-40 میلی متر است. شاخكها شانه اي و  روي هر حلقه بدن لارو دو دسته مو كه نسبت به هم متقارن هستند ديده مي شود. اين موها بلند و تيره اند. شفيره قهوه اي تيره ودر داخل پيله اي نازك به رنگ سفيد تشكيل مي گردد.

زيست شناسي :

   اين حشره يك نسل در سال دارد و زمستان رابه صورت تخم روی شاخه های باریک درختان بسر مي برد(تخمها به شکل حلقه دور شاخه قرار می گیرند). دوره فعاليت لاروي در طول هر دو سال كمي بيش از دو ماه ونيم است كه از اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت شروع و تا اوايل نيمه دوم تيرماه ادامه دارد. اين زمان مصادف است با ريزش گل برگها (در درختان گلدار) . لاروها در شب به تغذيه از برگها مي پردازند و از حاشیه برگها تغذیه می کنند.

   پس از تكميل دوره لاروي با تنيدن تارهايي در آنجا وارد مرحله شفيرگي مي شوند. شفيره ها را  مي توان از اوايل دهه دوم خرداد تا اواخر تيرماه مشاهده كرد، در تيرماه پروانه ها از شفيره ها خارج مي شوند. حشره ماده پس از جفتگيري تخمهاي خود را روي شاخه ها مي‌گذارد و تا بهار سال آينده تخمها به همان شكل روي شاخه ها باقي مي مانند. به دليل اينكه تخمهاي اين آفت به صورت گروهي و دور تا دور شاخه هاي جوان گذاشته مي شوند  به آن پروانه ي تخم انگشتري مي گويند.

   نكته قابل توجه لانه توري است كه درطي تغذيه خود درست مي كنند ودر داخل اين لانه به تغذيه مـي‌ پـردازنـد.

كنترل :

   در صورت بالا بودن ميزان خسارت و نياز به كنترل شيميايي، مبارزه شيميايي در بهار  عليه لاروها اعمال مي گردد. براي اين منظورمي توان از پودر  وتابل و مالاتیون استفاده نمود. در کنترل فیزیکی آفت، هرس شاخه هائی که روی آنها تخم گذاری انجام شده، پیشنهاد می گردد.


پروانه توري 

      Nycteola asiatica (Nolidae)         

   اين آفت از جمله آفات مهم درختان صنوبر و بيد در ايران است و در تمام مناطق كشور انتشار دارد و به لحاظ اقتصادي نيز داراي اهميت است .

شكل شناسي:

   حشره كامل  اين آفت پروانه اي است كه عرض آن با بالهاي باز 20 تا 22 ميليمتر است. رنگ عمومي پروانه مايل به خاكستري است. بالهاي جلويي پهن و پوشيده از فلسهاي نقره اي و سياه مايل به قهوه اي است كه به طور درهم قرار مي گيرند. بالهاي عقبي در قاعده برنگ سفيد خاكستري و در قسمت انتهايي خاكستري تيره است.

   تخم ها سفيد شفاف و به صورت گروهي در انتهاي برگ ديده مي شود. لاروها سفيد مايل به زرد و بطول 1 ميليمتر مي باشد. در سنين بالاتر، به رنگ سبز در آمده و به طول 20 ميليمتر مي رسند. و پوشيده از موهاي بلند و راست مي شوند. شفيره به طول 11 ميليمتر و به رنگ سبز روشن است و در قسمت پشتي خود داراي يك نوار عريض و طولي برنگ قهوه اي مايل به قرمز است.

زيست شناسي:

   اين آفت زمستان را به سه حالت تخم، لارو و شفيره مي گذراند و در سال 3 تا 4 نسل دارد. حشرات كامل ماده در اواسط خرداد در انتهـاي برگهاي جوان تخم گـذاري كرده و حـدود 15 تا 30 عدد تخم مي گذارند. بعد از يك  هفته لاروها از تخم ها خارج شده و به مدت 15 روز، دوره لاروي خود را مي گذرانند. در طول اين مدت از پارانشيم برگ تغذيه مي كنند. بعد از اين مدت لاروها پيله اي قايق مانند به دور خود مي تنند و در آن به شفيره تبديل مي شوند.7 تا 8 روز دوره شفيرگي طول مي كشد و بعد از آن حشره كامل خارج مي شود. نكته جالب در مورد آن ها نحوه قرار گرفتن تخمها در كنار هم است به اين ترتيب كه تقريباً نصف دور تخم روي ديگري را مي پوشاند و گروه ديگر تخمها به شكل سكه هاي يك ريالي روي هم چيده شده اند.

خسارت:

   اين آفت گاهي اوقات آنچنان خسارتزا مي باشد كه برگ ها و جوانه هاي انتهاي درختان را به طور كامل از بين برده و اثري از آن ها باقي نمي گذارند. با آلودگی درختان به این آفت، رشد طولی متوقف شده و شاخه های جانبی گسترش یافته و درخت به شکل جارو در می آید.

كنترل:

   حتي پرندگان از لاروهاي آن تغذيه مي كنند. در صورت لزوم سمپاشي با سموم فسفره مانند ديازينون بر عليه لاروها توصيه مي شود. بهترین مبارزه، کاشت ارقام مقاوم صنوبر (پده، سفید پلت و کبوده) است. استفاده از سموم میکروبی هم در کنترل آفت می تواند موثر باشد.

 
 حشرات بالغ و پوره های شته خالدار بید

شته خالدار بيد

                       Tuberolachnus salignus (Lachnidae)                

   اين شته به علت جثه بزرگ خود به شته غولي بيد معروف است و در تمام مناطق كشور با درجه اقتصادي خسارت زا به صورت گسترده اي گسترش دارد.

   اين آفت مخصوصاً روي گونه Salix viminalis (بيد سبدي) بيشتر خسارتزا است.

شكل شناسي :

   شته اي درشت و سياه به طول 8 تا 10 ميليمتر، بدن آن پوشيده از مو است و شكم در بخش مياني عريضتر است. در پشت بدن آن نقاط تيره و برجسته اي ديده مي شود كه در هنگام شناسايي كمك زيادي مي كنند. هنگاميكه شته را له كنيم، لكه صورتي خوش رنگي از خود مي‌گذارد و اغلب به صورت كلني هاي بزرگ روي تنه و شاخه هاي بيد ديده مي شوند. اين شته داراي كورنيكول بلند است.

زيست شناسي:

    اين شته از ابتداي بهار تا اواخر پائيز روي ساقه هاي نازك و تنه درخت ميزبان زندگي مي‌كند وبه صورت بكرزايي تكثير پيدا مي كند. به اين ترتيب جمعيت بالايي را بوجود مي آورد كه شته هاي بالدار در بين آن ها است. این شته به دمای هوای بالا حساس است و   اوج جمعيت آن  درپائيز ديده مي شود. اين شته بوسيله فرم هاي بالدار به ساير درختان ميزبان مهاجرت مي كنند و به اين ترتيب خسارت آن چند برابر مي گردد.

خسارت:

   شته پس از قرار گرفتن بر روي ميزبان ، خرطوم خود را وارد سر شاخه ها و حتي تنه كرده و از شيره گياهي تغذيه مي كند. اين شته ها ترشحات عسل مانندي از خود توليد مي كنند كه مي‌توان قطرات اين عسلك ها را در پاي درخت مورد حمله مشاهده كرد. اين ترشحات علاوه بر آلودگي هاي قارچي كه در سطح آنها رشد مي نمايند ، مورچه ها را نيز به سمت خود جلب مي‌كند و موجب انتقال شته ها به درختان سالم مي گردند. درخت در طول حمله آفت به تدريج ضعيف و پژمرده شده وتدريجاً خشك مي شود و از پا مي افتد .

كنترل:

   در محيطي آزاد به منظور كنترل بيولوژيك  كفشدوزك هفت نقطه اي، بال توري سبز ومگسهاي خانواده Syrphidae كنترل خوبي روي آن اعمال مي كنند. به علاوه استفاده  از سموم سیستمیک یل تماسی گوارشی مانند سم پريميكارپ كه اثر كمي روي دشمنان  طبيعي دارند و همراه با شيره نباتي وارد بدن شته مي شوند و همچنين مالاتيون 50 درصد به نسبت 2در هزار و دی کلرووس 2 در هزار را مي توان در هنگام انبوهي شديد آفت توصيه نمود.

سنک صنوبر

Monosteira unicostata(Tingidae)                                               

   اين آفت در شرق تهران خسارت زيادي به درختهاي صنوبر و بيد به بار آورده است.

شكل شناسي :

   طول حشره 2 تا 3 میلی متر است،  حشره ماده شكم پهن و حجيمی داشته در صورتيكه نرها شكم كشيده و باريك دارند. تخم حشره بيرنگ و در قسمت ابتدا وانتها سياه رنگ و استوانه اي كه به تدريج كوزه اي شكل مي شود. پوره ها در ابتداي خروج از تخم، سفيد و چشم ها قرمز اند و به تدريج تغييراتي در رنگ بدن آن ها ايجاد مي شود. در سنين بالاي پورگي، رنگ عمومي بدن به استثناء بالها و پيش گرده، به رنگ قرمز قهوه اي در مي آيند.

زيست شناسي :

   سنك صنوبر، 3 تا 4 نسل در سال داشته و زمستان را به صورت حشره كامل در شيارهاي پوست تنه و شاخه هاي قطور درختان در ارتفاع حدود 2 متري تنه بويژه در سطوح پائين و زير برگهاي ريخته شده در پاي درختان ميزبان بسر مي برند. حشرات كامل از اواسط فروردين ماه به تدريج، محلهاي زمستانگذران را ترك كرده و همزمان با رشد برگهاي ميزبان كه مصادف با اواخر فروردين است، به تغذيه و جفتگيري مي پردازند. از دهم ارديبهشت به بعد، شروع به تخم ريزي كرده و تخم هاي خود را به صورت انفرادي در داخل پارانشيم و نزديك دمبرگ قرار مي دهند. تخم ها بيشتر در سطح فوقاني برگ گذاشته مي شوند. در اوايل خرداد، تخم ها شروع به تفريخ نموده و پوره ها خارج مي شوند. این حشره دارای پنج سن پورگی است که غالباً در سطح زیرین برگها بطور دسته جمعی متمرکز شده، ضمن تغذیه از شیره برگها فضولات خود را در این محل باقی می گذارند. اولين حشرات كامل نسل دوم اواخر تير ماه ظاهر مي شود و نسل سوم در مرداد ماه در طبيعت ظاهر  مي شوند.

خسارت:

   همزمان با ظهور پوره ها، خسارت قابل ملاحظه اي ديده مي شود. پوره ها و حشرات كامل سنك، با فرو بردن خرطوم خود در برگها از شيره گياهي تغذيه مي كنند.وجود فضولات سياه رنگ بر سطوح فوقاني و تحتاني برگ از علايم وجود آفت است. زردي برگ و خزان زودرس از علايم خسارت شديد اين آفت است. زردی برگها به دلیل از بین رفتن کلروپلاست در محل تغذیه آفت می باشد.

كنترل:

   سن هاي خانواده هاي Miridae وAnthocoridae، كفشدوزك ها، بالتوري هاي جنس Chrysoptera وتعدادي ازعنكبوت ها از خانواده Thomisidae وClubionidae از دشمنان طبيعي آفت مي باشند. در مبارزه بيولوژيك محلول پاشي و مبارزه شيميايي را در صورتي توصيه مي كنيم كه فعاليت اين دسته از پرداتورها كم شود.                             

   در انبوهي هاي بالاي  آفت،  با يكي از سموم فسفره مي توان با اين آفت  مبارزه كرد، ترجيحاً ديازينون 65 درصد به ميزان 5/1 گرم در يك ليتر آب. به هر صورت كنترل سنك صنوبر بايد در صدر برنامه هاي مديريت تلفيقي مبارزه و با ارائه شيوه هاي اصولي انجام گيرد تا پيامدهاي بد و زيست محيطي نداشته باشد.

   نکته قابل توجه آنکه با توجه به بالا بودن حجم آفت بر روی درخت که موجب مصرف مقدار زیادی سم تماسی می گردد بهتر است از سموم سیستمیک استفاده گردد.


كنه قرمز اروپائي

Panonychus ulmi

Tetranychidae

شكل شناسي :

  كنه بالغ ماده بدني تخم مرغي و به رنگ قرمز دارد. در ناحيه پشت هفت رديف برجستگي سفيد رنگ وجود دارد كه هر يك مجهز به يك مو است. كنه نر بدني كشيده، و عاري از نقاط برجسته در پشت است.

   تخم آن پهن و داراي زائده اي در بالا (به شكل پياز) است و رنگ آن ابتدا قرمز و بعد نارنجي مي شود.

 
 کنه قرمز اروپایی روی شاخه های میزبان 

زيست شناسي:

   اين آفت در شرايط مناسب 11 تا 12 نسل در سال دارد و زمستان را به صورت تخم هاي قرمز رنگ روي شاخه ها بسر مي برد. تخم ریزی روی شاخه ها و بخصوص در محل اتصال شاخه های جوان به مسن صورت می گیرد.  در اوايل بهار سال بعد، نمف و پرونمف ها به روي برگ ها منتقل مي شوند، اين كنه تار زيادي را در اطراف خود ايجاد نمي كند و يا اصلاً تار كمي را مي تند. با توجه به تعداد نسل زياد، در هر سال به گياهان ميزبان خسارت زيادي وارد مي‌كند.

خسارت :

خشكي، قاشقي شدن برگها و برنزي شدن آنها از علايم حمله اين آفت محسوب مي شود. به علاوه تراكم آفت بر روي ساقه و تنه، باعث مي شود كه درختان ميزبان از دور، خاكستري به نظر برسند.

كنترل :

   در تراكم بالا از سموم روغني به نسبت 20 در هزار يا 2 درصد استفاده مي شود(در حرارتهاي بالاي 10 درجه سانتيگراد). كنه كش آپولو نیز یک تخم كش اختصاصي است كه به كار برده مي شود. از اين كنه كش براي جانورهاي جوان هم استفاده مي شود. استفاده از کنه کش امایت یک در هزار نیز مناسب است. بهترین زمان مبارزه شیمیایی موقع خزان درختان است.

   کنه های شکارگر جنس Typhlodromus از دشمنان طبیعی این آفت هستند. شکارگر دیگر کفشدوزک Stethorus punctillum می باشد که از تخم و کنه متحرک تغذیه می کند.


شپشك واوي نارون

Lepidosaphes conchiformis

Diaspididae

شكل شناسي :

   سپر ماده 2 تا 5/3 ميليمتر طو ل دارد و به شكل گلابي خميده است. رنگ آن خاكستري تا قهوه‌اي متمايل به زرد است. پوره ها بیضی شکل و قهوه ای مایل به زرد هستند.

زيست شناسي :

   زمستان را به صورت تخم هاي سفيد،زير سپر ماده به سر مي برد و همزمان با مساعد شدن شرايط، پوره سن اول خارج مي شود. از سن دوم پورگي، با هر تغيير جلو پورگي ، پوره ها اطراف خود يك ماده لاكي ترشح مي نمايند كه سپر چسبنده را تشكيل مي دهند. شايان ذكر است پوره سن 1 پس از خروج از تخم به طور آزاد متحرك بوده و پس از اينكه در روي گياه ميزبان محل مناسبي پيدا نمود خرطوم را در بافت گياهي فرو مي كنند و به تغذيه خود ادامه مي‌دهند و از اين به بعد ثابت باقي مي مانند. يك تا دو نسل در سال دار ند و انتشار آن ها از طريق پوره هاي متحرك صورت مي گيرد.

این آفت علاوه بر نارون، به چنار، بید، طاووسی و ارغوان هم حمله می کند.

كنترل:

   با توجه به اينكه این آفت زمستان را به صورت تخم سپري مي كند و نیز دارای دشمنان طبیعی از جمله یک نوع زنبور و یک نوع سوسک شکارگر می باشد ، هيچگونه مبارزه شيميايي در زمستان توصيه نمي گردد ولي بر عليه پوره هاي سن اول كه متحرك مي باشند يك سمپاشي در اواخر بهار (اوایل خرداد) و اواسط تیر ماه زماني كه 50 درصد پوره ها از تخم خارج شده اند،‌ با سموم سيستميك مانند متاسيتوكس به نسبت 5/1 تا 2 گرم در يك متر آب توصيه مي شود.

   زنبور پارازیت آن Aphytis libanicus و سوسک شکارگر آن Cybocephalus sp.  می باشد.

 

سپردار سان ژوزه

 Quadraspidiotus perniosus

(Diaspididae)

شكل شناسي:

   سپر ماده گرد، كمي برجسته و گاهي هم مسطح است. رنگ سپر خاكستري تيره و پوسته پورگي در مركز و خرمايي رنگ است.

   قطر سپر 8/1 تا 2/2 ميليمتر است. بدن حشره ماده زير سپر گلابي شكل قرار دارد. نرها در هنگام بلوغ يك جفت بال دارند وبه رنگ زرد و با يك جفت شاخك و يك جفت چشم مركب و سه جفت پا ديده مي شوند.

زيست شناسي:

   زمستان را به صورت پوره سن دوم يا سن اول مي گذراند. حشره ماده زنده زا و 200 تا 400 پوره توليد مي كند. اين حشره داراي چهار نسل در سال دارد وبه همين جهت خسارت زيادي را بر روي درختان ميزبان وارد مي كند.

كنترل:

 استفاده از روغنها به نسبت 20 در هزار همراه با سم بر عليه پوره ها درماههای خرداد، مرداد ومهر که پوره های سن اول حداکثر جمعیت خود را دارند پيشنهاد مي شود. سمپاشی با سموم تماسي- گوارشي نظير ديازينون همراه با روغن ولك انجام گيرد.

   دشمنان طبیعی شامل دو نوع پارازیت به نام prospaltella perniciosi وAspidiotiphagus citrinus  و یک نوع کفشدوزک شکاری به نام Chilochorus bipustulatus و یک نوع قارچ انگل به نام  Fusarium juruanumمی باشد.

سپردار سفید بيد 

  Chionaspis salicis

(Diaspididae)

شكل شناسي:

   رنگ سپر ماده از خاكستري كمرنگ تا خاكستري تيره ديده مي شود و شكل آن گرد است. پوسته بيروني سپر قرمز متمايل به نارنجي است و روي آن با ترشحات صدف مانند به رنگ خاكستري پوشيده شده است، قطر سپر 8/1 تا 3/2 ميليمتر است. ماده هاي بالغ در زير ميكروسكوپ گلابي شكل و غشا سينه تا حلقه دوم شكم كاملاً كلفت است. تخم ها و پوره ها به رنگ قرمز مي باشند.

زيست شناسي:

   يك نسل در سال دارد و زمستان را به صورت حشره کامل و پوره سن دوم  مي گذراند. در اوايل بهار پوره ها خارج شده و به فعاليت مي پردازند. اين حشرات مانند ساير حشرات اين خانواده اغلب زندگي ثابت دارند و از شيره نباتي تغذيه مي كنند.

خسارت :

   اين آفت، روي شاخه و تنه درختان ميزبان فعاليت مي كند و باعث خشك شدن آنها در اثر تغذيه از شيره مي گردند به علاوه مانع رشد و نمو گياه ميزبان مي شوند.

كنترل :

    حذف مکانیکی آفت درتراکم های محدود بصورت معدوم نمودن  از روی تنه وشاخه با استفاده از برس های نرم صورت می گیرد.

   مبارزه شيميايي با يكي از آفت كشهاي معمولي بر عليه پوره ها و در بهار توصيه مي شود. سمپاشی تنه وشاخه ها به هنگام تفریخ تخم ها وظهور پوره های سرگردان با استفاده از سمومی همچون  دیکلروس، دیازینون و درصورت تشکیل سپر بر روی بدن حشره کاربرد سمومی چون فوزالون انجام می شود.

 منابع

1.      بهداد ، ابراهيم ، 1366 : آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران. انتشارات سپهر

2.      رجبي، غلامرضا ، 1355 : چوبخواران درختان ميوه سردسيري ايران، مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي.

3.   جبيبي، جلال الدين ، 1363 : بررسيهاي بيولوژيك و راههاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه در كرج. هفتمين كنگره گياه پزشكي ايران، صفحه 47 ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران.

4.      داوودي، زهرا ، 1356 : بررسيهايي روي زنجره گل سرخ، مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي، شماره 9 ، صفحات 33 ـ 46 ، تهران.

5.   عبائي ، منصور، 1378 : آفات درختان و درختچه هاي جنگلي و غير مثمر ايران، سازمان تحقيقات آموزشي و ترويج كشاورزي، شماره 22.

6.   حاتمی. بیژن و همکاران، 1390: آفات مهم گیاهان فضای سبز(درختان، درختچه ها، گیاهان علفی و پوششی)، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir