جستجو
Menu

عنوان: بوستان مسجد امام حسن (ع)

تاریخ انتشار: 1395/2/26

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 104

خلاصه مطلب:

آدرس: غرب يادگار امام(ره) - خیابان ارغوان غربي

مکان: منطقه 2 - ناحیه 8

سال تاسیس: 1387

مساحت: 11631 متر مربع

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir