جستجو
Menu

عنوان: بوستان سپهر

تاریخ انتشار: 1395/2/26

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 129

خلاصه مطلب:

آدرس: خیابان پونك باختری - خیابان درختی - تقاطع خیابان سپهر

مکان: منطقه 2 - ناحیه 8

سال تاسیس: 1369

مساحت: 10856 متر مربع

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir