جستجو
Menu
image

عنوان: استفاده از پساب ها، رواناب ها و بهره مندي از سيستم هاي تصفيه فاضلاب محلي جهت آبياري فضاي سبز پايتخت

تاریخ انتشار: 1394/9/8

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 461

خلاصه مطلب:

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به استفاده مجدد از پساب ها، فاضلاب هاي محلي و رواناب هاي شهري جهت آبياري فضاي سبز پايتخت گفت: آبياري فضاي سبز برخي از بوستان ها با احداث سيستم هاي تصفيه فاضلاب محلي در دست بررسي و اجراست.

آقای مهندس علي محمد مختاري با بيان اينکه کشور ما به دليل دارا بودن 240 ميليمتر بارش متوسط سالانه در رديف کشورهاي خشک و نيمه خشک قرار دارد، افزود: افزايش جمعيت و متعاقب آن توسعه زمين هاي کشاورزي و صنعتي باعث ايجاد رقابت بين بخش هاي اصلي مصرف آب شده و با توجه به نقش مهم فضاهاي سبز در حفظ سلامت محيط زيست شهري و تاثير آن در تعديل آلودگي ها و تلطيف هواي شهر، در نظر گرفتن تمهيداتي براي حفظ اين فضاها ضروري است.
وي با تاکيد بر اينکه شهر تهران با داشتن حدود 50 هزار هكتار فضاي سبز اعم از بوستان هاي درون شهري، رفيوژها، ميدان ها، لچکي ها، حواشي بزرگراه ها و درختان معابر و جنگلکاري هاي برون شهري، سالانه به طور متوسط نياز به 180 ميليون مترمكعب آب دارد، خاطر نشان کرد: اين ميزان آب مي تواند فضاي سبز را در اين گستره وسيع زنده نگهداشته و چشم انداز زيبايي را براي شهر ترسيم کند.

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران افزود: در سال هاي اخير به دليل وقوع خشكسالي هاي پياپي تامين نياز آبي فضاي سبز در برخي از مناطق به تمهيدات ويژه اي نياز داشته است.چالش بزرگتر در تامين نياز آبي فضاي سبز شهري زماني جدي تر مي شود كه با اجراي شبكه فاضلاب شهر تهران، آبخوان ها با افت قابل توجه آب هاي زيرزميني مواجه شده و به تبع آن امكان برداشت از آب هاي زيرزميني فراهم نگردد.
وي با تاکيد بر اين موضوع که براي مديريت چنين مشكلاتي در سال هاي آينده، شهرداري تهران از هم اكنون به دنبال يافتن راهكارهاي جايگزين در تامين نيازهاي آبي فضاي سبز مي باشد و استفاده مجدد از پساب ها يكي از راهكارهاست، ادامه داد: فاضلاب هاي خانگي، رواناب هاي شهري و فاضلاب هاي خاكستري مانند پساب هاي حاصل از شستشوي ظروف به عنوان منابع مهم آب هاي نامتعارف در سطح شهرهاي بزرگ هستند که به عنوان يكي از گزينه هاي مهم جهت كمك به رفع بحران آب مد نظر اين سازمان نيز به حساب مي آيند.

آقای مهندس مختاري با اشاره به حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار و تامين آب با كيفيت مناسب براي مصارف فضاي سبز شهري افزود: سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران مطالعات" بازچرخاني آب و استفاده مجدد از پساب ها" و " طرح جامع آب خام شهر تهران" را در دست اقدام دارد.

در اين طرح اصلي ترين منابع تامين آب خام شهر تهران قنوات و چاه ها و منابع آب غيرمتعارف از قبيل آب باران، رواناب هاي سطحي و پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري هستند، اما با توجه به کاهش سطح آب هاي زيرزميني تاكيد اصلي بر بازچرخاني آب و استفاده مجدد از پساب است كه به موازات شناسايي منابع آب قابل استفاده در فضاي سبز اجراي شبكه هاي مكانيزه تحت فشار (باراني و قطره اي) براي كل فضاي سبز در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه آب هاي خاكستري پس از تصفيه، بسته به نوع و ميزان تصفيه اعمال شده، براي مصارف غيرشرب مورد استفاده مجدد قرار مي گيرند که عمده كاربرد آنها در مقاصد آبياري فضاي سبز است، اذعان کرد: با توجه به تجارب بدست آمده در اين زمينه در كشورهاي مختلف مي توان از آن به عنوان يك راهكار مهم براي حل بحران كم آبي استفاده کرد كه در طرح جامع آب خام بطور جدي به آن پرداخته شده است.

آقای مهندس مختاري همچنين ادامه داد: در همين راستا اخيرا اين سازمان با همكاري مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران و دانشگاه تهران نشست تخصصي با اساتيد دانشگاه هاي معتبر در جهت بررسي فرصت ها و چالش هاي موجود به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت بازچرخاني آب شهري در كاهش تنش هاي آبي و توسعه فضاي سبز شهر تهران و همچنين نيازهاي فني براي پياده سازي اين روش ها و آگاهي رساني و مشاركت مردم در اين خصوص را برگزار کرد .

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در خصوص استفاده بهينه و پايدار از پساب ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح آنها گفت: براي استفاده مجدد از پساب ها در آبياري فضاي سبز انجام مراقبت هاي ويژه از جمله آزمايشات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي روي فاضلاب ورودي به تصفيه خانه و مراحل مختلف تصفيه و کنترل کيفيت پساب خروجي و اثرات آن روي خاک و گياهان ضرورت دارد .

آقای مهندس مختاري در پايان خاطر نشان کرد: اقدامات انجام شده و در حال انجام در اين زمينه بازچرخاني و استفاده مجدد از رواناب ها جهت آبياري فضاي سبز برج ميلاد، بوستان گفتگو و محدوده هاي اطراف و همچنين آبياري فضاي سبز برخي از بوستان ها با احداث سيستم هاي تصفيه فاضلاب محلي است که با جديت به دنبال توسعه اين برنامه در فضاي سبز سطح شهر هستيم .


منبع: به نقل از روزنامه راه مردم- شهری مورخ 7/9/94

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir