جستجو
Menu
image

عنوان: هرس درختان و درختچه ها

تاریخ انتشار: 1394/9/2

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 708

خلاصه مطلب:

دریافت فایل pdf - هرس درختان و درختچه ها

لینک های مرتبط:
- راهنمای هرس درختان مجاور خطوط انتقال نیرو
- هرس درختان زیتون

- داغداغان
- انار
- اکالیپتوس

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir