جستجو
Menu
image

عنوان: نخستين بوستان تخصصي دوستدار کودک کشور در منطقه18 افتتاح شد

تاریخ انتشار: 1394/7/22

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 831

خلاصه مطلب:

نخستين بوستان تخصصي کودک کشور باعنوان دوستدارکودک درمحله خليج فارس شهرداري منطقه18 افتتاح و به بهره برداري رسيد.

به گزارش " پرتال داخلي شهرداري تهران " به نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه18،دراين مراسم مردمي که حجت الاسلام والمسلمين عبدالمقيم ناصحي رئيس کميسيون اجتماعي وفرهنگي شوراي اسلامي شهرتهران، علي محمدمختاري مديرعامل سازمان پارکها وفضاي سبزشهرتهران و وحيد نوروزي شهردارمنطقه  به همراه چهره هاي محبوب تلويزيون حضور داشتند ، اين بوستان کاملا" تخصصي به بهره برداري و دراختيار مردم قرارگرفت.
حجت الاسلام والمسلمين ناصحي ضمن قدرداني از زحمات شهرداري تهران در ارتقاء سرانه فضاي سبز پايتخت اظهار داشت:ساخت بوستان تخصصي دوستدار کودک و نوجوان از وعده هاي مهم دکتر قاليباف بود که امروز محقق شد. خوشحاليم که اين بوستان در منطقه 18، يکي از مناطق جنوبي تهران و در هفته جهاني کودک به بهره برداري رسيد. افتتاح بوستان هاي جديد در تهران، اين شهر را سرسبز کرده و تحسين سفرا و نمايندگان کشورهاي ديگر را به همراه داشته است.
همچنين علي محمدمختاري مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران نيز در اين مراسم توسعه فضاي سبز در شهر تهران را مصداق عبادت درراه خدادانست وگفت:درحال حاضر تهران داراي 2235 بوستان است که بيش از هزار بوستان آن تنهادردوران مديريت دکترقاليباف به بهره برداري رسيده است و سرانه فضاي سبز در دوران پيش از تصدي دکترقاليباف در شهرداري تهران 9 مترمربع به ازاء هرشهروندبود، اما اين آمار هم اکنون به بيش از 16 متر مربع رسيده است.
وي در ادامه افزود: مهمترين نکته اي که شهردار تهران در بدو ورودشان موردتوجه قرار داد توسعه عادلانه فضاي سبز در همه جاي پايتخت بود و به همين دليل،طرح ساخت بوستانهاي مختلف درنقاط جنوبي شهر تهران اجرايي شد و اين مناطق درحال حاضر شرايط بهتري نسبت به گذشته دارند که البته هنوز با نقطه مطلوب اندکي فاصله داريم و بايد با تبديل بافت فرسوده شهري به بوستان ها به اين مهم دست پيدا کنيم.
برپايه اين گزارش،وحيدنوروزي شهردارمنطقه 18ضمن ابرازخرسندي از افتتاح نخستين بوستان دوستدار کودک و نوجوان درمنطقه،اين پروژه رادومين هديه بزرگ مديريت شهري به اهالي محله خليج فارس و نوروزآباد دانست و گفت:اين بوستان پس ازمصوبه شهردوستدارکودک درشوراي شهربه بهره برداري رسيده است و شهروندان ساکن محله هاي خليج فارس طي يک سال اخيرشاهد افتتاح بوستان هاي مادر و سهند بودند و امروز نيز بوستان تخصصي دوستدار کودک تقديم ساکنان جنوب غرب تهران خواهد شد.
وي درباره ويژگي هاي منحصر به فرداين بوستان اظهار داشت: بوستان دوستدار کودک در فضايي به وسعت 4 هکتار احداث شده است و براي آن امکاناتي نظير زمينهاي تخصصي بازي براي گروه هاي سني زير 7 سال، 7 تا 11 سال و 11 تا 16 سال، پيست دوچرخه سواري کودکان، زمين آموزش الفبا، زمين فوتبال و واليبال، زمين شن بازي، آبنماهاي جذاب، فضاي باغ کودکان، کتابخانه، ايستگاه سلامتي و پيست آموزش ترافيک از جمله امکانات ويژه اين بوستان تخصصي است. به گزارش " پرتال داخلي شهرداري تهران " به نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه18،دراين مراسم مردمي که حجت الاسلام والمسلمين عبدالمقيم ناصحي رئيس کميسيون اجتماعي وفرهنگي شوراي اسلامي شهرتهران، علي محمدمختاري مديرعامل سازمان پارکها وفضاي سبزشهرتهران و وحيد نوروزي شهردارمنطقه  به همراه چهره هاي محبوب تلويزيون حضور داشتند ، اين بوستان کاملا" تخصصي به بهره برداري و دراختيار مردم قرارگرفت.
حجت الاسلام والمسلمين ناصحي ضمن قدرداني از زحمات شهرداري تهران در ارتقاء سرانه فضاي سبز پايتخت اظهار داشت:ساخت بوستان تخصصي دوستدار کودک و نوجوان از وعده هاي مهم دکتر قاليباف بود که امروز محقق شد. خوشحاليم که اين بوستان در منطقه 18، يکي از مناطق جنوبي تهران و در هفته جهاني کودک به بهره برداري رسيد. افتتاح بوستان هاي جديد در تهران، اين شهر را سرسبز کرده و تحسين سفرا و نمايندگان کشورهاي ديگر را به همراه داشته است.
همچنين علي محمدمختاري مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران نيز در اين مراسم توسعه فضاي سبز در شهر تهران را مصداق عبادت درراه خدادانست وگفت:درحال حاضر تهران داراي 2235 بوستان است که بيش از هزار بوستان آن تنهادردوران مديريت دکترقاليباف به بهره برداري رسيده است و سرانه فضاي سبز در دوران پيش از تصدي دکترقاليباف در شهرداري تهران 9 مترمربع به ازاء هرشهروندبود، اما اين آمار هم اکنون به بيش از 16 متر مربع رسيده است.
وي در ادامه افزود: مهمترين نکته اي که شهردار تهران در بدو ورودشان موردتوجه قرار داد توسعه عادلانه فضاي سبز در همه جاي پايتخت بود و به همين دليل،طرح ساخت بوستانهاي مختلف درنقاط جنوبي شهر تهران اجرايي شد و اين مناطق درحال حاضر شرايط بهتري نسبت به گذشته دارند که البته هنوز با نقطه مطلوب اندکي فاصله داريم و بايد با تبديل بافت فرسوده شهري به بوستان ها به اين مهم دست پيدا کنيم.
برپايه اين گزارش،وحيدنوروزي شهردارمنطقه 18ضمن ابرازخرسندي از افتتاح نخستين بوستان دوستدار کودک و نوجوان درمنطقه،اين پروژه رادومين هديه بزرگ مديريت شهري به اهالي محله خليج فارس و نوروزآباد دانست و گفت:اين بوستان پس ازمصوبه شهردوستدارکودک درشوراي شهربه بهره برداري رسيده است و شهروندان ساکن محله هاي خليج فارس طي يک سال اخيرشاهد افتتاح بوستان هاي مادر و سهند بودند و امروز نيز بوستان تخصصي دوستدار کودک تقديم ساکنان جنوب غرب تهران خواهد شد.
وي درباره ويژگي هاي منحصر به فرداين بوستان اظهار داشت: بوستان دوستدار کودک در فضايي به وسعت 4 هکتار احداث شده است و براي آن امکاناتي نظير زمينهاي تخصصي بازي براي گروه هاي سني زير 7 سال، 7 تا 11 سال و 11 تا 16 سال، پيست دوچرخه سواري کودکان، زمين آموزش الفبا، زمين فوتبال و واليبال، زمين شن بازي، آبنماهاي جذاب، فضاي باغ کودکان، کتابخانه، ايستگاه سلامتي و پيست آموزش ترافيک از جمله امکانات ويژه اين بوستان تخصصي است.
 

منبع : پرتال داخلی شهرداری تهران مورخ 21/7/1394

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir