جستجو
Menu
image

عنوان: ساماندهي 1000 هکتار فضاي سبز در دامنه جنوبي البرز تا 15 اسفند به پايان مي رسد

تاریخ انتشار: 1393/12/9

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 650

خلاصه مطلب:

مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به غرص نهال در تمامي 374 محله تهران گفت: شهرداري تهران تا 15 اسفند عمليات مربوط به ساماندهي 1000هکتار  فضاي سبز در دامنه جنوبي البرز را به اتمام مي رساند.

به گزارش خبرنگار "تهران سما" ، علي محمد مختاري در مراسم کاشت 100 هزار اصله درخت در پارک جنگلي تلو با تاکيد بر مشارکت مردم و خانواده معظم شهدا در کاشت درخت در تهران بيان کرد: در حال حاضر سرانه فضاي سبز در تهران 15 و نيم متر مربع برابر با استاندادردهاي بين المللي که البته در برخي مناطق مانند 7، 10 11 و 17 که سرانه فضاي سبز پايين است ضروري است تا تجميع بافت فرسوده و مشارکت مردم ميزان سرانه فضاي سبز در اين مناطق را به استاندادردهاي بين المللي برسانيم.  وي در ادامه با اشاره به تملک 61 باغ از سوي شهرداري تهران گفت: باغ هاي اميرسليماني، مستوفي الممالک و آقا بزرگي به تازگي از سوي شهرداري تملک شده و ما اميدواريم تا با کمک مردم نسبت به حفظ اين باغات اقدام کنيم.مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران با تاکيد بر کاشت درخت هاي کهنسال در محدوده خيابان ولي عصر(عج) گفت: اميدواريم که بتوانيم درختان خيابان وليعصر (عج) که از نظر قدمت نمونه است را حفظ کنيم.
 وي در پايان به احداث 52 پارک منطقه اي و فرامنطقه اي در تهران اشاره کرد و گفت: امسال 1000هکتار توسعه جنگل کاري و 1000هکتار بازسازي جنگل هاي دست کاشت را به اتمام رسانديم. 

منبع : پرتال داخلی شهرداری تهران          مورخ : 93/12/9

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir