جستجو
Menu
image

عنوان: تقدیر از مدیر عامل و کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

تاریخ انتشار: 1393/10/30

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 847

خلاصه مطلب: در دوازدهمين نشست نظارتي سازمان ها و شرکت هاي شهرداري تهران از زحمات و تلاش هاي کارکنان سازمان و مدير عامل آن تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت برنامه ريزي ، توسعه شهري و امور شورا، دکتر قاليباف در نشست مذكور با اشاره به گسترش فضاي سبز و توسعه بوستان ها در طي ساليان گذشته تلاش کارکنان و مديران سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران را ستود و خستگي ناپذيري و پرکاري مدير سازمان را درخور تقدير دانست.
شهردار تهران اشراف به کار و حضور در لايه هاي مختلف فعاليت هاي سازمان را از فرصت هاي مديريت سازمان دانست و اظهار اميدواري کرد با تلاش بيشتر کمربند فضاي سبز تهران به زودي تکميل شود.
دکتر قاليباف اولين مطالبه و خواسته خود از سازمان پارک ها را تلاش در مسير تغيير رويکرد و نگرش شهروندان نسبت به رعايت حقوق اجتماعي و جمعي متناسب با حقوق فردي بيان کرد و افزود : شهروندان همانگونه که نسبت به فضاي سبز مراکز عمومي و بوستان ها دغدغه دارند بايد نسبت به گسترش و توسعه و حفظ فضاي سبز در اماکن خصوصي نيز اهتمام داشته باشند و اين امر مستلزم تلاش و انديشه ورزي سازمان بوستان ها و فضاي سبز براي تغيير نگرش است.
وي رفع تضاد نگرشي در رعايت حقوق فردي و حقوق اجتماعي را گام نخست در نگهداشت و گسترش فضا هاي سبز دانست . شهردار تهران برخورداري از ظرفيت هاي الکترونيکي در تمام حوزه ها را خواسته بعدي مديريت شهري از سازمان پارک ها بيان کردو افزود: نظارت ها و بازديد ها بايد از دقت و شفافيت لازم برخوردار باشد و بهره مندي از فضاي مجازي و فناوري ارتباطات مي تواند مددرسان اين امر باشد.
دکتر قاليباف ماندگاري شهر ها را مرهون عوامل طبيعي سترگ دانست و گفت: شهر هايي ماندگارند که به عاملي طبيعي تکيه داده باشند و ارتزاق آن ها از منابع طبيعي بزرگ باشد. رود ها ، دريا ها، جنگل ها، و کوه ها منابع غني و بزرگي هستند که شهر ها در کنار آن ها باليده اند و شهر تهران نيز بايد با تکيه بر سلسله جبال البرز به ماندگاري و پويايي خود کمک کند.
شهردار تهران توجه به گونه هاي گوناگون گياهي با اتکا به علم و دانش روز را مطالبه بعدي خود از سازمان پارک ها دانست و افزود: معاونت پژوهش سازمان رکن رکين سازمان است که بايد با مطالعات عميق و گسترده نسبت به تنوع گونه هاي گياهي طرح و برنامه داشته باشد.
وي توجه به کارگران و پيمانکاران درست کردار و حق شناس را انتظار ديگري دانست که سازمان بايد نسبت به آن اهتمام داشته باشد و نگذارد حقوق کارگران در تمام سطوح و رده ها تضييع شود و از سخت گيري هاي بي جا در کار پيمان کاران درست کار و خلاق و پرکار نيز بايد اجتناب شود.
شهردار تهران بهره مندي از تکنولوژي هاي مدرن و نوين را خواسته ديگري دانست که سازمان بايد مبتني بر رويکرد هاي علمي از ابزار هاي مدرن و تجهيزات روز دنيا برخوردار باشد.
در ابتداي جلسه دکتر صلاحي توسعه فضاي سبز در شهر تهران را نکته اي دانست که مورد توجه شهروندان و تمجيد ناظران منصف قرار گرفته است.
معاون برنامه ريزي ، توسعه شهري و امور شورا توجه مقام معظم رهبري به گسترش فضاي سبز شهر تهران را مهر تاييدي بر تلاش هاي صادقانه و شبانه روزي مدير عامل و کارکنان آن دانست و افزود: علاقه به کار و انگيزه فزاينده و خستگي ناپذير مهندس مختاري رشک بر انگيز است و تعلق خاطر وي را به درختان و فضاي سبز شهر تهران ستودني برشمرد.

 

 

منبع: پرتال شهرداری تهران مورخ 29/10/93

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir