جستجو
Menu
image

عنوان: طراحی پارکهای کوچک

تاریخ انتشار: 1393/6/5

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2961

خلاصه مطلب:

پارک های کوچک بخشی کلیدی در بیشتر محله های یک منطقه هستند که بیشتر برای موارد تفریحی استفاده می شوند و در طراحی و نگهداری آنها باید به تغییرات جمعیتی، فرهنگی و افزایش آگاهی در زمینه های اکولوژیکی توجه نمود.

 این کتاب مشتمل بر چهار فصل است که در هر فصل ابتدا در قالب 4 عنوان به مسائل بنیادین پارک های کوچک در خصوص اندازه، لبه ها، ظاهر و طبیعی بودن توجه می شود. سپس مواردی از قبیل آب، گیاهان، حیات وحش و اقلیم عنوان می گردند و در نهایت پایان هر فصل به جنبه های انسانی و اهمیت مشارکت عمومی می پردازد.

مؤلف : آن فورسیت، لورا ماساچیو

مترجم : آقای دکتر بهرنگ بهرامی

ترجمه و نشر : سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

قیمت : 100,000 ریال ( ده هزار تومان)

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir