جستجو
Menu
image

عنوان: با گرم شدن هوا، سوسک های پوستخوار درختان با شتاب بیشتری به جنگل های مناطق مرتفع حمله می کنند.

تاریخ انتشار: 1392/7/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2010

خلاصه مطلب:

بین درختان و حشراتی که از بخش های مختلف درخت تغذیه می نمایند نزاعی بی وقفه وجود دارد.حشرات دائماً در حال جویدن و سوراخ کردن تنه درختان هستند و درختان در مقابل در حال ترشح ترکیبات شیمیائی برای مقابله با آنها می باشند.

یک گزارش در مورد کاج های تنه سفید( White Bark Pine) مناطق شمالی کوههای راکی ، خطر حمله سوسک های پوستخوار(Bark Beetle)   به تنه این درختان را اعلام کرده است. این در حالی است که این گونۀ کاج هیچ دفاعی از خود در برابر این آفت ندارد. 
جنگل کاج های تنه سفید از اکوسیستم های مهم جنگلی مناطق مرتفع کوهستانی هستند که نقش بسزائی در مدیریت هیدرولژی کوهستان، بوسیله سایه اندازی بر روی برفها و تنظیم رواناب ناشی از ذوب برفها دارند.
 در جهانی که با تغییرات فصلی و دمائی رو به گرم شدن می رود، روند مقابله با حشرات به جائی نمی رسد. گرمایش جهانی نه تنها به سوسک های پوستخوار اجازه می دهد تا در نواحی مرتغع تر که در گذشته بدلیل سردی هوا قادر به حیات در آن مناطق نبودند، به زاد و ولد بپردازند بلکه به درختان کاج تنه سفید این مناطق که هیچ دفاعی در برابر این حشره ندارند نیز حمله ور شده و به این ترتیب به اکوسیستم کوهستان آسیب جبران ناپذیری وارد می گردد.
 میزبان مهم سوسک پوستخوار کاج، کاج قرمز(Lodgepole) می باشد که در مناطق کم ارتفاع کوهستان سکنی دارد. این حشرات به بزرگی یک دانه برنج بوده و نقش مهمی در تنظیم سلامت جنگل با حمله به پایه های مسن و یا ضعیف داشته و در پیشرفت جنگل های جوان و سالم مؤثرند. کاج های قرمز سالم و قوی دارای ترکیبات شیمیائی سمی فرار برای مقابله با این سوسک ها هستند و کاملاً طبیعی است که آفت تنها به پایه های مسن وضعیف حمله نماید. 


منبع : Science daily

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir