جستجو
Menu
  اجرای "طرح نشاط و تعالی" توسط بسیج سازمان پارکها در تابستان 1392
 
   

گزارش عملکرد طرح نشاط و تعالی در تابستان 92

تاريخ انتشار:1392/7/7
تعداد بازديد:1223
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir