جستجو
Menu
image

عنوان: جلبک های سبز-آبی وکاهش گرمایش جهانی

تاریخ انتشار: 1392/6/30

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 4022

خلاصه مطلب:

جلبک ها ساده ترین موجودات زنده ای هستند که دارای کلروفیل می باشند. یک گروه معروف از آنها تحت عنوان سیانوباکترها یا جلبک های سبز-آبی نامیده می شوند که توانائی انجام فتوسنتز و تثبیت CO2  را داشته وبه این ترتیب موجب جذب و ذخیره انرژی می گردند.

از دستاوردهای علمی چشمگیر، کار روی این گروه از جلبک ها وتولید جلبک های سبز-آبی مهندسی شده ( دستکاری ژنتیکی شده) می باشد که با استفاده از ترکیبات اولیه نظیر آب، نمک های پایه و CO2 ، قابلیت تولید ترکیبات شیمیائی و داروئی را دارند. این موجودات به دنبال تثبیت CO2  ، قابلیت تولید ترکیباتی مانند اتانول ، هیدروژن ، بوتانول و ایزوبوتانول را دارند که در واقع همه آنها از گروه بیودیزل ها یا سوخت های زیستی هستند و به این ترتیب گازهای گلخانه ای نظیر CO2  را به ترکیبات شیمیائی مفید تبدیل نموده و با اینکار کمک به کاهش گرمایش جهانی و حفظ ذخایر انرژی می نمایند. 
امروزه هدف اصلی دانشمندان، مهندسی میکروبها و ارسال آن به کارخانجات میکرو برای تولید انواع ترکیبات شیمیائی مفید می باشد.    


منبع:  Sceince daily

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir