جستجو
Menu

عنوان: اطلاعيه

تاریخ انتشار: 1391/11/30

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 4141

خلاصه مطلب:

" پیرو بند 8-3 ازماده 3 دفترچه نظام فنی اجرایی فضای سبز( آیین نامه ارزشیابی و رتبه بندی پیمانكاران ) و به منظور افزایش سطح رقابت و ایجاد انگیزه در پیمانكاران جهت ورود به عرصه كار و فعالیت به آگاهی می رساند:
شركتهای جدید التأسیس ومتقاضی اخذ گروه كه برای اولین بار متقاضی اخذ گروه می باشند، درصورت عدم احراز امتیاز لازم در زمینه تجربه اجرایی، چنانچه واجد شرایط كسب امتیاز كافی در قسمت مدیریت، ماشین آلات، توان مالی و........ باشند، می توانند گواهی و یا گروه موقت با ویژگی سقف ریالی حداكثر 5 میلیارد ریال و در قالب یك كار و برای مدت یكسال جهت فعالیت در عرصه فضای سبز، دریافت نمایند .
شایان ذكر است شركتهای دارای گواهینامه موقت گروه بندی باید پس از انجام قرارداد، حداقل میانگین ضریب ارزشیابی 88 از 100را كسب نموده تا بتوانند نسبت به اخذ گواهینامه قطعی دو ساله اقدام نمایند، در غیر اینصورت مجوز پیش گروه آنان لغو خواهد شد.
ضمناً صدور گواهینامه گروه بندی موقت، قابلیت تمدید نداشته و تنها یكبار جهت شركت جدید التأسیس صادر خواهد شد. "

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir