جستجو
Menu
image

عنوان: گندمیان

تاریخ انتشار: 1391/11/16

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2689

خلاصه مطلب:

گندميان، منبع اصلي غذاي اکثر مردم جهان هستند خواه به صورت غلات به کار روند يا علوفه دام. تمام آنها يک لپه اي (داراي يک برگچه ) هستند و برگهاي نوار مانند ساقه هاي عمودي و ريشه هاي نخ مانند دارند. گلهاي آنها بسيار کوچک و غالبا در واحد هاي خوشه اي به نام سنبلچه قرار گرفته اند. گندميان در زمينهاي باير به سرعت نشو ونما ميکنند. ساقه هاي گندميان معمولا مدور و توخالي هستند و برگهاي بلند و باريک دارند. بخش زيرين هر برگ به دور تا دور ساقه پيچيده شده است. جوانه ها در زير زمين به نهال جديدي تکامل مي يابند، تا چند دسته ساقه علفي به وجود آيند و بسياري از گونه ها از طريق ايجاد ساقه هاي خزنده که هر کدام چندين نقطه رشد دارند گسترش مي يابند. گلهاي گندميان در قسمت بالاي ساقه ها و درآرايشخوشه اي به نام سنبلچه تکامل مي يابند و گرده افشاني آنها از طريق باد صورت ميگيرد.اين سنبلچه ها اصولا گلبرگ و کاسبرگ ندارند.

غلات:

مهمترين گونه غلات: گندم، برنج، ذرت، جو، جو دوسر ، ذرت خوشه اي، ارزن و .... هستند، گلهاي آنها به صورت سنبلچه اي مملو از بذر قابل خوردن مي رويند. در بين غلات، گندم ، گونه اصلي اقليم هاي معتدل، برنج، گونه اصلي مناطق گرمسيري آسيا و آفريقا، و ذرت گونه اصلي مناطق گرمسيري آمريکاي جنوبي است.

خيزرانها:

انواع ني ، بوريا، علف حصير و ... از گندميان هستند که در مناطق مرطوب اقليمهاي گرمسيري به خوبي رشد مي کنند. انواع خيزرانها، بيشتر در نواحي گرمسيري مي رويند و در بخشهايي از آسياي جنوب شرقي اغلب جنگلهاي انبوهي تشکيل مي دهند. درازاي ساقه آنها تا 30 متر و قطر آن به 50 سانتي متر هم مي رسد. طول ساقه خيزران معمولا پر از برگ است، اما با پير شدن گياه برگهاي پاييني آن هم مي ريزند. انواع ني در حاشيه نهرها، برکه ها و درياچه ها مي رويند. انواع بوريا در باتلاق ها و مردابهاي سراسر جهان، به استثناي مناطق گرمسيري سکني مي گزينند.

بذرها:

بذرهاي گندميان غله اي، مثلا بذر ذرت ممکن است بسيار درشت و محتوي مقدار زيادي از کربوهيدرات هاي مغذي ،يعني انواع قندها باشند. به عنوان مثال ، برنج و ذرت غذاي اصلي مردم بسياري از کشورها هستند و آرد گندم براي تهيه نان و انواع خمير ماکاراني به وفور مصرف مي شود. امروزه غلات در نتيجه هزاران سال تجربه درباره انتخاب بذر و شيوه توليد آن تقريبا در هر نوع آب و هوايي مي رويند و در برابر آفات گياهي هم مقاوم هستند.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir