جستجو
Menu

عنوان: بوستان طالقانی

تاریخ انتشار: 1391/7/15

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 5021

خلاصه مطلب:

آدرس: بزرگراه شهید حقانی، بعد از پل بزگراه مدرس


مکان : منطقۀ 3  ناحیۀ 4 
سال تاسیس : 1361 
نوع بوستان : فرامنطقه ای 
مساحت: 229568 مترمربع
تلفن: 22223025


پیشینه
در گذشته قریه ای به نام عباس آباد در شمال تهران وجود داشت که غالب آن از اراضی کشاورزی شامل می شد و قسمتی از آن متعلق به بانک کشاورزی بود. بعدها بخشی از این زمینه توسط شرکت نوسازی عباس آباد برابر قانون مصوبه آن زمان خریداری شد. سپس در سال 1350 اجرای برنامه نوسازی آن به تصویب مجلس رسید، طرح جامع محدوده نوسازی عباس آباد توسط مهندس مشاور لوئیس دیویس انگلیسی تهیه گردید و طرح فضای سبز و آبیاری این بوستان توسط مهندسین مشاور اسپانیایی تهیه و اجرای آن از اواخر سال 1356  آغاز و تا سال 1360 به انجام رسید. حفظ و نگهداری این بوستان در اواخر سال 1361 به سازمان پارکها و فضای سبز تهران آن سپرده شد و ازسال 1369 سازمان آن را به شهرداری منطقه 3 واگذار نمود.  

اطلاعات توصیفی

نوع طراحی: آزاد با نظم طبیعی ( استفاده از خطوط غیر منظم و ارگانیک )

پوشش گیاهی: کاج، اقاقیا، توت سپیدار، نارون، چنار، گردو، افرا، انجیر، سرو و انواع درختچه ها نظیر توری، یاس زرد

گونه نادر: بلوط همیشه سبز

امکانات بوستان: مسجد، زمین بازی کودکان 2 عدد، زمین های ورزشی ( بسکتبال و پینگ پنگ )، بوفه، برکه و سرویس بهداشتی

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir