جستجو
Menu
  بوستان اسفند
 
   
آدرس: بزرگراه بعثت، خیابان خزانه بخارائی، بالاتر از چهارراه باغ آذری 


مکان:
منطقۀ 16 ناحیۀ 6

سال تاسیس:
1375
نوع بوستان: ناحیه ای
مساحت:
078 37 مترمربع
تلفن: 6-55667695اطلاعات توصیفی

نوع طراحی: آزاد یا نظم طبیعی( استفاده از خطوط غیر منظم و ارگانیک)

پوشش گیاهی: چنار، اقاقیای پیوندی، سرو و اکالیپتوس

امکانات بوستان: زمین بازی کودکان و سرویس بهداشتی

تاريخ انتشار:1391/7/8
تعداد بازديد:2981
  نظرات

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir