جستجو
Menu
image

عنوان: اثر گازهای گلخانه ای بر بیماریهای تنفسی در کودکان

تاریخ انتشار: 1391/3/31

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2877

خلاصه مطلب:

مطالعات انجام شده در زمینه مشکلات تنفسی در کودکان نشان داده است خطر ابتلا به بیماری های ریوی و آسم درکودکانی که در دوران جنینی در معرض هوای آلوده قرار داشته اند افزایش می یابد.

استنشاق هوای آلوده توسط مادران باردار، ظرفیت ریوی جنین را کاهش داده و حجم اکسیژنی که در یک دم عمیق (پس از تولد و شروع پدیده تنفس) باید وارد شش ها شود را کاهش می دهد. آلودگی هوا به گازهائی نظیر ،CO NO2، ازن و ذرات معلق خطر ابتلا به آسم را در کودکان 8 تا 15 ساله افزایش می دهد و بر روی عملکرد ریه آنها تأثیر منفی دارد. 
مطالعات پیشین در خصوص افزایش فضاهای سبز شهری در جهت کاهش بروز آسم در کودکان (خبر آن قبلاً در بخش تازه ها آورده شده است) ، حاکی از آن است که وجود درختان از یک سو با تشویق کودکان به بازی در محیط های باز، و از سوی دیگر به واسطۀ بهبود کیفیت هوا و تأثیری که در جذب گازهای گلخانه ای و کاهش میزان آن دارند میزان ابتلا به آسم و سایر بیماریهای تنفسی در کودکان را کنترل می کنند.


منبع : Science daily

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir