جستجو
Menu
image

عنوان: عوامل موثر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای در پدیده جنگل زدائی

تاریخ انتشار: 1391/3/24

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2806

خلاصه مطلب:

 بر اساس آخرین یافته های علمی مکان جغرافیائی جنگل ها و نیز  چگونگی استفاده و کاربرد چوب درختان جنگلی، از جمله مواردی هستند که در میزان انتشار کربن حاصل از پدیده جنگل زدائی (Deforestation) نقش دارند.

نتایج مطالعات حاکی از آن است که حجم گازهای گلخانه ای (کربن از مهمترین این گازها می باشد) آزادشده در پدیده  جنگل زدائی به نوع چوب (سخت و یا نرم بودن آن) و چگونگی استفاده از آن ، و نیز اینکه در کدام نیمکره و منطقه آب و هوائی رشد می نماید بستگی دارد. درختانی که در نیمکره شمالی و در بخش هائی با آب و هوای معتدل و یا سرد ( ایالات متحده، کانادا و بخش هائی از اروپا ) کاشته می شوند دارای چوبی سخت بوده و از چوب آنها بیشتر برای ساختمان سازی و ساخت اشیاء ( با ماندگاری زیاد) استفاده می شود در حالی که چوب درختانی که در مناطق گرمسیری نیمکره جنوبی رویش می یابند ( برزیل و اندونزی...) از نوع چوب نرم بوده و در تولید سوخت زیستی و کاغذ کاربرد دارند. 
کربن ذخیره شده در درختان دارای چوب سخت، پس از پدیده جنگل زدائی ( و به تناسب نحوه استفاده از چوب آنها ) برای دهه ها باقی مانده و به صورت گاز گلخانه ای متصاعد نمی شوند. در مقابل چوب درختان جنگلی نواحی گرمسیری با توجه به نوع کاربرد ، کربن ذخیره خود را خیلی زود از دست داده  و کربن زیادی در اتمسفر زمین آزاد می نمایند .


منبع : ScienceDaily

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir