جستجو
Menu

عنوان: مدارک لازم جهت تمدید و یا ارتقاء گروه ( شرایط اصلاحی 1393)

تاریخ انتشار: 1391/3/6

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 8176

خلاصه مطلب:

دریافت فایل pdf ( شرایط اصلاحی 1393)


1- ارائه اسناد و مدارک ماشین آلات و تجهیزات مربوطه شامل (اصل و کپی برابر اصل شناسنامه مالکیت (برگه سبز)، بنچاق، بیمه نامه و معاینه فنی معتبر

2- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت و متعاقب آن ارائه مدارک و اسناد مربوط به اعضاءتغییر یافته و یا اضافه شده به هیئت مدیره

3- ارائه قراردادهای جدید و معتبر انجام شده توسط شرکت در 2 سال آخر منتهی به تقاضای گروه
4- ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ ارجاع به واحد ارزشیابی و گروه بندی و یا پرینت گردش مالی شرکت ( مربوط به یک ماه آخر منتهی به تقاضای گروه)
5- عودت اصل گواهینامه فعلی (که تاریخ اعتبار آن منقضی گردیده )
6- ارائه آدرس سایت فعال شرکت در فضای مجازی (در صورت نداشتن سایت)
7- ارائه سایر مدارک لازم به تشخیص کارشناسان واحد ارزشیابی
توضیح: کلیه مدارک بندهای هفت گانه فوق، باید اصل و تصویر آن جهت رویت مسئولین گروه بندی و ضبط و نگهداری رونوشت ها در پرونده، توسط مدیران شرکت ارائه شوند.
بر اساس مفاد نظام نامه جدید (1393) ارتقاء یک و یا چند آیتم از موارد شش گانه اصلی در امر ارزشیابی و گروه بندی، طی بررسی و تائید کمیسیون سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، می تواند ضمن تعدیل و پوشش امتیاز دیگر آیتمها، موجب ارتقاء گروه شرکت متقاضی گردد.


واحد ارزشیابی و رتبه بندی

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir