جستجو
Menu

عنوان: مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و اخذ گروه ( شرایط اصلاحی 1393)

تاریخ انتشار: 1391/3/1

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 14028

خلاصه مطلب:

1- ارائه اصل شناسنامه و کپی صفحات اول و دوم آن (جهت کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسان شرکت)

2- اصل کارت ملی و تصویر آن (جهت کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسان شرکت)

3- ارائه اصل مدرک تحصیلی و تصویر آن (جهت مدیر عامل و سایر اعضاء موثر در گروه بندی)

4- ارائه اصل  کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت و تصویر پشت و روی آن (جهت مدیر عامل و سایر اعضاء موثر در گروه بندی)
5- ارائه اصل اساسنامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی شامل تغییرات احتمالی هیئت مدیره و تصویر آن

6- ارائه اصل سوابق کاری مدیر عامل و سایر اعضاء موثر در گروه بندی و تصویر آنها (بیمه و سوابق بیمه)

7- ارائه اصل کلیه قراردادهای انجام شده توسط شرکت در پنج سال آخر منتهی به تقاضای گروه و تصویر آنها

8- ارائه مدارک مربوط به توان مالی شرکت ( ضمانت نامه بانکی با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ ارجاع به واحد ارزشیابی و گروه بندی و یا پرینت گردش مالی شرکت مربوط به یک ماه آخر منتهی به تقاضای گروه و تصویر آنها)

9- ارائه اسناد و مدارک ماشین آلات و تجهیزات مربوطه شامل اصل مدارک و تصویر شناسنامه مالکیت (برگه سبز)، بنچاق، بیمه نامه و معاینه  معتبر تانکرها، وانت ها و موتور سیکلت، معاینه فنی معتبر مربوط به تانکر و وانت

10- ارائه اصل فاکتورها و یا تصاویر مربوط به ادارات و تجهیزات شرکت مانند تراکتور، سمپاش، دستگاههای تخصصی و ..... در صورت لزوم
11- ارائه گواهی امضاء مربوط به مدیر عامل و سایر اعضاء موثر در گروه بندی در صورت صاحب امضاء بودن در شرکت
12- ارائه آدرس سایت فعال شرکت در فضای مجازی
13- حضور اعضاء موثر در گروه بندی در واحد ارزشیابی سازمان و توشیح برگه تعهد
14- تکمیل فرمهای دریافتی از واحد ارزشیابی
توضیح:اصل کلیه مدارک مربوط به بندهای مندرج فوق، به رویت مسئولین ارزشیابی رسیده و تصاویر اسناد و مدارک ارائه شده نیز باید بصورت کپی برابر اصل بوده تا در پرونده شرکت ضبط و نگهداری شوند.


واحد ارزشیابی و رتبه بندی

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir