جستجو
Menu
باغ ایرانی

باغ در نظر ایرانیان نمونه بهشت موعود بوده است و آن به دلیل خشکی و بی درختی فلات ایران است. از چهارهزار سال پیش از میلاد هنگامی که شکارچیان از کوه ها سرازیر می شدند در دوره های طویل فلات بزرگ ایران به کار کشاورزی می پرداختند. جنبه های مختلف زندگی و معتقدات خود را به روی اشیای سفالی نقش می کردند نقش آبگیرهایی که اطراف آنها را درخت زندگی احاطه کرده و برخی دیگر دنیا را نشان می دهد که به چهار تقسیم شده است و گاه آبگیری در وسط مشاهده می شود. طرح متقاطع که در آن یک محور ممکن است از محور دیگر درازتر باشد به صورت طرح نمونه باغ های ایران درآمد و نام چهار باغ برآن اطلاق گردید.

اگر آب موجود باشد ایجاد باغ اجتناب ناپذیر است و هم چنین احترام زیاد از حد و حتی پرستش آب روان و آبگیر در آثار باغ های ایران به چشم می خورد. منبع آب معمولاً از قناتی است که در اثر ذوب برف ایجاد شده است .
حوض و استخر در باغ های ایران بسیار حائز اهمیت بوده که اندازه و شکل متغیر داشته است حوض و استخر در یکی از محورهای اصلی احداث می شده است وجود حوض پاشویه دار در دوره صفوی شاخص آن دوره بوده است. درختانی چون تبریزی، چنار، کاج، بید، افرا، چنار فرنگی، زبان گنجشک، سرو و انواع درختان میوه از درختان محبوب ایرانیان بوده است. گل و خصوصاً گل سرخ دارای اهمیت بسزایی بوده و آن به دلیل علاقه ایرانیان به گل بوده است.
چون باغ و گل تا این حد مورد توجه و علاقه ایرانیان بوده، آنان برای ایجاد محیطی نظیر باغ های باطراوت در فصول سرد قدم هایی برداشته اند مانند درختی که برای کیخسرو ساخته شده بود تنه این درخت از نقره وشاخه های آن از طلا و یاقوت است و میوه های آن میان تهی و داخل آن از مشک و شراب پرشده است .

خصوصیات شاخص باغ های ایرانی
- چند منظوره و عملکردی
- دارای نظم و تناسب سلسله مراتب فضایی ، برخورداری از حرمیت و محرمیت، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط، موطف به کارآیی  و سوددهی، مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است.
- استفاده از هندسه مربع یا مستطیل در ترکیب کلی و اجزا
- دید مستقیم و طولانی در امتداد محور اصلی برای جلوه بعد در باغ
- نمایش آب به اشکال متنوع (جوی آب، حوض و استخر، فواره و...)
- احداث باغ به طور غالب در زمین های شیب دار جهت آبیاری مناسب
- محصور بودن پیرامون باغ یا دیوار
- تقسیم سطح باغ به چهار بخش با توجه به تفکرات آریائی ها
- استفاده از خطوط راست در طراحی باغ
- وجود یک ساختمان در مرکز یا بلند ترین قسمت فضا
- وجود ساختمان اندرونی
- وجود عمارت سر در ورودی باغ
- رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین ساختمان و باغ
- استفاده از درخت های انبوه و سایه دار در معابر اصلی
- کاشت انواع درختان میوه در کرت های کناری
- کاشت انواع گل های زینتی و دارویی
- استفاده بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگر

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir