درختان
 
   

زندگي درختان

درختان و گياهان درزندگي همه موجودات زنده نقش دارند وبراي ادامه زندگي همگي به آنها نياز داريم. درختان موجودات زنده اي هستند که آنها نيزمانند ما انسانها براي ادامه زندگي نياز به آب،نور وغذاي کافي دارند. بچه هاي عزيز دوست داريد که بدانيد درختان چگونه به وجود مي آيند؟
درختان زندگي خود را در ابتدا به صورت يک دانه کوچک شروع ميکنند. آنها سر از خاک بيرون مي آورند، رشد ميکنند وآنقدر بزرگ ميشوند که ساقه هايي ضخيم از جنس چوب تشکيل ميدهند . به اين ساقه که از جنس چوب هستند تنه درخت گفته ميشود.تنه درخت باعث ميشود تا درخت بتواند به کمک آن محکم و پابرجا بماند.آنها برگ ميدهند، ميوه ميدهند، درختان فوايد ديگري هم دارند که حتما به آنها اشاره خواهيم کرد.

  فوايد درختان

تعداد زيادي از درختان، جنگل را به وجودمي آورند. جنگلها منابع با ارزشي هستند و براي موجودات زنده بسيارمفيدند. بعضي از موجودات زنده نيازهاي غذايي خود را از درختان تامين ميکنند. از چوب درختان جنگلي کاغذ و وسايل چوبي فراهم ميشود. درختان نقش مهمي در پاکيزگي هواي  کره زمين  دارند. از برگ، ريشه، هسته ، دانه، ساقه درختان درساخت انواع گياهان دارويي استفاده ميکنند. وقتي شما به همراه خانواده تان به تفريح ميرويد سايه درختان بزرگ را براي استراحت انتخاب ميکنيد. بچه هاي عزيز، روشن کردن آتش در پارکها و زير درختان کار بسيار خطرناکي است و عمر درختا ن را کم ميکند يا آنها را از بين ميبرد و همينطور بچه هاي خوب ومهربان روي پوست درختان يادگاري ننويسيد، چون پوست درختان وظيفه حفاظت از درختان را به عهده دارند واگر آنها را زخمي کنيد برگ درختان خشک ميشود و آسيبهاي زياد ديگري هم به درخت وارد ميشود .
بچه هاي عزيز وقتي که به اطراف خود نگاه ميکنيد ميبينيد که اين منبع با ارزش چقدر برايمان مفيد است پس سعي کنيم با مراقبت از درختان به حفظ آنها کمک کنيم تا طبيعتي زيبا هميشه کنارمان باشد.

تعيين سن درختان

وقتي يک درخت رشد ميکند و بزرگ ميشود لايه هاي جديدتري از جنس چوب در زير پوست درخت ساخته ميشود.
هرسال که ميگذرد يک لايه يه لايه هاي درخت افزوده ميشود. وقتي يک درخت را مي بريم حلقه هايي را ميبينيم که داخل يکديگر قرار گرفته اند. تعداد اين حلقه ها سن درخت را نشان ميدهد .اما بچه هاي عزيز همانطور که ميدانيد اين کار درستي نيست که براي تعئين سن درخت، آن را قطع کنيم پس ميشود گفت  که ما مي توانيم از روي قطر و ارتفاع درخت حدس بزنيم که سن درخت چقدر است.
هر چقدر پهنا و بلندي يک درخت بيشتر باشد عمرش نيز بيشتر است.سن بعضي از درختان به صد سال نيز ميرسد.


برگ درختان


برگها جزء اصلي مواد غذائي گياهان هستند، گياهان براي  اينکه زنده بمانند به برگ نياز دارند.برگها نقش مهمي در تغذيه جانوران وانسانها دارند. بعضي از جانوران با خوردن برگ درختان ميتوانند زنده بمانند و همين طور انسانها از برگ درختان براي ساخت انواع روغنها، داروها و حتي براي خوش طعم کردن غذاها و.... استفاده ميکنند.

برگ درختان در فصل زمستان ميريزد و کاملا خشک ميشوند .البته درختاني هم هستند که با وجود فصل سرما باز هم سبز هستند به اين درختان، درختان هميشه سبز ميگويند.

فصل بهار که از راه ميرسد به دليل معتدل تر شدن هوا و رطوبت ، فصل رويش جوانه هاي زيباي درختان است. بنابراين بعد ازگذشت يک يا چند هفته جوانه ها کاملا رشد ميکنند و بزرگ ميشوند. رنگ برگها در فصل بهار سبز روشن است و وقتي فصل تابستان از راه ميرسد چون طول روزها بلند است برگها بزرگ و سبز تيره ميشوند و درختان به روش فتوسنتز براي برگها غذا ميسازند. با نزديک شدن فصل سرما و شروع پاييز در برگ درختان دگرگونيهايي به وجود مي آيد . در پاييز و زمستان طول روزها کوتاهتر ميشود و بعضي از درختان ديگر نميتوانند به برگهاي خود غذا بدهند، به خاطر همين است که برگ آنها ميريزد.

 

 

 

 

 

 

 

     کلروفيل چيست؟

بچه هاي عزيز آيا ميدانيد چرا رنگ برگها سبز است؟
رنگ سبز برگها به دليل وجود کلروفيل است. کلروفيل ماده چسبناکي به رنگ سبز است که در برگهاي گياه وجود دارد و از آب، نورو گاز موجود در هوا استفاده ميکنند تا غذاي شيريني براي گياه بسازند.
پس گياهان، کلروفيل خود را به روش فتوسنتز ميسازند. يعني گاز کربنيک موجود در هوا را ميگيرند و بعد اکسيژن را آزاد ميکنند.

 برگ درختان در فصلهاي مختلف تغئير رنگ ميدهد، در زمستان و پاييز به رنگهاي قرمز، زرد، نارنجي نيز در مي آيند زيرا برگها علاوه بر کلروفيل که همان رنگينه سبز است رنگدانه هاي ديگري هم دارند.

انواع برگ

برگ بعضي از گياهان باريک و کوچک و بعضي پهن و بزرگ مي باشند بعضي ديگر به شکلهاي دايره و بيضي هستند. شکل برگها بسيار متفاوتند.
اما به طور کلي برگها به 3 دسته هستند: برگهاي پهن- برگهاي باريک و برگهاي سوزني. بچه هاي عزيز، شکل برگ گياهان يکي از راه هاي شناخته شدن نوع گياه است.