درختان
 
   

زندگي درختان
درختان و گياهان درزندگي همه موجودات زنده نقش دارند و براي ادامه زندگي همگي به آنها نياز داريم. درختان موجودات زنده اي هستند که آنها نيز مانند ما انسانها براي ادامه زندگي نياز به آب، نور و غذاي کافي دارند. بچه هاي عزيز دوست داريد که بدانيد درختان چگونه به وجود مي آيند؟
درختان زندگي خود را در ابتدا به صورت يک دانه کوچک شروع مي کنند. آنها سر از خاک بيرون مي آورند، رشد مي کنند و آنقدر بزرگ مي شوند که ساقه هايي ضخيم از جنس چوب تشکيل مي دهند . به اين ساقه که از جنس چوب هستند تنه درخت گفته مي شود. تنه درخت باعث مي شود تا درخت بتواند به کمک آن محکم و پابرجا بماند. آنها برگ مي دهند، ميوه مي دهند، درختان فوايد ديگري هم دارند که حتما به آنها اشاره خواهيم کرد.

  فوايد درختان
تعداد زيادي از درختان، جنگل را به وجود مي آورند. جنگلها منابع با ارزشي هستند و براي موجودات زنده بسيار مفيدند. بعضي از موجودات زنده نيازهاي غذايي خود را از درختان تامين مي کنند. از چوب درختان جنگلي کاغذ و وسايل چوبي فراهم مي شود. درختان نقش مهمي در پاکيزگي هواي  کره زمين  دارند. از برگ، ريشه، هسته ، دانه، ساقه درختان درساخت انواع گياهان دارويي استفاده مي کنند. وقتي شما به همراه خانواده تان به تفريح مي رويد سايه درختان بزرگ را براي استراحت انتخاب مي کنيد. بچه هاي عزيز، روشن کردن آتش در پارکها و زير درختان کار بسيار خطرناکي است و عمر درختا ن را کم مي کند يا آنها را از بين مي برد و همينطور بچه هاي خوب و مهربان روي پوست درختان يادگاري ننويسيد، چون پوست درختان وظيفه حفاظت از درختان را به عهده دارند و اگر آنها را زخمي کنيد برگ درختان خشک مي شود و آسيبهاي زياد ديگري هم به درخت وارد مي شود .
بچه هاي عزيز وقتي که به اطراف خود نگاه مي کنيد مي بينيد که اين منبع با ارزش چقدر برايمان مفيد است پس سعي کنيم با مراقبت از درختان به حفظ آنها کمک کنيم تا طبيعتي زيبا هميشه کنارمان باشد.

تعيين سن درختان
وقتي يک درخت رشد مي کند و بزرگ مي شود لايه هاي جديدتري از جنس چوب در زير پوست درخت ساخته مي شود.
هرسال که مي گذرد يک لايه يه لايه هاي درخت افزوده مي شود. وقتي يک درخت را مي بريم حلقه هايي را مي بينيم که داخل يکديگر قرار گرفته اند. تعداد اين حلقه ها سن درخت را نشان مي دهد . اما بچه هاي عزيز همانطور که مي دانيد اين کار درستي نيست که براي تعیين سن درخت، آن را قطع کنيم پس مي شود گفت  که ما مي توانيم از روي قطر و ارتفاع درخت حدس بزنيم که سن درخت چقدر است.
هر چقدر پهنا و بلندي يک درخت بيشتر باشد عمرش نيز بيشتر است. سن بعضي از درختان به صد سال نيز مي رسد.

برگ درختان

برگها جزء اصلي مواد غذائي گياهان هستند، گياهان براي  اينکه زنده بمانند به برگ نياز دارند. برگها نقش مهمي در تغذيه جانوران و انسانها دارند. بعضي از جانوران با خوردن برگ درختان ميتوانند زنده بمانند و همين طور انسانها از برگ درختان براي ساخت انواع روغنها، داروها و حتي براي خوش طعم کردن غذاها و .... استفاده مي کنند.

برگ درختان در فصل زمستان مي ريزد و کاملا خشک مي شوند . البته درختاني هم هستند که با وجود فصل سرما باز هم سبز هستند به اين درختان، درختان هميشه سبز مي گويند.

فصل بهار که از راه مي رسد به دليل معتدل تر شدن هوا و رطوبت ، فصل رويش جوانه هاي زيباي درختان است. بنابراين بعد ازگذشت يک يا چند هفته جوانه ها کاملا رشد مي کنند و بزرگ مي شوند. رنگ برگها در فصل بهار سبز روشن است و وقتي فصل تابستان از راه مي رسد چون طول روزها بلند است برگها بزرگ و سبز تيره مي شوند و درختان به روش فتوسنتز براي برگها غذا مي سازند. با نزديک شدن فصل سرما و شروع پاييز در برگ درختان دگرگونيهايي به وجود مي آيد . در پاييز و زمستان طول روزها کوتاهتر مي شود و بعضي از درختان ديگر نمي توانند به برگهاي خود غذا بدهند، به خاطر همين است که برگ آنها مي ريزد.

 

 

 

 کلروفيل چيست؟
بچه هاي عزيز آيا مي دانيد چرا رنگ برگها سبز است؟
رنگ سبز برگها به دليل وجود کلروفيل است. کلروفيل ماده چسبناکي به رنگ سبز است که در برگهاي گياه وجود دارد و از آب، نور و گاز موجود در هوا استفاده مي کنند تا غذاي شيريني براي گياه بسازند.
پس گياهان، کلروفيل خود را به روش فتوسنتز مي سازند. يعني گاز کربنيک موجود در هوا را ميگيرند و بعد اکسيژن را آزاد مي کنند.
 برگ درختان در فصلهاي مختلف تغیير رنگ مي دهد، در زمستان و پاييز به رنگهاي قرمز، زرد، نارنجي نيز در مي آيند زيرا برگها علاوه بر کلروفيل که همان رنگينه سبز است رنگدانه هاي ديگري هم دارند.


انواع برگ

برگ بعضي از گياهان باريک و کوچک و بعضي پهن و بزرگ مي باشند، بعضي ديگر به شکلهاي دايره و بيضي هستند. شکل برگها بسيار متفاوتند.

اما به طور کلي برگها به 3 دسته هستند: برگهاي پهن- برگهاي باريک و برگهاي سوزني. بچه هاي عزيز، شکل برگ گياهان يکي از راه هاي شناخته شدن نوع گياه است.