عملیات باغبانی در زمستان
 
   

دریافت فایل pdf

لینکهای مرتبط:
- تکنیک های نوین برف زدایی
- عملیات باغبانی در فصل بهار
- عملیات باغبانی در فصل تابستان
- عملیات باغبانی در فصل پاییز 


مقدمه

با توجه به شرایط آب و هوایی و مراحل رشد گیاهان اعم از درخت، درختچه، گل و چمن درهر فصلی از سال عملیات خاصی جهت کاشت و نگهداری آنها انجام می گیرد که رشد بهینه گیاهان را تضمین می کند. در این جزوه عملیات باغبانی مخصوص فصل زمستان با توجه به شرایط آب و هوای تهران ذکر شده است. از مهمترین عملیات باغبانی در این فصل هرس و کاشت نهال را می توان نام برد زیرا در فصل سرما گیاهان در استراحت و خواب زمستانی هستند و از رشد کمتری برخوردارند. 

فهرست مطالب

مقدمه

هرس

کاشت و جابجایی درخت و درختچه

محافظت از گیاهان

مراقبت از چمن

کنترل آفات و بیماریها

زیر و رو کردن و کوددهی خاک

فهرست منابع مورد استفاده

هرس

 هرس اصولی درختان ودرختچه ها

هرس زمستانه به منظور فرم دهی و رفع مزاحمت (برخورد با سیم برق) ، تنک کردن شاخه ها و جوان سازی در رابطه با درختان کهنسال صورت می گیرد زیرا با انجام هرس و کاهش نسبت ساقه به ریشه، رشد جوانه ها تحریک گشته و منجر به پیدایش شاخه های جدید بر روی تنه می شود که نتیجه آن تقویت رشد بهاره است.

در مورد برخی از درختچه های زینتی که تولید غنچه در آنها از اوایل تابستان تا فصل پاییز می باشد معمولاً گلدهی شان بر روی شاخه های تولید شده در فصل جاری صورت می گیرد به همین دلیل گیاهان زمان کافی برای تولید ساقه های گل دهنده از اوایل بهار تا زمان گلدهی دارند و هرس این گروه از گیاهان را می توان در زمانی که گیاه در خواب زمستانه می باشد انجام داد. در مناطق خیلی سرد این عمل بعد از خطر سرمازدگی صورت می گیرد. اکثر پیچها و درختچه هایی مانند: رز، دم موشی، پیراکانتا، دوتسیا، توری، خرزهره، پر و ..... در این فصل هرس می شوند. باید توجه داشت که تعدادی از آنها حساس به یخبندان بوده و بهتر است اواخر اسفندماه هرس شوند.

کاشت و جابجایی درخت ودرختچه

فصل زمستان بخصوص اسفندماه، در مناطق سردسیر که درختان در استراحت و خواب زمستانی هستند بهترین فصل کاشت و جابجایی درخت و درختچه است. باید توجه داشت که درختکاری براساس طرحهای از پیش تعیین شده و در روزهای آفتابی و آرام صورت گیرد. همچنین زمین از نظر میزان رطوبت و غیره آماده کاشت باشد.

 

   

محافظت از گیاهان:

الف ـ برف روبی درختان و درختچه ها

هنگام نزول برفهای سنگین باید با آمادگی قبلی بوسیله چوبهای بلند دو شاخه و یا با استفاده از وسایل مکانیکی دیگر درخت را تکان داد تا برفها به زمین ریخته و از شکستگی شاخه ها جلوگیری شود. تراکم برف بر روی شاخه های درختانی که هرس فرم شده اند موجب شکستگی شاخه ها و از دست رفتن فرم درختانی مانند نارون چتری، اقاقیای چتری، انواع کاج و سرو ..... می گردد.

ب ـ محافظت از پیازها و کاشت نشاء های پاییزه

برخی از پیازها مانند لاله، نرگس، سنبل، زنبق ها، لیلیوم ... در برابر سرما مقاومند، در هوای آزاد بحالت خواب زیر خاک باقی می مانند و با مساعد شدن شرایط محیطی در بهار فعالیت خود را از سر میگیرند و با وجود این لازم است جهت محافظت از سرما و یخبندان مراقبتهایی بعمل آید از جمله می توان با حذف برگهای پیر و فرسوده و استفاده از مالچ از خطرات احتمالی محفوظ داشت همچنین بهتر است از آبیاری بیش از حد و مرطوب نمودن بستر پیازها جداً خودداری شود زیرا باعث خفگی و پوسیدگی پیازها می گردد. پیاز و ریزوم های برخی از گیاهان که نسبت به سرما مقاوم نیستند مثل: کوکب، مریم و ... باید در ماسه مرطوب و درجه حرارت 4 الی 6 درجه سانتیگراد در طول مدت سرمای شدید نگهداری نمود. محل نگهداری باید دارای جریان هوا، خشک و تاریک باشد در اوایل بهار با گرم شدن خاک در مناطق تعیین شده کاشته می شوند.

در صورت عدم کاشت نشاء های پاییزه (مثل: بنفشه، مینا چمنی، همیشه بهار، میمون و ...) در پاییز می توان در نیمه دوم اسفندماه اقدام به کاشت آنها نمود ضمناً کاشت های قبلی را نیز بازنگری کرده و در صورت خشک شدن واکاری کرد. در مناطق معتدل، معمولاً  نشاء های پاییزه در طول زمستان نیازی به مالچ ندارند و تنها در صورتی که دمای هوا از 10 ـ درجه سانتیگراد پایین تر رود برای جلوگیری از یخ زدن ریشه از مالچ استفاده می شود.

مراقبت از چمن

در اثر سرما و یخبندان و انبساط خاک، امکان دارد بستر چمن ترک برداشته و یا برآمدگی هایی پیدا کند در این حالت  باید بوسیله غلطک زدن این ناهمواریها را از بین برد. در ضمن پس از گذشت زمان، احتمال اینکه خاک فشرده شده و برگهای چمن خوابیدگی پیدا کند، زیاد است و این موجب خفگی ریشه ها می شود. به منظور سهولت عبور هوا و نفوذ آب، با عمل سیخک زدن توسط چنگک یا ماشینهای مخصوص، سوراخهایی در سطح چمن ایجادنمائید. این عمل به رشد و نمو چمن کمک خواهد کرد. همچنین برای بهبود شرایط خاک می توان مقدار کمی خاک مخلوط با کود پوسیده دامی یا کمپوست را در سطح چمن پخش کرد زیرا در اثر بارندگی زمستانه و عمل شسته شدن خاک، اغلب ریشه های چمن از خاک بیرون آمده و بتدریج پوسیده می گردند. این عملیات (به ترتیب :تهویه، تازه کردن چمن و غلطک زدن) در اواخر زمستان و در صورت ادامه سرما در اوایل بهار صورت می گیرد.

 پخش کود حیوانی بر روی سطح چمن از دیگر اقدامات مراقبتی در فصل زمستان می باشد.

  

                 


                                                                       وسایل دستی مخصوص تهویه چمن در وسعت کم                   ماشینهای مخصوص تهویه چمن در سطح وسیع

کنترل آفات و بیماریها

در فصل زمستان عملیات مبارزه غیر شیمیایی علیه فرم زمستان گذران آفات انجام می گیرد. از این عملیات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ حذف شاخه های خشک و بیمار

ـ کمک در ایجاد یخ آب زمستانی (جاری کردن آب پای درختان هنگام شب در دمای سرد که باعث یخ بستن آب می شود) . به منظور کارآمد کردن یخ آب زمستانی،  ابتدا عملیات کندوکوب در پای درختان و هوادهی ریشه ها انجام می گیرد . این عملیات به از بین بردن لارو و شفیره و یا حشره کامل برخی از آفات که در داخل خاک وجود دارند کمک می نماید.

ـ جمع آوری بقایای گیاهی و بوته های آلوده برای جلوگیری از انتشار آفت و بیماری. در صورت لزوم مبارزه شیمیایی علیه انواع کنه ها و شپشکها صورت می گیرد.

- جمع آوری برگهای خزان شده بین شاخه ها و پای درختان و دفن آنها.

زیر و رو کردن و کوددهی خاک

این عمل در پارکها و خیابانها جهت اصلاح خاک و زهکشی آن صورت می گیرد. به این صورت که با بیل خاک را برمی گردانند و پس از هوادهی ، کود دامی پوسیده به خاک اضافه کرده و سطح خاک را صاف می کنند. فصل مناسب این کار اواخر پاییز و اوایل زمستان می باشد.

اقدامات لازم جهت حذف پیامدهای نمک پاشی در فصل زمستان

با نمک پاشی که پس از بارش برف و به منظور جلوگیری از یخبندان خیابانها مرسوم است، برفاب نمکدار وارد باغچه ها و فضاهای سبز شده و یا با حرکت خودروها به شاخ و برگ و تنه درختان پاشیده شده و صدمات زیادی به آنها وارد می سازد. نمک محلول به دو یون کلر و سدیم تجزیه می شود. یون کلر برای گیاه سمی است و یون سدیم از جذب سایر یونها مانند منیزیم و کلسیم از خاک جلوگیری می نماید. نمکی که به شاخ و برگ گیاهان  می پاشد موجب بازماندن روزنه ها شده و کاهش شدید آب، و خشکی و پژمردگی گیاه را به دنبال دارد.

 برای جلوگیری و کاهش اثرات زیانبار نمک پاشی می توان اقدام به شستشوی برگها و آبیاری باغچه ها نمود. با افزودن گچ به خاک، یون کلسیم موجود در گچ جایگزین یون سدیم مازاد می گردد. از دیگر اقدامات اصلاحی، کاشت گیاهان مقاوم به شوری می باشد.

فهرست منابع مورد استفاده:

1ـ دستورالعمل کاشت و نگهداری نشاء های پاییزه

2ـ دستورالعمل گلهای پیازی

3ـ دستورالعمل استفاده از حذف کنده های خشک

4ـ دستورالعمل اقداماتی که در بهمن و اسفندماه جهت نگهداری گیاهان انجام می شود

5ـ دستورالعمل نگهداری چمن

6ـ دستورالعمل اصول تربیت و آرایش درختان غیرمثمر

7- روحانی، غزاله . 1377 . جابجایی درختان و درختچه ها ، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران