جستجو
Menu
فهرست کتاب های منتشر شده توسط سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
image
پارک های کوچک بخشی کلیدی در بیشتر محله های یک منطقه هستند که بیشتر برای موارد تفریحی استفاده می شوند و در طراحی و نگهداری آنها باید به تغییرات جمعیتی، فرهنگی و افزایش آگاهی در زمینه های اکولوژیکی تو... (ادامه مطلب)
image
این کتاب مشتمل بر دو بخش می باشد که بخش نخست آن حاوی اطلاعات مفیدی در خصوص معرفی و نگهداری گیاهان است که به بهترین نحو ممکن در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. (ادامه مطلب)
image
جذابیت های کم نظیر پرندگان در کنار سایر ویژگی های ارزنده این موجودات، از جمله ارزش های اکولوژیک، ویژگی های زیستی و نیز قابلیت کنترل آفات و حشرات، لزوم ایجاد جایگاهی مناسب برای زیست شهری آنها را بیان... (ادامه مطلب)
image
باغ صخره ای در نقاطی احداث می گردد كه بخواهیم از شكل طبیعی زمین حداكثر استفاده را بنمائیم. یا اینكه زمین های مورد استفاده ضمن اینکه دارای سنگ های بزرگ می باشد در جهات مختلف نیز شیب دار باشد . (ادامه مطلب)
image
این کتاب افزون بر اینكه به مفاهیم ، نگرش و پیوندهای مردمی در آشنایی با طراحی محیط و منظر پاسخ می دهد ، شمردن گرایش های كارسازی چون : بوم شناسی ، فرهنگی و حتی آموزش تفكر طراحی را نیز از نظر دور نداشت... (ادامه مطلب)
image
این کتاب خواننده را برای دست یافتن به نتیجه‌ای مطلوب در طراحی با عوامل مصنوع آماده می‌سازد. خلاصه كتاب مبلمان شهری، از اجزاء ضروری و جدایی‌ناپذیر جوامع به شمار می‌روند و در سال‌ها... (ادامه مطلب)
image
   این كتاب به جدیدترین روش های تولید انبوه انواع گل و گیاه زینتی پرداخته است تا با گشودن افقی تازه ، زمینه ساز آغاز حركتی در جهت دگرگونی روش های سنتی تولید گل و گیاه گردد. جلد اول كتاب به بحث پیرام... (ادامه مطلب)
image
این كتاب با توجه به ضرورت بهره گیری از سیستم های پیشرفته در مكانیزه كردن امور احداث و نگهداری فضای سبز شهری و آموزش استفاده بهینه از ابزارآلات و ماشین های باغبانی، انتخاب و ترجمه شده است كه در آن ضم... (ادامه مطلب)
image
بی شك فتوسنتز مهمترین واكنش حیاتی كره زمین است چرا كه با به گردش در آوردن چرخه های عظیم جذب CO2   و آزاد سازی O 2   زندگی را برای نوع بشر و همه جانداران امكان پذیر می سازد. كتاب فوق بر مبنا... (ادامه مطلب)
image
 اگر چه ایجاد باغ ها و فضای سبز در کشور ما از پیشینه ای تاریخی برخوردار است، با این همه برکه سازی و احداث باغ های آبی، در این سرزمین تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. در این کتاب ضمن رعایت جنبه های ... (ادامه مطلب)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir