جستجو
Menu
شاخه
» آگهي فراخوان شناسايي مشاور جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در نظر دارد جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران اقدام به انتخاب مشاوران واجد صلاحيت از طریق انتخاب ب...
ادامه مطلب..
آماده باش تمامی ادارات فضای سبز در پی شرایط بحرانی هوا
» آماده باش تمامی ادارات فضای سبز در پی شرایط بحرانی هوا
شهرنوشت: مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران ضمن تشریح اقدامات این سازمان از ابتدای مهر تا فروردین ماه سال آینده گفت: طبق بررسی آماره...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/14/1 مورخ 97/7/9
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل فاز 2 بوستان گلها " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/9/3 مورخ 97/7/7
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز(ارتفاعات شمال انبارنفت شهران وغرب واحد علوم وتحقیقات)" ر...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/11/3 مورخ 97/7/7
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز (میدان بهرود و دروازه البرز) " را از طریق مناقصه عمومی و...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/10/3 مورخ 97/7/7
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز (غرب فرحزاد و شمال مراد آباد) " را از طریق مناقصه عمومی ...
ادامه مطلب..
» اکالیپتوس
نام فارسي: اكاليپتوس نام علمي :  Eucalyptus. sp نام انگليسي: Gum Tree خانواده: Myrtaceae
ادامه مطلب..
» پامچال (پریمولا، گل نوروز)
نام انگلیسی: Primrose نام علمی: .Primula spp خانواده: Primulaceae
ادامه مطلب..
» داغداغان
 نام علمی: Celtis نام انگلیسی: Hackberry خانواده: Ulmaceae
ادامه مطلب..
» آگهي فراخوان شناسايي مشاور جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در نظر دارد جهت مديريت طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر تهران اقدام به شناسايي مشاوران واجد صلاحيت نمايد . لذا از ...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir