جستجو
Menu
شاخه
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/25 مورخ 96/11/21
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " احداث محوطه سازی در محدوده منطقه 3 " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حق...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/24 مورخ 96/11/21
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان مهندس علی محمد مختاری " را از طریق مناقصه عمومی واگذا...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/23 مورخ 96/11/8
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " احداث بوستان درسایت جوراب بافی" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی وا...
ادامه مطلب..
کاشت قريب به دو ميليون نهال در باغچه هاي منازل شهروندان
» کاشت قريب به دو ميليون نهال در باغچه هاي منازل شهروندان
نهضت درختکاري در منازل شهروندان تا 21 اسفند ماه ادامه داشته و توسعه 1200 هکتار جنگلکاري در قالب طرح کمربند سبز پيرامون شهر تهران تا 15 اسفندماه سال ...
ادامه مطلب..
» برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " مهارت هاي ارتباطي موثر" مورخ 96/10/10 و 96/10/17
بسيج سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " مهارت هاي ارتباطي موثر در مورخ 96/10/10 با حضور 23 نفر و ...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره 96/22 مورخ 96/10/17
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تهیه 130000اصله نهال بابت نهضت درختکاری " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخا...
ادامه مطلب..
» آبرسانی جنگلکاری سایت شادآباد
مساحت: 300 هکتار
ادامه مطلب..
» آبرسانی جنگلکاری سایت خاتم 2
مساحت: 120 هکتار
ادامه مطلب..
» آب شرب بوستان یاس فاطمی
شرح پروژه: لوله کشی آب شرب بوستان یاس موقعیت پروژه:  اتوبان شهید بابایی بوستان یاس فاطمی محدوده پروژه: 500 هکتار بوست...
ادامه مطلب..
» غدير (توسعه و نگهداري جنگل كاري ارتفاعات شمالي منطقه 1 شهرداري تهران)
نام پروژه: غدير موضوع پروژه:  توسعه ونگهداري جنگلكاري ارتفاعات شمالي منطقه 1 شهرداري تهران آدرس پروژه: خیابان وليعصر- خیابان شهيد سرلش...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir