جستجو
Menu
شاخه
» فراخوان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته مورخ 18 لغایت 22 اردیبهشت ماه 13...
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد­، با همکاری تولیدکنندگان گل و گیاه کشور، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و ...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره: 95/32/1 مورخ 95/11/24
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 هزار اصله از درختان در مناطق 2-3-6-7و 11  شهرداری تهران...
ادامه مطلب..
اصول مبارزه با آفات
» اصول مبارزه با آفات
دریافت فایل pdf
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره95/33 مورخ 95/11/10
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به برج میلاد تهران " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینو...
ادامه مطلب..
» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 95/26/1 مورخ 95/11/10
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تهیه 178140 اصله نهال بابت نهضت درختکاری" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخا...
ادامه مطلب..
» طرح بازنگری گياه شناختی فضای سبز شهر تهران
اهداف طرح باتوجه به اهمیت تنوع گونه‌های شهر تهران، لزوم جمع آوری اطلاعات موجود در این زمینه امری ضروری می‌باشد از آنجا که گذشته، کلید راه آیند...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره95/31 مورخ 95/11/4
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان مهندس علی محمد مختاری" را از طریق مناقصه عمومی واگذار...
ادامه مطلب..
» آگهی مناقصه عمومی شماره95/32 مورخ 95/11/4
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 هزار اصله از درختان در مناطق 2-3-6-7و 11  شهرداری تهران...
ادامه مطلب..
» برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " تعادل كار و خانواده" در تاريخ 95/10/25 و 95/10/29
بسيج سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " تعادل كار و خانواده" در تاريخ 95/10/25 و 95/10/29 با حضور ه...
ادامه مطلب..
» برگزاری کارگاه چراغ خانه با موضوعیت" ارتباط موثر با فرزندان" مورخ 95/8/2 و 95/8/9 - 95/9/15 و 95/9/22
بسيج سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اقدام به برگزاري كارگاه چراغ خانه با موضوعيت " ارتباط موثر" و " ارتباط موثر با فرزندان " در تاريخ 95/8/2 ،...
ادامه مطلب..

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir