جستجو
Menu
کارنامه ( تاریخ بارگذاری سال 1389 )حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب:

"گياه و بوستان و درخت و اين چيزها جزء مسائل اصلى است؛ اين ها را جزء مسائل فرعى نبايد به حساب آورد. درست است كه در شمارش مسائل اساسى كشور، چشم ها و نگاه‌ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولى، به سمت مسائل سياسى كشانده مي شود معمولاً اين جور است ليكن اگر با دقت نگاه كنيم مسائلى كه مربوط به زيست انسانى است، بيشتر از آنها اهميت دارد."

جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران:
در شهر تهران با وجود آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک ناگزیریم که به توسعه فضای سبز بیش از پیش توجه باشیم و مكلفيم ضمن حل بسیاری از معضلات شهر، فشار روحی و روانی که به خاطر موضوعات دیگر به وجود می آید را تا حدی به وسیله فضای سبز کاهش داده و آرامش را برای شهروندان به وجود آوریم. البته اين موضوع را تا حدودي مي توانيم انجام دهيم، ولي بايد به گونه اي فرهنگ سازي كنيم كه مردم به كمك ما بيايند.

 

بسمه تعالی

بدون ترديد امروز مفهوم سنتي فضاي سبز و نقش آنها در كلان شهرها دست خوش تحول و دگرگوني هاي اساسي گرديده و براي آن علاوه بر ايجاد محيطي پر درخت و سبز و مصفا، كاركردهاي جديدي هم چون موارد ذیل تعریف شده است :

-    كاهش آلودگي محيطي وهوا

-      منظرسازي و كاهش آلودگي هاي بصري

-     ايجاد مكان هاي مناسب جهت گذران اوقات فراغت

-     ايجاد فرصتي برای توسعه شرايط فرهنگي و مكاني براي ارائه آثاري هنري

-     فراهم سازی فرصتي به منظور ارتقاء بهداشت روان شهروندان و آسایش فكري آنان

-     ايجاد محيطي جهت تعاملات اجتماعي و ارتقاء روابط شهروندي

-     ايجاد شرایطی مناسب برای حفظ تنوع زيستي وپيوند انسان با طبيعت

-     ايجاد ميكروكليما هايي جهت تلطيف هوا وكاهش با آلودگي هاي صوتي

-     فراهم سازی امكاناتي با هدف استفاده مجدد از آبهاي تصفيه شده، فاضلاب ها و حفظ سفره هاي آب زيرزميني.

بديهي است نيل به اين اهداف يا حداقل سمت گيري دقيق تر ي به منظور دست يابي به آنها مستلزم تحقق شرايطي است كه برخی از آنها عبارتند از :

     باز خواني و تعريف مجدد وظايف، نيازها و الزامات فضاهاي سبز شهري

-      بستر سازي به منظور تحقق اهداف (اعم از تشكيلاتي –  مالي  –  فني )

-      فرهنگ سازي وآگاهي بخشي به شهروندان جهت جلب حمايت آنان

-      ايجاد فضايي برای جلب مشاركت شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد به منظور ارائه ديدگاه ها و نظارت آنان

-      باز تعريف مسئوليت ها و بازسازي سازمان هاي اجرايي و نظارتي مسئول در احداث و نگهداري فضاي سبز

-      باز تعريف ارزش اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي، فرهنگي فضاهاي سبز به منظور تخصيص اعتبار لازم جهت توسعه و نگهداري آنها .

ذكر اين نكته ضرورت دارد كه در حال حاضر ارزش اقتصادي فضاهاي سبز اغلب بدون توجه به كاركردهاي واقعي آنها مورد داوري و برآورد قرار مي گيرد. در حالي كه اگر به نقش باز دارنده اين فضاها در كاهش هزينه هاي  بهداشتي، رواني،  كاستن جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي و نيز تعديل اختلافات اجتماعي،كاستن از تنش هاي خانوادگي، كم كردن بار آلودگي هاي مختلف و غیره توجه گردد و به لحاظ اقتصاد زيست محيطي و لحاظ نمودن ضوابط و الزامات مديريت شهري ،اين ارزشها واقعي شود، مي توان به جرات اظهار داشت كه تمامي هزينه هاي مصروفه در اين باره، داراي توجيه اقتصادي است .

بنابراين در بهبود شرايط فضاهاي سبز شهر تهران و ساير كلان شهر ها پرداختن به مقوله قديمي اما با نگاه جديد حائز اهميت بسيار است .

1-    نگاه محیط زیستی : در این زمینه ضروری ست تا نقش سه مولفه شامل :

الف : کمربند سبز پیرامون شهر                                             

ب : بوستان ها و فضاهای سبز عمومی

ج : فضاهای سبز درون شهری وابسته به بخش خصوصی و دولتی

 مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و تاثیر آنها در شرایط زیست محیطی با توجه به شرایط نوین مطرح شده نظیر تنوع زیستی، کاهش آلودگی ها، تغییرات اقلیمی، تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی و ... بررسی گردد.

2-نگاه اجتماعی : در این زمینه ضروری ست تا بهبود شرایط فضاهای سبز با توجه به دیدگاه های نوین مطروحه به نقش فضاهای سبز و تاثیر آنها به بهداشت روان، سلامتی، آسایش گذران اوقات فراغت، تعاملات شهروندی مورد بازبینی قرار گیرد.

3- نگاه اقتصادی : در این زمینه ضروری است تا موضوع کاستن از هزینه های اجرایی و نگهداری فضای سبز از یک طرف و تامین منابع جدیدی برای آن از طریق حمایت سایر بخش های تولیدی و خدماتی و یا دفع درصدی از عوارض برای واحدهای آلاینده (خودروهای شخصی – کارگاه ها و کارخانجات و..) مورد توجه قرار گیرد.

4- نگاه فنی : وضع معیارهای جدیدی جهت استفاده از المان های بیولوژیک کاربردی در فضای سبز که دارای سازگاری و کارآیی بیشتری هستند و حذف یا محدودیت تدریجی مواردی که از نظر فنی توجیه آنها مورد پرسش است (مثل چمن کاری گسترده – کاشت گونه های حساس به شرایط اقلیمی و استفاده از گونه هایی با نیاز آبی زیاد) مورد بازبینی قرار گیرد.

به نظر می رسد مجموعه موارد فوق الذکر می باید به طور هماهنگ و سیستمیک، همراه سایر موارد لازم، در تدوین استراتژی های نوین طرح های جامع فضاهای سبز لحاظ شده و برای مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه های اجرایی ارائه گردد. سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران به عنوان متولی و پیشگام مدیریت فضای سبز شهر تهران، با هدف احیای طبیعت سبز و ایجاد زمینه‌های مناسب برای بهسازی منظر و بهبود شرایط زیست محیطی شهروندان گرامی، طرح های متعددی را به اجرا در آورده كه با تحقق  آنها دگرگونی‌های مثبتی در زندگی ساكنان محترم پایتخت پدید آمده است.

طرح محوری شهر سبز از جمله طرح هایی است كه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با هدف توسعه كمی و كیفی فضای سبز  بوستان ها، و جنگل كاری ها اجرا می‌شود.

این طرح در محورهای بوستان ها، جنگل كاری ها و كمربند سبز و فعالیت های پشتیبان اجرا گردیده است که در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تحولی عظیم به شمار می آید.

  طرح محوری شهر سبز ـ بوستانها

 بوستانها به عنوان بخشی از فضاهای سبز شهری با اهدافی مانند ایجاد اكوسیستم های فعال طبیعی در فضاهای شهری، زیبا سازی سیمای شهری و برآوردن نیازهای روانی و جسمانی شهروندان ایجاد می‌گردند. درحالی كه در مقایسه با دو سده و اندی قبل مساحت شهر تهران از پنج كیلومتر مربع به حدود 800 كیلومتر مربع رسیده یعنی 160 برابر بزرگترشده است، اما جمعیت آن از پانزده هزار نفر به بیش از ده میلیون نفر رسیده و تقریباً  660 برابر گردیده است.

تلاش این سازمان به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهری و متعادل كردن نسبت فضای سبز به فضای سخت (بتن، آسفالت و ...) ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به احداث بیش از  1762 بوستان همسایگی، محله‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری، خطی و فراشهری منجر گردیده است.


 
 

طرح محوری شهر سبز ـ جنگلكاریها و كمربند سبز

 جنگل كاری ها نیز كه با اهداف ایجاد منظر و زیبایی، پاكیزگی و تلطیف هوا، تعدیل اثرات آلودگی‌ها، جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهر و ساخت و سازهای غیر مجاز، تفرج و استراحت (جنگل‌درمانی) به طور عام و اهداف آبخیزداری، حفظ محیط زیست طبیعی (حیات وحش، پوشش گیاهی) و مقابله با طوفان ها و بادهای غبارآلود جنوب غرب و اهداف تولیدی به طور خاص اجرا می‌گردند، نقش بسیار مهمی در بهبود اوضاع زیستی در شهر تهران دارند.

     ایجاد حدود 3 هزار هكتار جنگل كاری درون شهری و بیش از 30 هزار هكتار جنگل كاری برون شهری در قالب طرح كمربند سبز با هدف تحقق این فوائد اجرا گردیده است.

 

امید است این سازمان نیز همراه با اهداف عالیه شهرداری تهران در سوق دادن مجموعه خدماتی شهرداری تهران به یک نهاد اجتماعی و خدماتی با رعایت کلیه اصول و ضوابط کاری در سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب سال همت مضاعف و کار مضاعف میباشد جهت خدمت به شهروندان عزیز موفق باشد.
علی محمد مختاری، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

                                  

 اهداف سازمان پارك‌ها و فضای سبز شهر تهران طبق اساسنامه

 اهداف: اهداف سازمان در چارچوب وظائف و مأموریت های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه ­های مصوب 5 ساله شهرداری عبارتند از:

ساماندهی، توسعه، نگهداری و نظارت بر فضاهای سبز عمومی، تفرج گاهی، گردشگری، بوستان ها و ایجاد کمربند سبز شهری با هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی، عمومی، مدنی و مشارکت عمومی شهروندان تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه به ویژه اسناد موضوعی و موضعی مرتبط با سند طرح جامع شهر تهران و ضوابط طرح­ های تفصیلی مصوب.

وظایف و اختیارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران منطبق بر اساسنامه جدید:

•         مطالعه و برنامه ریزی در خصوص حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه فضای سبز عمومی، تفرج گاهی، گردشگری، بوستان ها و کمربند سبز شهری در محلات و مناطق شهر تهران با استفاده از مشارکت بخش خصوصی و با همکاری نهادهای مدنی ذیربط و مشارکت عمومی شهروندان

•         برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت تهیه شناسنامه درختان واقع در بوستان ها، فضاهای سبز، فضاها و معابر عمومی و باغات در کلیه مناطق شهری تهران 

•         تعامل و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی معتبر و واجد شرایط در داخل و خارج از کشور جهت استفاده از دانش و فن آوری نوین در انجام وظایف سازمان

•          مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهر تهران با همکاری و هماهنگی سازمان آب منطقه ای استان تهران و سایر مراجع ذیربط.

•         مطالعه و برنامه ریزی جهت نظارت و کنترل بر نحوه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و بررسی آلودگی های اثرگذار بر آب، خاک و فضای سبز شهر تهران با همکاری و هماهنگی سایر مراجع تخصصی ذیربط

•         مطالعه و برنامه ریزی در خصوص شناسایی و تولید گونه های موجود درختی، درختچه ها و سایر گونه های گیاهی متناسب با وضعیت اقلیمی و زیست محیطی شهر تهران و تهیه نقشه چگونگی پراکندگی آنها در شهر تهران

•          مطالعه و برنامه ریزی جهت ساماندهی و توسعه فضای سبز عمودی و افقی بر بدنه ساختمانها و ابنیه با هماهنگی سایر مراجع ذیربط با مشارکت عموم شهروندان تهرانی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بویژه مصوبات شورای شهر تهران

•          مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عموم شهروندان تهرانی جهت جلب مشارکت و همکاری ایشان در حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از فضاهای سبز، باغات، بوستان ها و فضاهای سبز واقع در معابر عمومی (فضاهای تفرج گاهی و گردشگری) از طریق استفاده از رسانه های جمعی و سایر ظرفیت های آموزشی و اطلاع رسانی در سطح شهر تهران

•         انجام معاملات، داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

•          اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و سایر مؤسسات مالی با تأیید شهرداری تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان

•           برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در راستای موضوع فعالیت سازمان

•          مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد، توسعه و ساماندهی، حفظ و نگهداری کمربند سبز شهر تهران با همکاری سایر مراجع مربوطه و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

•         مطالعه و برنامه ریزی و نظارت جهت توسعه، ساماندهی و به طور کلی مدیریت مناسب و استفاده بهینه از فضای سبز بوستانها در مقیاس های جغرافیایی محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای با تأکید بر کنترل و جلوگیری از تخریب فضای سبز و توسعه اماکن و فضاهای غیر مرتبط نامتجانس با فعالیت بوستان ها در شهر تهران هم چنین تأسیسات و خدمات جانبی مورد نیاز در بوستان های یاد شده

 برنامه ریزی جهت تأمین سرانه های مورد نیاز فضای سبز در بافت های فرسوده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

از جمله معضلات کلان شهر تهران میتوان به مواردی هم چون

1- آلودگی های محیطی بالاخص هوا و آب

2- آلودگی های صوتی ناشی از تردد وسائل نقلیه

3- کاهش سریع سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن تعداد بسیاری از قنات های سطح شهر در دهه های اخیر

4- ناهمگونی بافت شهری و تراکم محلات

5- عدم رعایت حفاظت فضای سبز از سوی برخی شهروندان و صنایع، ایجاد آلودگی های محیطی و وارد شدن فاضلاب به مسیرهای آبیاری فضای سبز

6- شیب اراضی تهران و بافت های شنی و شور خاک در برخی نقاط

سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران به عنوان متولی و پیشگام مدیریت فضای سبز شهر تهران، با هدف احیای طبیعت سبز و ایجاد زمینه‌های مناسب برای بهسازی منظر و بهبود شرایط زیست محیطی شهروندان گرامی، طرح های متعددی را به اجرا در آورده كه با تحقق آنها دگرگونی‌های مثبتی در زندگی ساكنان محترم پایتخت پدید آمده است.

 احداث بوستان های درون شهری از سال 1384 لغایت 1389:

تعداد 536 بوستان محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای از سال 1384 تا پایان سال 1389 به مساحت 937 هکتار در شهر تهران احداث گردیده است این بوستان ها در وهله اول به منظور توسعه عادلانه فضای سبز در نواحی شهر تهران و اثرات زیست محیطی آن و خصوصا فوائد اجتماعی بوستان ها که مهم ترین آن تعامل افراد و خانواده محوری است توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و مناطق 22 گانه احداث گردیده اند.

    
 

احداث کمربند سبز شهر تهران :

:کارکردهای مثبت کمربند سبز پیرامون شهرها

- نقش کمربند سبز و جنگل کاریها در تولید اکسیژن و جذب کربن

 - اثر جنگل و فضای سبز در تعدیل آب و هوا

- اهمیت جنگل و فضای سبز در ذخیره آب های زیرزمینی

- تاثیر جنگل و فضای سبز در بهبود روحیه افراد جامعه

- استفاده از کمربند سبز به عنوان پناه گاه در زمان جنگ و یا وقوع بلایای طبیعی

- منظر سازی و کاهش آلودگی های بصری

- ایجاد محیطی جهت تعاملات اجتماعی و ارتقاء روابط شهروندی

 - ایجاد محیطی جهت تلطیف هوا و کاهش آلودگیهای صوتی

 - ایجاد محیطی جهت حفظ تنوع زیستی و پیوند انسان با طبیعت و ...

 

   مساحت کل فضای سبز به هکتار    

 جمعیت منطقه    

   منطقه 

 3024

 380،000  

 1

 1392

650،000 

 2

667 

300،000 

3

5212 

836،500 

 4

4760 

676،676 

271 

231،024 

117 

310،184 

155 

374،000 

83 

168،000 

49 

315،702 

10 

139 

275،000 

11 

123 

365،000 

12 

4642 

245،706 

13 

2480 

476،971 

14 

1571 

681،475 

15 

347 

291،169 

16 

90 

250،000 

17 

429 

398،000 

18 

4843 

248،785 

19 

5093 

800،000 

20 

550 

160،000 

21 

4582 

109،095 

22 

40619 

8،543،702 

مجموع 

  

 

 
  
 

 

 
 

 

                                      
 
           

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir