جستجو
Menu

 

 اطلاعات اعضای هیات مدیره سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران
ردیف     نام و نام خانوادگی         نوع عضویت       مدرک تحصیلی      
    رشته و گرایش تحصیلی    
 1 مجتبی یزدانی رئیس هیات مدیره  دکتری  -
 2  علی محمد مختاری             مدیر عامل و عضو هیات مدیره                      مهندسی              کشاورزی
 3 محمدرضا تابش عضو هیات مدیره دکترای تخصصی  مهندسی منابع طبیعی
 حمیدرضا جانباز عضو هیات مدیره  - -
مرتضی سام  عضو هیات مدیره  دکتری  کشاورزی

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir