جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                          خانه کودک     
ریحانه
1 - زعفرانیه، اعجازی، تقاطع زنبق دارد
 خسرو شاهی  -  جماران، خ شهید حسن پور، خ چوبینه دارد 
 بوستان آرارات  تقاطع خیابان شیراز و ونک  دارد
 هروی  -  خ گلستان پنجم جنب میدان هروی  دارد
 بوستان بهشت مادران  22881115  اتوبان حقانی نبش خیابان کاویان دارد 
فردوس  -  خ كرمان خ شهیدصافی  دارد
تمدن   8   -   خیابان گلبرگ غربی تقاطع بزرگراه امام علی ضلع شمال غربی دارد
آزادی  9 66048259   خ آزادی مقابل دانشگاه صنعتی شریف  دارد
 خانواده 10  -  خ قزوین خ شهید عرب  دارد
شهداء 10 - خ طوس بین زنجان وجیحون  دارد
شهر   12 66730015   م امام خمینی خ فیاض بخش  دارد
پروین اعتصامی  18  -  خلیج تقاطع فربت  دارد
 بوستان بزرگ ولایت و شهربانو  19  -  انتهای اتوبان شهید نواب ابتدای اتوبان شهید تند گویان  دارد
 بوستان ابریشم  22  ضلع جنوب بلوار زیبادشت  درد
 جوانمردان ایران  22  -  ضلع شرق خ طبیعت  دارد

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir