جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                       نگارخانه  
طبیعت  4 - تهرانپارس خ جشنواره نبش كوچه شهید پناه دارد
 هنرمندان   6 88319875   خ ایرانشهر بالاترازخ طالقانی دارد
لاله    6  88969777  بلواركشاورز تقاطع خ كارگر  دارد 
 مینیاتور  8   -  خ جانبازان غربی جنب بوستان تمدن  دارد 
 ولایت و شهربانو  19   -   انتهای اتوبان شهید نواب ابتدای اتوبان شهید تند گویان  دارد 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir