جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                     آبنمای موزیکال   
ملت  3 22034143 خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع نیایش   دارد
ارغوان    3  -  خیابان دیباجی جنوبی   دارد 
آوانسیان    4   -  خ ریحانی خ پیشاهنگی   دارد 
المهدی   66015928   جنوب شرقی میدان آزادی   دارد 
 پیروزی 13  خ پیروزی خ سی متری نیروی هوائی، خ7/25   دارد 
 سهند  14   33065556  خیابان پاسدارگمنام   دارد 
 کارگر 14   تقاطع 35 متری حسینی با بزرگراه امام علی (ع)  دارد
آزادگان    15   33576900  میدان بسیج، ابتدای بزرگراه آزادگان   دارد 
شهید باکری   19   بزرگراه شهید کاظمی ضلع جنوب بوستان شهید کاظمی   دارد 
 جوانمردان ایران  22  -  ضلع شرق خ طبیعت  دارد
آبشار تهران    22   -  ضلع شمال اتوبان همت-شمال غربی جنگل لتمال کن    دارد 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir