جستجو
Menu


      نام بوستان          منطقه        تلفن                                         آدرس بوستان                                     آمفی تئاتر    
یاس فاطمی  1 - بزرگراه شهید بابایی دارد
آرارات   3 - تقاطع خیابان شیراز و ونک دارد 
ملت 3 22034143
خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع نیایش دارد
 باغ پرندگان   4 77075212 خیابان هنگام، خیابان استقلال، خیابان کوهستان، باغ پرندگان لویزان  دارد
المهدی (عج)   9 66015928 جنوب شرقی میدان آزادی
 دارد
رازی 11 55409227 خ قزوین خ استخر
 دارد
شهر   12  66730015  م امام خمینی خ فیاض بخش  دارد 
حقانی   12  میدان هرندی خیابان هرندی دارد 
نارنج  14 33189920   پاسدار گمنام دارد
بسیج 14 33052494 بلوارابوذر پل سوم تقاطع محلاتی وابوذر دارد
ولیعصر (عج)  15 33720867 میدان خراسان انتهای خ طیب  دارد
 آزادگان   15  3357690   میدان بسیج، ابتدای بزرگراه آزادگان  دارد
 پردیس بانوان   15   33461616  میدان بسیج، ابتدای بزرگراه آزادگان، شمال بوستان آزادگان   دارد 
خلیج فارس   15  33878383  مشیریه خیابان بوعلی  دارد
 بعثت  16 55331726   بزرگراه بعثت روبروی ترمینال جنوب    دارد 
 نرگس بانوان    18   -  بلوار یافت آباد خ حیدری شمالی انتهای خ یاسر تقاطع خ قائم  دارد
 قائم (عج)  18  66206564  بلواریافت آباد تقاطع حیدری شمالی-پشت دادسرا   دارد 
شقایق   19  55545400  خانی آباد نو انتهای خ میثاق جنوبی   دارد 
 شهید احمد کاظمی    19   -  تقاطع خ انقلاب و بزرگراه شهیدکاظمی  دارد
 ولیعصر(عج)  20  -  ‌ضلع شمال ميدان نماز  دارد

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir