جستجو
Menu

توسعه جنگل و کمربند سبز

ایجاد فضای سبز در شهری هم چون تهران تنها به داخل شهر محدود نمانده و طرح كمربند سبز به عنوان يك راهبرد اساسي در جهت حفظ توازن طبيعت و محيط زيست در گستره شهر تهران بیش از چهار دهه قبل آغاز و ادامه یافته و به طور مستمر پايش می شود. مهم ترین نتایج مورد انتظار در این زمینه شامل جلوگیری از توسعه بی ­رویه شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز، زیباسازی پیرامونی شهر، توسعه آبخیزداری، تلطیف هوا، حفظ محیط زیست و مقابله با طوفان­ها و بادهای غبار آلود جنوب و جنوب غرب بوده که اغلب محقق شده است.

شایان ذکر است در اکثر جنگل کاری های حاشیه تهران، ضمن تمرکز برکاشت پهن برگان، از گونه های مثمر مانند زیتون، گردو و توت نیز استفاده شده است و به طور کلی در طرح کمربند سبز تماماً از گونههای گیاهی مقاوم و با نیاز آبی حداقل و سازگار با شرایط اقلیم شهر تهران استفاده می گردد. برای آبیاری نهالهای کاشته شده نیز روش آبیاری تحت فشار به کار گرفته می شود که بهره برداری بهینه از منابع آبی و همچنین کاهش هزینه آبیاری از طریق حذف تانکر آبیاری را به دنبال داشته است.

با توسعه 1200هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران درسال 1396 (که پانزدهم اسفند ماه با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بهره برداری گردید) این مساحت به 40332 هکتار و سرانه مربوطه به 23/19 مترمربع رسیده است.


آمار توسعه جنگلکاری سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در سال 1396

ردیف

عنوان پروژه

مساحت (هکتار)

منطقه

موقعیت نسبت به شهر

1

جنگلکاری البرز مرکزی فاز 2

250

5

(غرب)

2

جنگلکاری شهید توفیقی

160

1

( شمال)

3

جنگلکاری خاتم الانبیاء(ص) فاز2

150

4

( شمال )

4

جنگلکاری دانشگاه علوم انتظامی

90

22

( شمال )

5

جنگلکاری مجتمع پردازش آراد کوه (فاز 2)

80

20

( جنوب )

6

جنگلکاری شهدای گمنام فاز 2

80

4

( شمال )

7

طرح البرز مرکزی فاز 3

80

5

( شمال )

8

جنگلکاری دروازه البرز

310

2

( شمال )

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir