جستجو
Menu

فعالیت ها در زمینه آب و قنوات

در پایان سال 1396 مساحت تحت پوشش شبکه آبرسانی  به 7998/7 هکتار رسیده است. در این خصوص پروژه های ذیل در سال 1396  اجراء شده است:

-        اجرای شبکه آبرسانی در بوستان بانوان لویزان به مساحت 27 هکتار در محدوده اتوبان بابایی

-        اجرای شبکه آبرسانی در ارتفاعات البرز شرقی محدوده اتوبان شهید بابایی سایت خاتم الانبیا (ص) به مساحت 120 هکتار

-        اجرای شبکه آبرسانی در بوستان جدیدالاحداث دامپزشکی

-        اجرای شبکه آبرسانی در ارتفاعات البرز غربی به مساحت 80 هکتار، سایت غدیر

-        اجرای شبکه آبرسانی سایت کوهسار به مساحت 100 هکتار

-        اجرای شبکه آبرسانی زندان اوین به مساحت 20 هکتار

-        اجرای شبکه آبرسانی شهر آفتاب به مساحت 14 هکتار

-        اجرای شبکه آبرسانی جاده فرودگاه امام به مساحت 5 هکتار

طول قنوات ساماندهی شده در سال 1396 به 153/38 کیلومتر افزایش یافته  که از  جمله فعالیت ها در این خصوص میتوان به  قنات مهدی آباد، قنات حصارک، قنات قلقله و ... اشاره نمود.

هم چنین از جمله فعالیت های شاخص حوزه آب و قنوات در سال 1396 اتمام مطالعات مرحله اول طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران بوده است.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir