جستجو
Menu

پروژه های مطالعاتی و اجرایی احداث بوستان

1-    طراحی و اجرای بوستان دامپزشک (باغ ایرانی منطقه 11)

2-    طراحی و اجرای بوستان گلها

3-    طراحی و احداث بوستان بانوان لویزان

4-    طراحی و احداث بوستان چهارباغ (بهشت، ایمان، دانش و آفرینش)

5-    طراحی و احداث بوستان ایرانیان

6-    طراحی و اجرای بوستان دوستدار کودک منطقه 20

7-    طراحی بوستان بزرگ شهر دانش و طبیعت

8-    طراحی باغ موزه مینیاتوری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir