جستجو
Menu

تازه های سایت

تازه های وب سایت سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

 

- ماموریت حوزه ها
- گلهای زینتی (پامچال یا پریمولا) - پاسخ به ایمیل های شهروندان
- قوانین و مقررات - گیاهان آپارتمانی (جدید) - پرسش و پاسخ فضای سبز
- آیین نامه فضای سبز - بسته های فرهنگی (بسته فرهنگی شماره 40) - کلیات حقوق شهر و شهروندی 
- راهنمای مراجعین به سازمان  - پارک بانوان ریحانه - منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران
 - گزارش های عملکرد سازمان  - پارک های ملی  - منشور جامعه ایمن شهر تهران
 - افتخارات و موفقیت ها - پارک های شاخص (بوستان دامپزشک) - عناوین کتب موجود جهت فروش 
 - بروشور پامچال  - درخت و درختچه (داغداغان - انار- اکالیپتوس) - گزارش های عملیاتی
- کتاب الکترونیک (فضای سبز، ضرورت و طراحی- سوسک برگخوار نارون ...) - فعالیت های کارآفرینی بانوان (در منطقه 18) بوستان ویژه توان یابان در منطقه 9
- برنامه پنجساله اول شهرداری تهران   - برنامه دوره آموزشی سال 1397 - شعر کودکان (فصل پاییز) 
- برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران  - پروژه در دست اجراء (احداث بوستان خیاط خانه - دارالشهداء- سایت جوراب بافی) - پروژه های آبرسانی 
- پروژه های جنگلکاری   - پروژه های سال 1397 - حدیث هفته
- خدمات سازمان  - بروشور پامچال - کارگاه آموزشی انجمن بیماران آلزایمر ایران
- استانداردها - فعالیت های HSE   - گیاهان پوششی - گیاهان مقاوم
- کودکان - دانستنی ها (آیا می دانستید گیاهان..)  - امکانات بوستانها - آموزش نوجوانان (گلسنگ)
- اساسنامه  - آیین نامه مالی  - آیین نامه معاملات 
- اعضاء هیات مدیره - دستورالعمل (منظر سازی خشک) - خط مشی HSE-MS و ایزو 14001(بازنگری سال 97) 
- فصل نامه ها (قسمت منو، فعالیتها- انتشارات- فصلنامه ها) - بروشورهای سلامت فردی (گرمازدگی - چربی خون - قند خون- فشار خون - کلیپ فضای سبز شهر تهران
- کتابهای منتشر شده (مباحثی پیرامون پارکها و...، مجموعه مقالات سمینار تخصصی)  - گواهینامه زیست محیطی - مجموعه مقالات علمی و تخصصی فضای سبز (جلد8)
- گزارش آماری عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست HSE  - پروژه های اجراء شده (بوستان پدر)  معرفی تعدادی از درختان و درختچه های مقاوم در برابر آتش سوزی

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir