جستجو
Menu

لیست مناطق 22 گانه تهران

Skip Navigation Links.

لیست پارکهای شاخص تهران

بوستان دامپزشک(20/12/2017 11:13:43 ق.ظ)
باغ موزه مینیاتوری(17/06/2013 03:54:13 ب.ظ)
بوستان پدر(28/07/2019 11:31:02 ق.ظ)
بوستان آزادگان(29/09/2012 01:06:57 ب.ظ)
بوستان آزادگان(29/09/2012 01:20:05 ب.ظ)
بوستان آزادی(29/09/2012 01:22:46 ب.ظ)
بوستان آلاله(29/09/2012 01:24:30 ب.ظ)
بوستان ابوذر(29/09/2012 01:25:21 ب.ظ)
بوستان اسفند(29/09/2012 01:26:27 ب.ظ)
بوستان اعتماد(29/09/2012 01:27:39 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir