جستجو
Menu

لیست مناطق 22 گانه تهران

Skip Navigation Links.

لیست پارکهای شاخص تهران

باغ موزه مینیاتوری(06/17/2013 03:54:13 ب.ظ)
بوستان آزادگان(09/29/2012 01:06:57 ب.ظ)
بوستان آزادگان(09/29/2012 01:20:05 ب.ظ)
بوستان آزادی(09/29/2012 01:22:46 ب.ظ)
بوستان آلاله(09/29/2012 01:24:30 ب.ظ)
بوستان ابوذر(09/29/2012 01:25:21 ب.ظ)
بوستان اسفند(09/29/2012 01:26:27 ب.ظ)
بوستان اعتماد(09/29/2012 01:27:39 ب.ظ)
بوستان المهدی(09/29/2012 01:28:46 ب.ظ)
بوستان الهادی(09/29/2012 01:32:02 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir