جستجو
Menu

کلیپ فضای سبز شهر تهران

ويدئوي گزارش عملكرد سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران

تیزر نمایشگاه

کاربر گرامي در صورت نصب نبودن فلش پلير بر روي رايانه،دانلود فيلم کامل را کليک نماييد.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir