جستجو
Menu
ایده های پارک سازی برای کم توانان جسمی

دریافت فایلPDF کتاب معلولین و پارک (1.98 MB)
عنوان کتاب: معلولین و پارک
ناشر :
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
مولف: مهندس ملیحه کارگری
ویراستاران: دکتر حسنعلی لقائی، مهندس مهین مظاهری، سیما پایدار           
سال نشر: 1370
نوعی وسیله بازی دوار ویژه که امکان بازی کودکان با صندلی چرخدار را همزمان با دوستان فراهم می کند. 
منبع:http://www.matlockpeople.co.uk/Disabled-children-s-facilities-improved-parks/story-14335896- detail/story.html
 
           
   

باغبانی یک روش هوشمندانه برای آشتی با طبیعت، آموزش حفاظت از آن و تجربه درک و حس حواس چندگانه است. می توان با کمی خلاقیت و نوآوری در حاشیه مدارس عادی و استثنایی، مراکز عمومی، خانه های سالمندان، و ... اقدام به ایجاد فضاهای سبز با امکان باغبانی کنیم تا مردم در همه ی گروه های سنی، با انواع گیاهان و طبیعت آشنا شوند و از طرفی به شهروندان فرصت بدهیم تا با حضور در این اماکن از دیدار و معاشرت با شهروندان دارای معلولیت، سالمندان و همچنین دوستان و همفکران خود لذت ببرند.
کتاب باغبانی در دسترس کتابی است از هانس شومان، مربی باغبانی آموزشگاه باغ بارتی مئوس هلند که تجربه های خود را در آموزش باغبانی به دانش آموزان نابینا و کم بینای بین ١٢ تا ٢٠ ساله به نگارش درآورده است.
این کتاب رویکردی دیگر به باغبانی دارد و تنها به بیان دستور کار باغبانی و روش پرورش گیاهان نپرداخته است. بلکه به باغبانی به عنوان پل ارتباطی بین افراد نابینا با جامعه و دنیای بیرون نگریسته است. نویسنده لذت بردن کارورزان را پایه کار می داند و کارورزان و دیگر خوانندگان را به بهره از دیگر حواس خود فرا می خواند.
مطالب کتاب در 9 فصل گنجانده شده اند. کتاب با تعریفی از نابینایی و کم بینایی، تاثیر باغبانی بر توسعه ی توانمندی های فردی این گروه آغاز می شود و به اهمیت و نقش باغبانی در زندگی روزمره ی افراد نابینا و کم بینا، دستورکارهایی برای باغبانی با این افراد، تفاوت ادراک میان دیدن و لمس کردن و نقش آن در انواع کارهای روزانه، فعالیت هایی برای آموزش نظری باغبانی و شیوه های عملکرد آن ها می پردازد.           

نویسنده: Hans Schuman هانس شومان

برگردانالهه مرعشی

سال نشر۱۳۸۹

 ایده هایی برای طراحی پارکها با قابلیت استفاده برای همه افراد جامعه  
  بوستانی در پیونگ یانگ کره شمالی ( عکس تزئینی است.)
 ایده هایی برای طراحی باغچه های مرتفع جهت انجام فعالیت های باغبانی با صندلی چرخدار  

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir