جستجو
Menu
فرهنگ واژگان تخصصی سایت
     
فرهنگ واژگان تخصصی فضای سبز 

آب خام به آبی گفته می شود که پس از استحصال از منبع خود هیچگونه عملیات بهینه سازی بر روی آن صورت نگیرد. این آب مناسب استفاده در دیگ های بخار و آب گرم نمی باشد و جهت آبیاری فضای سبز به کار می آید.

آب خام

تمامی فعالیت های احیایی و اصلاحی شامل فعالیت های بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی است که به منظور مدیریت منابع حوزه ی آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی برای بهبود منابع آب و خاک انجام می شود. 

آبخیزداری

یک روش آبیاری است که در آن آب توسط شبکه ی لوله ها در عرصه تحت کشت، بافشار توزیع شده و از طریق خروجی ها مانند آب پاش ها و قطره چکان ها در دسترس گیاه قرار می گیرد. عامل ایجاد فشار اکثراً ایستگاه پمپاژ، یا فشار حاصل از شیب و یا فشار آب پشت سد هاست.

آبیاری تحت فشار 

نوعی آبیاری است که در آن زمین به کرت های با شیب کم تقسیم شده و آب ، تمام واحد آبیاری را پوشانده و در حالت سکون در خاک نفوذ می کند.

 آبیاری غرقابی

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های کوچک تقسیم شده و آب در داخل آن بصورت ساکن در خاک نفوذ می کند.

آبیاری کرتی

نوعی آبیاری است که به منظور آن در زمین، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می شود و در هر مرتبه آبیاری، آب را با جریان ملایم وارد جوی ها یا شیارها می کنند. در این روش، آب به تدریج در اطراف جوی یا شیار نشست می کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرد. در برخی موارد بخشی از آب از زهکش انتهایی تخلیه می شود. 

آبیاری نشتی

نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت های باریک و بلند تقسیم شده، و جریان آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت، بسته می شود.

آبیاری نواری

فعالیتی است که به منظور بازسازی و احیای جنگل های مخروبه و نیمه مخروبه و با استفاده از گونه های بومی با اجرای عملیات نهال کاری، بذرکاری و قرق در حد فاصل پایه های مادری عرصه های جنگلی انجام می شود.

احیا و غنی سازی جنگل

 منظور مجموع زمين‌هاي زيركشت محصولات سالانه، باغ، قلمستان است. چراگاه، جنگل، مرتع ،آيش و ساير اراضي بهره‌برداري تحت اين عنوان قرار نمي‌گيرند.

 اراضی زیر کشت

 این‌ یاخته‌ها در بیشتر بخشهای‌ گیاه‌ به‌ صورت‌ منفرد و یا توده‌هایی‌ از یاخته‌های‌ سخت‌ در میان‌ بافت‌ نرم‌ پارانشیم‌ دیده‌ می‌شوند. دیواره‌ آنها اغلب‌ چوبی‌ شده‌ است‌ و تعداد زیادی‌ فرو رفتگی های‌ مجرا مانند در آنها دیده‌ می‌شوند. محتویات‌ این‌یاخته‌ها عموماً زود از بین‌ می‌روند و حفره‌ یاخته‌ای‌ را تشکیل‌ می‌دهند. این‌ حفره‌ها در اثر ضخیم‌ شدن‌ دیواره‌ کوچک‌ شده‌ و در برش‌ عرضی‌ به‌ صورت‌ نقاط‌ روشنی‌ مشاهده‌ می‌گردند. گاهی‌ این‌ حفره‌ها از موادی‌ چون‌ لعابها، تانن‌ها پر می‌شوند. این‌ یاخته‌ها اغلب‌ مرده‌اند. با این‌ وجود، بعضی‌ از آنها به‌ علت‌ وجود پلاسمودسمهایی‌ که‌ آنها را با یاخته‌های‌ پارانشیمی‌ مجاور مربوط‌ می‌سازند زنده‌ می‌مانند.

اسکلرئیدها 

 به حشراتی که با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت گیاهی شیره گیاهی را مکیده و یا با جویدن بافتهای گیاهی باعث اختلال در اعمال حیاتی گیاه می گردند آفت اطلاق می گردند. در گیاهپزشکی حشرات ، شپشک ها، آبدزدک ها، کنه ها ، جوندگان، نرم تنان و ... که به گیاهان خسارت و آسیب وارد میکنند در زمره آفات گیاهی طبقه بندی میشوند.

 آفات گیاهی

اين هورمون باعث رشد طولي سلول، تقسيم سلولي، تشكيل ريشه هاي نابجا و ممانعت از تشكيل شاخه های نابجا و جانبي مي گردد.

اکسین 

 اپیدرم لایه بیرونی در همه اندامهای گیاه از ریشه تا دانه می‌باشد. از لحاظ عملکرد و مورفولوژی بافت متنوعی است به عبارت دیگر بافت مرکبی است که سلولهای آن وظایف متعددی دارند. سلولهای اپیدرمی سلولهای پارانشیمی تخصص یافته هستند که زنده‌اند ولی دارای واکوئل و فاقد کلروپلاست می باشند. واکوئل ممکن است رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد (مثلا در فلس پیاز). اپیدرم گیاهان آبزی و سایه دوست کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام می‌دهند.

 بافت اپیدرم

 سلولهایی با دیواره های ضخیم و اغلب چوبی شده، که نقش اصلی آنها استحکام بخشیدن به گیاه است . یاخته های اسکلرانشیمی در سن بلوغ اغلب فاقد پروتوپلاست زنده اند. این ویژگی همراه با دیواره پسین سبب تمایز آن از بافتهای پارانشیمی و کلانشیمی می شود. یاخته های اسکلرانشیم بیشتر کیفیت الاستیکی ( کشندگی و ارتجاع ) دارند تا کیفیت پلاستیکی ( شکل پذیری ). این یاخته ها در شکل و ساختمان و منشاء متفاوتند. معمولا یاخته های اسکلرانشیمی با ضخیم شدن تدریجی غشای اسکلتی و تبدیل آن به مواد چربی به وجود می آیند. این عمل را لیگنیفیکاسیون می نامند. این یاخته ها در آغاز زنده و به تدریج که اسکلریدی و فیبری می شوند هسته خود را از دست می دهند و فضایی درون یاخته به نام لومن، با انشعابات کانالی ایجاد می شود. در این صورت پروتوپلاسم یاخته غیر زنده است. بافت اسکلرانشیم از نظر شکل و ساختار به دو نوع تقسیم می شود :1- فیبرها2- اسکلرید ها

 بافت اسکلرانشیم

 پارانشیم به‌ بافتی‌ گفته‌ می‌شود که‌ از یاخته‌ای‌ زنده‌ تشکیل‌ شده ‌است‌ و این ‌یاخته‌ها از نظر شکل‌ و فیزیولوژی‌ متغیرند. یاخته‌های‌ پارانشیمی‌ معمولاً دیواره‌ نازک‌ و شکل‌ چند ضلعی‌ دارند و با فعالیت‌ رویشی‌ گیاه‌ در ارتباطند. بافت‌ پارانشیم‌ را بافت‌ زمینه‌ای ‌یا بافت‌ بنیانی‌ نیز می‌نامند، زیرا بخش‌ عمده‌ پیکر گیاهان‌، مانند مغز، بیشترین‌ بخش‌ پوست‌ ساقه‌ و ریشه‌، دایره‌ محیطیه‌، مزوفیل‌ برگ‌ و بخشهای‌ گوشتی‌ میوه‌ها از پارانشیم‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. نقش‌ بافت‌ پارانشیم‌، اندوختن‌ آب‌ و مواد غذایی‌، فتوسنتز و گاهی‌ ترشح‌ است‌.

 بافت پارانشیم

 کلانشیم بافت زنده ی متشکل از سلول های طویل شده با دیواره های ضخیم است. بافت کلانشیم به عنوان یک بافت استحکامی، باعث استحکام و پایداری اندام های جوان در حال رشد می شود. کلانشیم در اندام های جوان فاقد بافت های چوبی توسعه یافته می باشد. از نظر ریخت شناسی، کلانشیم بافت ساده ای است که از یک نوع سلول ساخته شده است. بافت کلانشیم به ویژه در اندام های علفی بالغ که تا حدی متحمل رشد پسین شده یا کاملا فاقد رشد پسین هستند، به عنوان بافت نگاه دارنده و یا بافت استحکامی اصلی عمل می کند. بافت کلانشیم به ویژه در ساقه ها، برگ ها و بخش های گلی دیده می شود. کلانشیم بافت اصلی استحکامی در بسیاری از برگ های دو لپه ای و ساقه های سبز جوان می باشد. کلانشیم ممکن است در پوست ریشه، به ویژه در ریشه های در معرض نور، تشکیل شود.این بافت ها در برگ ها و ساقه های تک لپه ای یافت نمی شوند. کلانشیم اساسا در نواحی پیرامون ساقه ها و برگ ها رخ می دهد و معمولا در زیر اپیدرم قرار دارد. در ساقه ها و دمبرگ ها کلانشیم به ویژه ها در نقاط برجسته ی توسعه یافته است. در برگ ها در یک یا دو طرف رگبرگ ها و در امتداد حاشیه های پهنک برگ بافت کلانشیم دیده می شود.

 بافت کلانشیم

 منشأ بافتهای‌ گیاهی‌ یاخته‌های‌ مریستمی‌ هستند که‌ مکانهای‌ مشخصی‌ را در اندامهای‌ گیاهی‌ اشغال‌ می‌کنند. واژه‌ مریستم‌ از کلمه‌ یونانی‌ مریستوس” به‌ معنای‌ قابلیت‌ تقسیم‌ گرفته‌ شده‌، و بافتی‌ است‌ که‌ یاخته‌های‌ آن‌ همواره‌ دارای‌ فعالیت‌ تقسیم ‌یاخته‌ای‌ هستند.

 بافت مریستم

احداث جوی ها و پشته های کم عرض و کانال مانند بر روی دامنه های شیبدار و در امتداد خطوط تراز را بانکت بندی می نامند که با هدف کنترل هرز آبهای جاری، کاهش فرسایش، ذخیره آب و توسعه پوشش گیاهی انجام می پذیرد. بانکت ها متناسب با نوع کاربری به صورت منقطع، پیوسته، مسطح و یا شیبدار می باشند.

 بانکت بندی

بذری است که از دو یا چند بذر بهم چسبیده تشکیل شده و از آن دو یا چند جوانه تولید می‌شود.


 بذر پلی ژرم

 

 بذری که دارای یک جنین است و از آن فقط یک جوانه تولید می‌شود.

 بذر منوژرم

 بذری که از نظر ژنتیکی ناهمگن است و ترکیب ژنتیکی آن پس از یکبار تکثیر به شدت تغییر می‌یابد.

 بذر هیبرید

 مجموعه عملیاتی است که با چیدن، کندن، بریدن یا جمع کردن هر گیاه یا محصول شروع می شود و معمولا با حمل آن به انبار بهره برداری خاتمه می یابد. درو، حمل محصول به خرمنگاه، خرمنکوبی، باد دادن، کیسه کردن و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد. حمل محصول به بازار تحت این عنوان قرار نمی گیرد.

 برداشت

هر عضوی از گیاه مانند دانه، قلمه، پیاز، غده‌های زیرزمینی و ساقه‌های زیرزمینی است که به منظور تکثیر جنسی و غیر جنسی و تولید گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 بذر

 براکته زائده زیر گل است که غالباً از نظر شکل ظاهری و یا رنگ با برگهای واقعی فرق دارد. براکته ها به نام برگه نیز موسوم گردیده اند. در تیره جعفری مجموعه براکته های واقع در پایه اشعه چتر اصلی انولوکر(Involucre) و مجموعه براکته های واقع در پایه چترهای فرعی انولوسل نامیده می شود.

 براکته

به مکانی می گویند که به صورت طبیعی یا نیمه طبیعی ایجاد شده است و به عنوان عمده ترین فضای سبز شهری نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهرنشینان دارد. به عبارت دیگر بوستانها را می توان نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت دانست که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند   بوستان
احداث بوستان های محله ای، احیای محلات در کالبد این گونه بوستانها و استفاده از ظرفیت های فضاهای سبز محله ای برای توسعه روابط و تعاملات اجتماعی در سطح محله ها می باشد   بوستان های محله ای

 بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند. محیط زیست مجموعه ای از عوامل زنده و غیر زنده است که با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند. عوامل زنده شامل گیاهان، جانوران و انسان و عوامل غیر زنده شامل آب، هوا، خاک و زمین هستند.

 بهداشت و محیط زیست

 مجموعه اقداماتی است که جهت کنترل بیابان زایی و تثبیت شن های روان و مبارزه با فرسایش بادی صورت می پذیرد.

 بیابان زدایی

 باکتریها، قارچهای بیماری زا و ویروسها از عوامل بیماری در گیاهان هستند که در بین بیماریها، بیماریهای باکتریایی کم اهمیت تر هستند. قارچ های بیماری زا که بیشتر سفیدک ها و کپک ها می باشند به گیاهان زینتی حمله می نمایند که با شناخت آثار و علایم آنها روی اندام گیاهی می توان با سموم قارچ کش بر علیه آنها مبارزه نمود.

 بیماریهای گیاهی

 دیواره ای است که با استفاده از مصالح خاک و سنگ به صورت موانع عرضی در مسیر رودخانه یا آبراهه ها در اشکال و ابعاد مختلف جهت کنترل سرعت آب (کاهش دبی پیک)، ذخیره و هدایت هرز آب و جلوگیری از انتقال رسوب به پایین دست احداث می شود.

 بند خاکی

 قسمتی از گیاه مادری است که از محل طوقه یا پایین گیاه رشد میکند که قابلیت جدا شدن از گیاه مادری و کاشته شدن به صورت جداگانه در گلدان جدید را دارد.

 پاجوش

 طبقه بندی مناطق بیابانی است که به صورت کویر، تپه های ماسه ای، پهنه های ماسه ای، دشت های رسی، اراضی شور و نمکزار و اراضی کم پوشش و بیرون زدگی سنگی طبقه بندی شده است .

 پدیده های بیابانی

گاهی گیاهان برای جداکردن دو محوطه یا ایجاد مرز و حریم اطراف ملک بکار می­روند. همانطوری­که دیوارها می­توانند برای فضاسازی یا محوطه ­سازی استفاده شوند و یا به عنوان تقسیم کننده یا حصار بکار روند، درختان و درختچه­ ها نیز می­توانند وظیفه مشابهی را انجام دهند. پرچین­ ها را معمولاً از میان درختان و درختچه ­های کوچک و کوتاه که رشد هماهنگ، متراکم و قابل هرس شدن ممتد را دارند، انتخاب می­کنند. پرچین­ ها می­توانند انواع مختلفی داشته باشند: پرچین­ های کوتاه که موانع غیر رسمی ایجاد می­کنند، پرچین ­هایی به ارتفاع زانو که جلوی عبور مردم را می­گیرد ولی جلوی دید را نمی­ گیرد، پرچین­ های بلند که جلوی دید بخش احاطه شده را می­گیرد.

 پرچین

 نوعی ماده معدنی است به رنگ سفید که دارای قابلیت جذب آب بسیار بالایی است و آب را در خود نگه میدارد همچنین نوعی ماده ی کمکی برای خاک است و جهت اصلاح بعضی از خاکهای سنگین به کار میرود.

 پرلیت

ساقه کوتاه تغییر شکل یافته ی زیر زمینی است که دارای برگهای فلسی (خشک یا تر) می باشد و برای تکثیر و تداوم نسل گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

پیاز تکثیر 

 

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آن دو پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد. باید توجه داشت که پیوند زدن یکی از شیوه های غیر جنسی (غیر تناسلی) تکثیر گیاهان است. تقسیم معمولی سلول ها در محل اتصال باعث می شود که زخم های حاصله ترمیم و رشد و نمو بافتها ادامه یافته و گیاه واحدی حاصل آید. بخش بالایی این گیاه پیوندی پیوندک و بخش پایینی که ریشه های گیاه را در بردارد پایه نامیده می شود. وقتی که پیوندک فقط یک جوانه در برداشته باشد، پیوند را پیوند جوانه ای می گویند. (تکثیر از طریق گرفتن قلمه و پیوند جوانه ای، مهم ترین روش تکثیر غیرتناسلی در گیاهان است).

پیوند زدن

 زیستگاههای جنگلی از درختان سوزنی برگ که بیشتر از گونه های کاج، نوئل و ملز تشکیل شده اند

 

 تایگا

 

 پلکانی نمودن اراضی زراعی حاصلخیز شیبدار با شیب حداکثر 55 درصد برای کنترل و ذخیره هرز آب و کاهش فرسایش خاک را تراس بندی می نامند. دیواره تراس ها ممکن است به صورت قائم یا شیبدار و کف آنها به صورت افقی و یا شیب بسیار کم باشد.

 تراس بندی

 منظور از توسعه فضای سبز در واقع نوعی ساماندهی و نظم ­بخشی به فضاهای پراکنده و متنوع سبز است.

 توسعه فضای سبز

 یکی از ساده ترین روش ها برای تکثیر اغلب گیاهان آپارتمانی و حتی بعضی از گیاهان باغچه ای، تقسیم بوته است. در این روش اساس کار این است که گیاه از گلدان خارج شده و به چند گیاه کوچک تر که دارای ریشه هستند تقسیم شود. به این ترتیب یک گیاه کامل ممکن است به دو، سه و یا حتی چهار گیاه کوچک تر تبدیل گردد.

 تقسیم بوته

 تورب به توده متراکم قهوه‌ای تا سیاه‌رنگ خزه ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده‌اند گفته می‌شود. تورب معمولاً در زمین‌های بسیار مرطوب و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می‌آید و به عنوان سوخت به‌کار می‌رود. تورب را می‌توان مرحله نخست تشکیل زغال سنگ دانست. در مصارف عمومی باغبانی، گلخانه‌ای، پرورش گل و... کاربرد دارد. در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان این ماده، درکنار مواد تشکیل دهنده پایه و اصلی خزه تورب ازمقادیری نیترات (ازت)، پتاسیم و کلسیم به منظور غنای بیشتر و تبدیل آن به نوعی کود بهره می‌گیرند. از نشانه‌های کیفت این ماده یکی کیفیت و کمیت عناصر تشکیل دهنده آن و مقادیر نسبی آنها و دیگری ریز تر بودن دانه‌های آن می‌باشد. در ایران رنگ سیاه و تیره این ماده بیشتر مقبولیت دارد.

 تورب

 کاشت انواع گونه های درختان جنگلی است که به منظور احیا ، بازسازی و توسعه جنگل در اراضی ملی کشور با شیوه های فنی مناسب و اصول علمی پذیرفته شده ، صورت می گیرد.

جنگلکاری

حفاظت فیزیکی از اراضی جنگلی، مراتع و بیابان و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه و اعیان مشمول ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و همچنین جلوگیری از قطع، بوته کنی و چرای مفرط و ورود دام غیر مجاز و ... به منظور تضمین پایداری اکوسیستم و استمرار تولید می باشد.

 ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع: به موجب این ماده قانونی کلیه عرصه ها و اعیانی جنگل ها، مراتع، اراضی بیابانی و اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی جزء منابع ملی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که افراد سند مالکیت گرفته باشند.

 حفاظت از منابع طبیعی 

 کنترل آفات و بیماری ها، جلوگیری از انتقال اثرات باقی مانده سموم به انسان با مدیریت در مصرف سموم، ترویج فرهنگ مصرف نهاده ها، تولید نهال و بذر سالم و اصلاح شده، کیفیت سموم و بحث مانیتورینگ، تجهیز و ساخت آزمایشگاه ها به خصوص راه اندازی آزمایشگاه های مرجع در استانها، تولید محصول سالم و آگاهی دادن به مردم از جمله مهمترین کارها در این بخش است.

 حفظ نباتات

 پیت ماس متشکل از نوعی خزه موسوم به خزه اسفاگنوم است که در مرحله ای از چرخه عمر خود به خاک تبدیل شده اند. محل به عمل آمدن پیت ماس خاک جنگلهای اروپا و سواحل منتهی به اقیانوس منجمد شمالی است. پیت ماس بهترین ماده کاملا ارگانیک برای جوانه زنی، کشت و نگهداری گیاه است که در سطح حرفه ای مورد استفاده فراوانی قرار می گیرد.

 خاک پیت ماس

 خاک لوم نوعی بافت خاک است که حد واسط بین شن و رس است. لوم همان خاک خاصلخیز و یا خاک گلدانی است و به خاک رس و شن که با گیاه پوسیده آمیخته باشد گفته میشود. (مخلوطی از شن، رس و مواد آلی یا برگ پوسیده).

 خاک لومی

 خاک‌ها معمولاً دارای یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می‌شوند و از بقایای گیاهان بوجود می‌آید. در سطح جنگل یا در زیر خاک تولید می شود و بسیار حائز اهمیت است. منبع بسیار غنی می باشد که جهت کشت بیشتر گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد.

 خاک هوموسی

 به انجام هر نوع عملیات بر روی خاک جهت تسریع در رشد گیاه پس از کاشت، خاک ورزی گویند. از قبیل سله شکنی ، وجین ، خاک دادن پای بوته ها ، کود و آبیاری .

 خاک ورزی

 زمینی است که در آن بذر و قلمه و ... گیاهان بصورت متراکم به منظور تولید نشاء یا نهال برای انتقال به زمین اصلی و یا پیوند زدن کاشته می شود.

 خزانه

 خزه اسفاگنوم بقایای خشک شده گونه های مردابهای اسیدی جنس اسفاگنوم می باشد که ظرفیت جذب آب زیادی دارد، یعنی 10 تا 20 برابر وزنش آب جذب می کند. این خزه شامل کمی مواد معدنی و دارای واکنشی در حدود 3/5 می باشد. از ویژگیهای این ماده اینست که استریل بوده و حاوی چند ماده اختصاصی قارچ کش است که از مرگ گیاهچه جلوگیری می کند.

خزه اسفاگنوم

 خوابانیدن شاخه عملی برای گسترش گیاهان است، به طوری که بخش هوایی ساقه رشد می‌کند و تا زمان رشد ریشه گیاه، هم چنان به گیاه مادر متصل است. پس از ریشه زدن از گیاه مادر جدا می‌کنند و گیاه مستقلی را تشکیل می‌دهد. از خوابانیدن شاخه برای گسترش گیاهی و هم چنین گسترش گونه‌های متعدد طبیعی استفاده می‌شود. باغبانان هم برای قلمه زدن مطلوب گیاهان از خوابانیدن شاخه استفاده می‌کنند.

 خوابانیدن شاخه

 مجموعه عملیاتی است که پس از کاشت، به منظور فراهم کردن شرایط رشد گیاه انجام می شود و تا زمان برداشت ادامه دارد. آبیاری، سمپاشی، وجین، پخش کود، تنک کردن، سله شکنی، تامین حرارت مورد نیاز برای جوانه زدن، خاک دادن پای بوته ها و امثال آنها در این مجموعه قرار می گیرد.

 داشت

 عبارت است از مجموعه ی جنین ، مواد ذخیره ای و پوسته که در تولید مثل جنسی به عنوان بذر استفاده می شود . مانند دانه ی غلات .

 دانه

 درختی است که به سن باردهی یا بهره برداری رسیده است .

 درخت بارور

دارای برگ­های پهن، فصلی و خزان شونده هستند، نوع رگبرگها به صورت منشعب است و نیاز آن­ها از نظر جذب مواد غذایی و رطوبت بسیار بالاتر از درختان سوزنی برگ است .

 درختان پهن برگ

 گیاهانی هستند همیشه سبز و برگ­های آن دائمی و سوزنی کشیده و نوع رگبرگها به طور موازی است. توقع زیادی در خصوص مواد غذائی و رطوبت ندارند.

 درختان سوزنی برگ

 گیاهی است که دارای تنه ی چوبی واحد بوده و حداقل ارتفاع آن 7 متر باشد.

 درخت جنگلی

گیاهی است که تنه ی واحدی نداشته و دارای انشعابات جانبی است که کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده و ارتفاع آن از 1/5 (یک و نیم متر) بیشتر و از 7 متر کمتر است

 درختچه جنگلی

 درختی است که محصول اصلی آن چوب است یا به منظور زیبا سازی محوطه هاو ایجاد فضای سبزکاشته می شود.

 درخت غیر مثمر

 درخت یا درختچه ای است که کشت آن به منظور برداشت میوه ، برگ ، گل یا هر نوع محصول دیگر غیر از چوب ، متداول است 

 درخت مثمر

 دُمبَرگ بخشی از ساختار برگ درختان است. دمبرگ میله کوتاهی است که پهنک را در محل گره به ساقه متصل می‌کند. قسمت عمده دمبرگ را بافتهای چوبی و آبکشی تشکیل می‌دهند. دمبرگ معمولاً به لبه پایه پهنک متصل است ولی در بعضی از گیاهان مانند لادن و کرچک به سطح زیرین برگ اتصال دارد. اینگونه برگها را سپر می‌گویند. برگهای فاقد دمبرگ را که پهنک آنها مستقیماً به ساقه متصل است بی‌دمبرگ یا چسبنده می‌نامند. قاعده برگ گاهی به صورت نیام (غلاف) گسترش می‌یابد و ممکن است دارای ضایعاتی به نام گوشوارک و زبانک باشد.

 دمبرگ

 در واقع ساقه زیر زمینی بعضی از گیاهان می باشد. ریزوم ساقه افقی زیرزمینی است که اغلب دارای ریشه های خارجی و ساقه های خزنده میباشند. اگر ریزوم را به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم هر قطعه قادر به تولید یک گیاه جدید است. این روند به عنوان تولید مثل رویشی و برای تکثیر گیاهان خاصی است. گیاهان ریزوم دار مثل: مارچوبه، زنبق، زنجبیل، گل اختر، ارکیده ها و .... است.

 ریزوم

 منظور از زراعت، کشت وکار محصولات سالانه در زمین زراعی یا بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است . کاشت محصولات سالانه حتی در زیر پوشش ( مثل پلاستیک ) نیز زراعت محسوب می شود ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان و سایر ظروف در این فعالیت منظور نمی شود.

 زراعت

 سربرداری حذف قسمتی از انتهای شاخه است. سربرداری، بیشتر از شاخه برداری سبب تقویت رشد منطقه ای و درخت می شود زیرا جوانه های باقیمانده را از غلبه جوانه انتهائی آزاد می کند و به دلیل اینکه جوانه ها در نزدیکی نوک شاخه تجمع دارند سربرداری تعداد .نسبتاً زیادی از نقاط رشد بالقوه را حذف کرده و بنابراین جوانه های باقیمانده را تحریک می کند. حذف انتهای شاخه به این معنی است که کربوهیدراتهای ذخیره شده در قسمت پائین شاخه هنوز برای نقاط رشد قابل دسترسی است.

 سربرداری

 پس از هر آبيارى يا بارندگى به‌ويژه در مراحل اوليه رشد گياه، خاک اطراف بوته سخت مى‌شود که آن را 'سله' مى‌گويند. سله بستن مانع تهويه خاک مى‌شود و رشد گياه را کند مى‌کند. به‌همين دليل سله‌شکنى و نرم کردن خاک به‌ويژه در اطراف طوقه گياه ضرورى است. اين کار با دست (به وسيله بيل، تيشه و کج بیل یا فوکا) يا با ماشين (کولتيواتور) انجام مى‌شود. سله‌شکنى معمولاً با وجين همراه است.

سله شکنی

 شاخه های کوتاهی هستند که طول آن ها بین 7-3 سانتی متر است و در سال دوم شروع به تولید جوانه های زایشی در نوک شاخه می کنند.

 سیخک ها

 

 آبياري باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده و برروي گياه به صورت باران توسط نازلهايي كه به آب پاش معروفند پاشيده مي شود. آبياري باراني يكي از روشهاي نوين آبياري در جهان به شمار مي رود كه استفاده از آن در 40 سال اخير بيشتر متداول شده است. در اين روش آب با سرعتي مساوي و يا كمتر از نفوذ پذيري خاك ، به صورت باران بر سطح زمين پخش مي شود تا خاك فرصت نفوذ پيدا كند. به طور كلي آبياري به روش باراني را در اغلب شرايط مانند مناطق شيبدار، خاكهاي سبك، سنگين و شرايطي كه آبياري به طريق سطحی امكان پذير نيست ، مي توان اجرا نمود.

سیستم آبیاری بارانی

 آبیاری قطره ای ثقلی روش جدیدی است که در آن آبیاری قطره ای با استفاده از فشار موجود در مرزعه انجام می پذیرد و انرژی مورد نیاز سیستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهای مزرعه بدست می آید. در این سیستم ضمن آبگیری از شبکه کانالها وچاههای مزرعه از انرژی موجود در سیستم مذکور به منظور تامین انرژی مورد نیاز استفاده بعمل آمده و از بکارگیری انرژی اضافی (ایستگاه پمپاژ) خودداری می گردد. مقدار کل انرژی لازم این سیستم بین 1 تا 3 متر ارتفاع آب برای مزارع تا یکصد هکتار می باشد و می توان بخشی از این ارتفاع را از شیب کانال انتقال و یا انهار آبرسان و شیب فاروها تامین کرد وبدین ترتیب از هرگونه پمپاژ اضافی اجتناب نمود. لوله های مورد استفاده در این روش با توجه به فشار کار بسیار پایین با سیستمهای موجود متفاوت بوده و از لوله هایی با ضخامت کم استفاده می شود. در این روش یکنواختی توزیع آب تا حدود 85 درصد قابل تامین است.

 سیستم آبیاری ثقلی

 سیستم زیر سطحی بر پایه استفاده از نوارهای رطوبتی مداوم استوار است که تعیین کننده یک آبیاری مناسب و یکنواخت می باشد. بعضی آزمایشات که بر روی آبیاری سطحی آبیاری نیمه زیر سطحی (شبیه زیر سطحی)(15 سانتیمتر) و زیر سطحی (30 سانتیمتر) انجام شده است، ثابت کرده که مقدار رطوبت خاک تقریبا 30 درصد در آبیاری زیر سطحی بیشتر از آبیاری قطره ای سطحی است. 

 سیستم آبیاری زیر سطحی

سیستم آبیاری قطره ای معمولا جهت آبیاری درختان به کار گرفته می شود و شامل کنترل مرکزی ( فیلتراسیون وایستگاه پمپاژ) ، خطوط آبرسان اصلی، خطوط آبرسان فرعی و لوله های جانبی و یا آبده می باشد که جنس این لوله های آبرسان اصلی و فرعی اکثرا پلی اتیلن سنگین (H.D) و جنس لوله های آبده از پلی اتیلن سبک (L.D) می باشد. بر روی لوله های جانبی قطره چکان نصب می گردد.آرایش لوله های جانبی معمولا به صورت خطی یا حلقوی در اطراف درختان مورد نظر خواهد بود. آبدهی قطره چکانهای مورد استفاده در این سیستم از 2 لیتر در ساعت تا حدود 24 لیتر در ساعت متغیر می باشد ودر شرایط معمولی از قطره چکانهای 4 لیتر در ساعت استفاده می گردد.

 سیستم آبیاری قطره ای

 شاخه برداری برای بازکردن، تنک کردن تاج و کنترل بلندی درخت بکار می رود. شاخه برداری با کاستن از چوب، رقابت برای مواد غذائی را کاهش داده و در مجموع سبب تقویت شاخه های باقیمانده می شود. شاخه ها بطور کامل با بریدن آن در محل اتصال به شاخه اصلی بایستی حذف شوند.

 شاخه برداری (تنک کردن)

 در راستای مصوبات یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص شناسنامه دار کردن کلیه درختان شهر با استفاده از تکنولوژیهای مدرن، سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با بررسی الگوهای مشابه در کشورهای صنعتی و شهرهای بزرگ دنیا استفاده از تکنولوژی RFID را جهت شناسنامه دار کردن درختان شهر تهران در دستور کار خود قرار داد . سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی RFID شامل دستگاه حساسی بوده، امواج رادیویی را به قطعه الکترونیکی ضعیفی به نام میکروچیپ ارسال و امواج برگشتی را دریافت و شناسایی می کند . این میکرو چیپ که اصطلاحاً تگ نامیده می شود یک قطعه الکترونیکی ضعیف است که در کپسول پلاستیکی قرار داده شده است .
میکروچیپهای استفاده شده در پروژه شناسنامه دار کردن درختان شهر تهران به شکل میخ می باشند. هر میکرو چیپ یک کد ده رقمی را توسط امواج رادیویی ارسال می کند این کد واحد است و کد هر میکرو چیپ با کد میکرو چیپ دیگر متفاوت می باشد. میکرو چیپ ( تگ ) برروی درخت قرار گرفته و برای همیشه در محل کاشت باقی می ماند عمر این میکرو چیپ ها بسیار طولانی می باشد و بیش از 50 سال می باشد و مقاومت بسیاری نسبت به سرما و گرما داشته
و از 40- درجه سانتی گراد تا 80+ درجه سانتی گراد را تحمل می کند .
دستگاههای قرائت تگ امواج رادیویی بی ضرری از خود ایجاد و به سوی میکرو چیپ ( تگ ) ارسال می کند. این دستگاهها توسط آنتن خود، تگها را به روش مغناطیسی فعال نموده و براساس سیگنالهای برگشتی از میکرو چیپ کد
اختصاصی درخت بازخوانی می شود .
این عمل در فاصله زمانی بسیار کوتاه در حد میلی ثانیه انجام می شود . همچنین با گسترش چشمگیر صنعت رایانه و خصوصاً نرم افزارهای مختلف بانک اطلاعات کاملی برای این منظور تهیه گردیده است که سامانه اصلی آن در سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران قرار می گیرد. در این بانک اطلاعات، امکان ذخیره سازی کلیه مشخصات درخت بر اساس کد تگ، امکان دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده، سهولت به روز رسانی اطلاعات جدید و امکان گزارش از اطلاعات و سوابق مرتبط با درختان در کوتاهترین زمان ممکن میسر می شود. این بانک اطلاعاتی قابلیت ذخیره سازی
مقادیر وسیعی از این اطلاعات را دارا می باشد .

 شناسنامه دار کردن درختان

 ناحیه ای است که ریشه را به تنه یا ساقه متصل می نماید. در واقع طوقه بخشی از تنه است که باید بیرون از خاک باشد و برخلاف ریشه برای تحمل رطوبت تخصصی نشده است.

 طوقه

 مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکرد های زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.

 ضرورت فضای سبز

 مجموعه فعالیت هایی شامل بذرپاشی، بذرکاری، بوته کاری، علوفه کاری، کپه کاری و نهال کاری می باشد که منجر به حفظ خاک و پوشش گیاهی می شود.

 عملیات بیولوژیک آبخیزداری

 ترکیبی از فعالیت های بیولوژیک و مکانیکی است که بیشتر شامل بانکت بندی ، احداث بند چپری و تراس بندی می باشد و با هدف حفظ آب و خاک در عرصه ی آبخیز انجام می شود.

 عملیات بیو مکانیکی آبخیزداری

 مجموعه فعالیت هایی شامل پخش سیلاب، احداث اپی یا آبشکن، احداث کانال آبیاری و خاکی، اسکله ریزی، خشکه چینی، دایک خاکی، عملیات خاکی، بند سنگی – ملاتی و دیواره حفاظتی رودخانه و دامنه های شیبدار است که با هدف حفظ آب و خاک در عرصه ی آبخیز انجام می شود.

 عملیات مکانیکی آبخیزداری

 مجموعه فعالیت هایی شامل حصارکشی، حفاظت و قرق، اصلاح شخم، مراقبت، آبیاری، مرمت و نگهداری است که با هدف حفاظت و برنامه ریزی بر عرصه ی آبخیز انجام می گیرد.

 عملیات مدیریتی آبخیزداری

 اندام رویشی که در تکثیر و ازدیاد گیاه استفاده می شود و بیش از یک جوانه دارد و این جوانه ها به گیاهچه منتهی می شوند. مانند غده چغندرقند ، هویج ، شلغم و غیره .

 غده

 اصطلاح فضای سبز، به­ وسیله برخی از دست­ اندرکاران برای مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده است.

 فضای سبز

رفیوژها به فضاهای سبزی گفته می شود که در وسط و طول مسیر راه ها، برای پیشگیری از آسیب نور مقابل و زیبا سازی مسیر احداث می شوند. این فضاها، در مقطعی از عرض راه به منظور جداسازی حرکت اتومبیل ها از دو باند نیز ایجاد می شوند. شکل رفیوژها نواری بوده و عرض آن حداقل 110 سانتیمتر است. استفاده از درختان ساقه بلند در رفیوژ دسترسی تندرو و نیز استفاده از درختچه ها و بوته های گیاهان با ارتفاع کم در رفیوژ دسترسی خیلی تندرو، الزامی است.

 فضای سبز رفیوژها

 آن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهری نامیده می­شود. همچنین بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه ­های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، درختچه­ ها، گل ­ها، گیاهان پوششی و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص­ های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می­شوند.

 فضای سبز شهری

 فضای سبز عمودی در واقع بخشی از منظر عمودی است که در آن بیشتر پوشش گیاهی مدنظر است. این فضا روی سطوح عمودی یا شیب دار مثل دیوارها، کناره های اتوبان ها و جاده ها و حتی تراس، بالکن و جلوی پنجره ها به وسیله تکنیک های خاصی اجرا می شود.

 فضای سبز عمودی

این دسته از فضاهای سبز فضاهای سبز شهری هستند که کارکرد اجتماعی بسیار بالایی دارند. این فضاها برای استفاده عموم مردم در تمام سطوح و اقشار برای گذراندن اوقات فراغت و تفرج طراحی و تجهیز گردیده اند و معمولا ًپارک نامیده می­شود. در واقع فضای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیلاتی شامل نیمکت­ها، پایه های روشنائی،­ آبخوری­ ها، سرویس­های بهداشتی، معابر و ... می باشد.
بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل می­دهد که به دلیل بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت بالاتری برخوردار است.

 فضای سبز عمومی

 این فضا پیوسته در سمتی از عرض معابر قرار می گیرد که در اثر رشد گیاه، آسیبی به ساختمان ها، پیاده روها، سواره روها، نهرها و جوی ها وارد نشود و افزون بر آن، سایه ی فضای ساختمان ها تامین شود.

 فضای سبز معابر

 این فضاها به عرصه های هندسی پیش بینی شده در تقاطع های مهم و چند راه ها گفته می شود که هدف از احداث آنها، ایجاد زیبایی و جلوگیری از برخی پیامدهای منفی ترافیک و گاهی کنترل این گونه پیامدهاست. در طراحی فضای سبز میادین، باید از گیاهان با ارتفاع کمتر در حاشیه ی خارجی و گیاهان مرتفع تر در قسمت های میانی استفاده شود.

 فضای سبز میادین

1 )سلامت گیاه با حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و مریض
2) ایجاد شکل ویژه در تاج گیاه که در فضای سبز جهت تزیین، مد نظر قرار می گیرد
3) ایجاد تعادل بین شاخه و برگ و بخش هوایی و زمینی
4) جوان ساختن درختان مسن

 فواید هرس

 فیبر ها در قسمتهای مختلف گیاه یافت می شود. در دولپه ایها فیبر در بین دستجات آوندی بصورت فیبرآبکشی و فیبر چوبی وجود دارد. در تک لپه ایها اطراف دستجات آوندی را فیبرها کاملا احاطه نموده و یا اینکه در یک طرف و یا دو طرف دستجات آوندی قرار گرفته اند که به آنها bundle cups گویند. سلولهای فیبری معمولا طویل و دیواره ثانویه نسبتا ضخیم شده ای دارند. فیبر یاخته ای دراز و دارای دو انتهای باریک است و ندرتا با انتهای گرد و یا اندکی منشعب دیده می شود. دیواره فیبرها در نتیجه تولید لیگنین ضخیم و چوبی می گردد و فضایی را در مرکز یاخته به وجود می آورد . گاهی دیواره به اندازه ای ضخیم می شود که همه حفره میانی را پر می کند. دیواره فیبر همیشه چوبی نیست . فیبرهایی وجود دارند که دیواره آنها سلولزی باقی می ماند، مانندکتان. فیبرها عموما قابلیت ارتجاع دارند و ممکن است به صورت نوارهای جدا از هم، یا به صورت استوانه در بخش پوستی ساقه و یا به حالت غلاف یا کلاهک همراه با دستجات آوندی وجود داشته باشند. اگر فیبرها به صورت غلاف دور دستجات آوندی قرار گیرد، در این حالت غلاف آوندی bundle sheat نامیده می شود .این نوع فیبرها در نهاندانگان فراوان دیده می شود ولی در بازدانگان و نهانزادان بسیار نادر است یاخته های فیبری ممکن است در داخل بافت چوبی و آبکشی قرار گیرند که در این صورت فیبر چوبی و فیبر آبکشی نامیده می شوند.

 فیبرها

 گروهی از قارچ های کلاهدار که در زیر مجموعه ی گیاهان طبقه بندی شده ه اند، بر روی مواد آلی مرده مانند کمپوست زندگی می کنند، فاقد مواد سمی بوده و می توانند مورد مصرف خوراکی قرار گیرند.

 قارچ خوراکی

 به قارچ های سفید یا قهوه ای گفته می شود که پایه آن در محور کلاهک قرار گرفته است . این نوع قارچ باید در محل هایی با درجه حرارت، رطوبت و محیط کشت کنترل شده تولید شوند.

 قارچ دکمه ای

 به قارچ های فلس مانندی گفته می شود که پایه آن در یک طرف قرار می گیرد و در شرایط ساده قابل کشت می باشند.

 قارچ صدفی

ممنوعیت بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی شامل مرتع ، جنگل و بیابان است که به منظور به تعادل رسیدن شرایط اکولوژیکی و جلوگیری از تخریب در اثر چرای مفرط دام و عوامل انسانی جهت حفظ ، احیا و تجدید حیات طبیعی پوشش گیاهی برای مدت زمان معین انجام می شود.

 قرق

 زمینی است که در آن درختان غیر مثمر مانند صنوبر، تبریزی، سپیدار، پده ، شالک و یا بید با هدف بهره برداری اقتصادی ازتنه و شاخه آنها، به صورت مجتمع کاشته شده باشند. خزانه و نهالستان این نوع درختان نیز قلمستان محسوب می شود.

قلمستان

قسمتی از ساقه ، برگ یا ریشه است که از گیاه مادری جدا شده و برای ریشه زایی و تولید شاخه جوان در شرایط مساعد قرار می گیرد.

 قلمه

 قلمه قسمتي از شاخه، برگ يا ريشه است که از گياه مادري جدا مي شود و در شرايط مساعد جهت ريشه زايي قرار مي گيرد. قلمه انواع مختلفي دارد که به به سه گروه قلمه ريشه ،قلمه شاخه و قلمه برگ تقسيم مي شود.

 قلمه زدن

 گاهي از برگ بعضي گياهان نيز براي تکثير آنها استفاده مي شود. ليموترش و پرتقال را ميتوان از طريق قلمه برگ تکثيرنمود، به اين شرط که در زمان قلمه زدن مقدار کمي از ساقه پايه مادري همراه برگ باشد. بعضی از گیاهان را از طریق قلمه برگ می‌توان تکثیر کرد. این نوع گیاهان استعداد تولید جوانه‌ها و ریشه‌های نابجا را در برگهای خود دارند، از این خاصیت استفاده نموده و برگهای آنها را با دمبرگ و پهنک برگ در بستر مرطوب و هوای مرطوب قرار می‌دهند. مانند بنفشه آفریقایی ، بگونیا رکس ، سانسوریا.

 قلمه برگ

 در قلمه خشبي از قسمت خشبي ساقه گياه مادري، بخشي که خوب رشد کرده است را انتخاب میکنند. زمان برداشت این قلمه‌ها بعد از برگ ریزان و قبل از سبز شدن جوانه‌های گیاه مادری در زمستان و از شاخه‌های فصل جاری گرفته می‌شود ولی این کار نباید دیرتر از وسط زمستان انجام گیرد. در حالیکه قلمه زنی زودتر انجام گیرد، به خاطر وجود خواب در جوانه‌ها مخصوصا در مورد گیاهان مناطق سردسیری و معتدله امکان جوانه زنی و ریشه زایی وجود نخواهد داشت. قلمه‌های خشبی به طول 50 سانتیمتر گرفته می‌شوند و پس از ضدعفونی با قارچ کشها در کیسه‌های نایلونی نسبتا ضخیم با چند سوراخ در زیر ماسه شسته نگه داری می‌شوند. مانند قلمه گیری انگور.

 قلمه خشبی

در صورت کشت عمودي بايد دقت نمود که طرفي از ريشه که به طوقه نزديکتر است، بالاتر قرار گيرد. بعضی از گیاهان در روی ریشه‌های خود تولید جوانه‌های اتفاقی می‌نمایند که با بهره گیری از این خاصیت اقدام به ازدیاد از طریق قلمه ریشه می‌گردد. لازم به یادآوری است که کلیه گیاهانی که استعداد پاجوش دادن را دارند امکان قلمه ریشه را نیز دارند مانند شقایق.

 قلمه ریشه

 اين روش نسبت به انواع ديگر، متداول تر است. در اين روش قسمتي از شاخه که جوانه جانبي يا انتهايي دارد، از گياه مادري جدا و براي ريشه زايي در محيط مناسب قرارمي دهند. پس از توليد ريشه، آن را به صورت مستقل ميکارند. شاخه اي که براي تهيه قلمه انتخاب مي شود، ممکن است يکي از سه نوع زير باشد: 

خشبی(چوب سخت)، نيمه خشبي (چوب نيمه سخت) و علفي.

 قلمه شاخه

این قلمه‌ها از شاخه‌های علفی و در حال رشد به طول 15 - 10 سانتیمتر برداشته می‌شوند و با نگهداری چند برگ جوان ( 2 – 3برگ)، در بسترهای مناسب مانند ماسه شسته و یا پیت - پرلیت انجام می‌شود. شرط موفقیت در قلمه‌های علفی آلوده نشدن آنها به امراض قارچی و حفظ رطوبت طبیعی با استفاده از نایلون یا شیشه روی آنها و نیز رساندن نور کافی به قلمه‌ها جهت انجام فتوسنتز و تامین مواد غذایی از طریق فتوسنتز توسط برگهای نگهداری شده می‌باشد. مانند شمعدانی ، داودی ، میخک و

 قلمه علفي

 در نوع نيمه خشبي از بخشي که نيمه خشبي است، قلمه را انتخاب ميکنند. در قلمه‌های نیمه خشبی وجود برگ همیشه ضروری نیست ولی نگه داشتن یک یا دو برگ کامل و یا نصف پهنک جهت ریشه‌زایی کمک می‌کند. در هر موقع از سال می‌توان این نوع قلمه را گرفت ولی اکثرا در اواخر بهار که شرایط برای ریشه دار کردن قلمه‌ها مساعد است این کار انجام می شود. مانند داودی، ختمی چینی، زیتون، مرکبات، برگ نو و

قلمه نیمه خشبی

 کاریز یا قنات یا کهریز به راهی که در زیر زمین کنده شده تا آب از آن جریان یابد می‌گویند. کاریز کانالی است در عمق زمین برای ارتباط دادن رشته چاه هایی که از "مادر چاه" سرچشمه می‌گیرد به منظور هدایت آب به سطح زمین و مدیریت آب برای کشاورزی و سایر مصارف. این کانال ممکن است تا رسیدن به سطح زمین هزارها متر به طول بیانجامد و سرانجام آب این کاریزها برای شرب و کشت و کار روی زمین می‌آیند که به این محل دهنه کاریز یا سر قنات می گویند.

 قنوات

 جهت رفع انحراف درختان به کار می رود. برای درختان جوانی که به تنهایی قادر به ایستادن نمی­ باشند همچنین به منظور حفاظت درخت در برابر آسیب رساننده ها از قیم استفاده می شود.

 قیم

 مجموعه عملیاتی است که منجر به استقرار غده، نهال، بذر و ... در زمین یا محیط دیگری شود. تسطيح زمين، كودپاشي، مرزكشي و آبياري قبل از كشت، شخم، ديسك زدن، نهركشي، بوجاری وضدعفوني بذر، بذرپاشي، زيرخاك كردن بذر، نشاكاري و امثال آنها در اين مجموعه عملیات قرار مي‌گيرند.

 کاشت

 منظور، کاشت انواع محصولات دائمی به تعداد محدود در زمین های بهره برداری، خارج از باغات و قلمستان ها می باشد.

 کاشت پراکنده محصولات باغی

کشت دست پاش غیر متراکم گیاه که امکان خاک ورزی در آن وجود دارد کاشت پراکنده گویند.

 کاشت پراکنده محصولات زراعی

 كشت دست پاش بسيار متراكم كه امكان خاك ورزي در آن نيست.

 کاشت متراکم

 به كشت متراكم خالص يك رقم، يك واريته يا يك نژاد گفته مي‌شود.

 کاشت متراکم ساده

كشت متراكم چند رقم يا واريته و يا نژاد در يك قطعه زمين به طوري كه مجزا كردن مساحت هر نوع محصول به آساني امكان‌پذير نيست.

 کاشت متراکم مخلوط

 منظور، نوعي كاشت است كه بوته، درخت يا درختچه‌ها به صورتی منظم و طبق قاعده كاشته شده باشد. در صورتی که گياهان بدون نظم و قاعده ولي با تراكم كافي كشت شده باشند، به نحوي كه بتوان مساحت اختصاص يافته به آن را تعيين كرد نيز، كشت مجتمع محسوب مي‌شود.

 کاشت مجتمع

 منظور از كاشت مجتمع ساده (تك محصولي)، نوعي كاشت مجتمع است كه در آن فقط يك نوع محصول دايمي كاشته شده و اصطلاحاً تك محصولي باشد. باغي كه به منظور بهره‌برداري از يك محصول خاص احداث شده ولي در بين درختان يا در اطراف آن تعداد كمي از ساير انواع درختان كاشته شده باشد نيز به صورت كاشت ساده (تك محصولي) منظور مي‌شود.

 کاشت مجتمع ساده

 نوعي كاشت مجتمع است كه در آن بيش از يك نوع محصول دائمي و به صورت مخلوط كاشته شده است به نحوي كه تعيين مساحت هر يك از محصولات مقدور نيست.

 کاشت مجتمع مخلوط

 تقسیم مزارع و باغچه ها به قسمت های تقریباً مساوی .

 کرت بندی

 نوعي كشت محصول است كه براي مرحله كاشت يا داشت آن، عمل آبياري پيش‌بيني شده باشد، ولو اين كه به علتي چون بارندگي کافی يا كمبود آب به طور استثناء آبياري انجام نشود.

 کشت آبی

 نوعي كشت محصول است كه براي مرحله‌ي كاشت يا داشت آن عمل آبياري پيش‌بيني نشده است و آب مورد استفاده گياه مستقيماً از نزولات آسماني يا آب تحت الارضي تامين مي‌شود. کشت دیم عموما در زمین کشاورزی دیم انجام می شود ولی بطور استثنا ممکن است به صورت تناوبی در زمین کشاورزی آبی نیزانجام شود.

 کشت دیم

 منظور از کشت زیر درختی، کشت محصولات سالانه در فواصل درختان یا نهال های باغ است.

 کشت زیر درختی

 نوعی کشت است که در زمین فقط یک نوع محصول اعم از سالانه یا دائمی کاشته شود مانند زمینی که در آن فقط گندم، یا باغی که در آن فقط پرتقال کاشته شده است.

 کشت ساده

 کشت سلول و بافت گیاهی به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی به عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به شمار می‌آیند. با علم به این موضوع که هر یک از سلول‌های گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن به گیاه کامل را دارند، دریچه‌ای تازه پیش روی دانشمندان و محققان علوم زیستی گشوده شد، به نحوی که در مقایسه با روش‌های اصلاح سنتی گیاهان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در مدت زمان اجرای برنامه‌های اصلاحی به وجود آمد و امکان انجام تلاقی‌های بین جنسی را نیز فراهم نمود. علاوه بر این نگهداری ذخایر توارثی، تولید گیاهان عاری از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای مهم دیگر کشت بافت و سلول گیاهی می‌باشند. روش‌های کشت بافت مبتنی بر دو مرحله تمایززدایی و تمایزیابی است که انجام هر یک از این مراحل به شرایط خاصی نیاز دارد و باید در محیطی عاری از هرگونه آلودگی صورت پذیرد که گاه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. با این وجود مراکز تولیدی سالیانه میلیون‌ها نهال و گیاه مختلف را از طریق روش‌های ریز ازدیادی به بازار عرضه می‌کنند و فرآورده‌های زیستی متعددی نیز با استفاده از روش‌های کشت بافت تولید می‌شوند.

 کشت سلول و بافت گیاهی

 منظور كشت انواع محصولات یک ساله يا دائمي است كه در گلخانه‌ها با هدف بهره‌برداري اقتصادي انجام مي‌شود. كشت محصولات كشاورزي زير پوشش موقت مانند كشت زير پلاستيك، کشت گلخانه‌اي محسوب نمي‌شود.

 کشت گلخانه ای

 اگر روی زمین طی یک سال چند بار کاشت و برداشت محصولات سالانه انجام شود، کشت دوم و کشتهای بعد از آن، کشت مجدد محسوب می شود.

 کشت مجدد

 کاشت دو یا چند نوع محصول به صورت توام، کشت مخلوط نامیده می شود. در این نوع کشت، مجزا کردن مساحت هر نوع محصول به آسانی مقدور نیست، مانند کشت مخلوط پنبه و هندوانه در مزارع یا کشت درهم گلابی، سیب و گیلاس در باغ ها.

 کشت مخلوط

سبزدیسه یا کلروپلاست دیسه هایی دارای سبزینه هستند که در سیتوپلاسم یاخته های گیاهی یافت می‌شوند. سبزدیسه‌ها به امواج مختلف طیف نوری حساس‌اند و با استفاده از سبزینه ی خود انرژی فوتونها را به مولکولهای شیمیایی تبدیل می‌کنند. شمار سبزدیسه‌ها به طور ژنتیکی معین است. همچنین کلروپلاست از واحدهایی به نام گرانوم ساخته شده است که انرژِی خورشید را یه دام می اندازد و خود این گرانوم ها نیز از واحد هایی به نام تیلاکوئید تشکیل شده است. درون کلروپلاست مایعی سیال به نام استروما یا بستره تشکیل شده است . درواقع کار اصلی کلروپلاست فوتوسنتز است (فوتوسنتز : فرایندی است که انرژی خورشید را جذب می کند و آب و دی اکسید کرین را به صورت مواد غذایی و یا قند ها و اکسیژن تبدیل می کند) . کلروپلاست دارای دو غشاء است که عبارتند ار: 1- غشاء درونی 2- غشاء خارجی که فضای درون کلروپلاست را به سه بخش تقسیم می کند که عبارتند از: 1 - فضای درون غشاء داخلی که گرانوم (تیلاکوئید) در آن قرار دارد.2- فضای بین غشاء داخلی و خارجی 3- فضای درون گرانوم ها(تیلاکوئیدها) و رشته ها . همچنین درون کلروپلاست DNA حلقوی و کلروفیل که از اجزای مهم کلروپلاست است وجود دارد.

 کلروپلاست

 ایجاد و توسعه کمربند سبز با هدف کاهش آلودگی هوا، برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و ریزگرد، تلطیف و تعدیل هوا موثر است. معمولاً برای اجرای طرح کمربند سبز از گونه‌های سازگار، ماندگار و مناسب با شرایط اقلیمی استفاده می‌شود که این طرح می‌تواند در مناطق حاشیه‌ای شهر توسعه یابد.
پروژه‌های کمربند سبز در شهرها معمولاً با هدف ایجاد بادشکن و فیلتر طبیعی به‌منظور مقابله با پدیده گرد و غبار، شن‌های روان، بادهای موسمی و ایجاد اکوسیستم طبیعی پیش‌بینی می‌شوند. یکی از مهمترین تأثیرات این پروژه‌ها توسعه فضاهای سبز شهری و تولید اکسیژن است. علاوه بر این، گیاهان با فرایند تعریقی که انجام می‌دهند دمای محیط را تعدیل می‌کنند. به‌طوری‌که پوشش‌های گیاهی قادرند در گرم‌ترین روزهای تابستان دمای محیط پیرامون خود را تا چهار درجه سانتی‌گراد کاهش دهند و در عین حال ۵۰ درصد بر رطوبت هوا اضافه کنند. یک هکتار فضای سبز شهری از نوع درختی و پوشش چمنی و بوته‌ای قادر است در هر نوبت بارندگی ۶۸ تن گرد و غبار را جذب کند.

 کمربند سبز

 پراكندن كود در سطح مزرعه، باغات، جنگل ها و مراتع را كودپاشي گويند كه با دست، ماشين آلات زميني و هوایی انجام پذير است. كود پاشي به صورت مايع و جامد هم انجام مي‌گيرد.

 کود پاشی

 کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوانات تهیه می‌شود که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا مرغ تشکیل می‌شود . کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک بسیار مفید می‌باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است .

 کود حیوانی

 کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکرو ارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریز اندامگان هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی مواد نگه‌دارنده ی میکرو ارگانیزمهای سودمند خاک می‌باشند.

 کود زیستی

 يك نوع كود آلي که از بقاياي گياهان و جانوران و يا زباله‌هاي خانگي و شهري در اثر تخمير و پوسيده شدن مواد موجود در آنها به وجود مي‌آيد به طوری که پودرشده و فرم اولیه خود را ازدست داده باشد.

 کمپوست کودی است که از بازیافت مواد ارگانیک (مواد زائدی که ازگیاهان و حیوانات برجای می‌مانند) به دست می‌آید.

از کمپوست (Compost) در باغبانی و کشاورزی به عنوان تقویت‌کننده خاک استفاده می‌شود. کارشناسان کشاورزی عقیده دارند کمپوست یکی از بهترین کودهای گیاهی و تقویت‌کننده‌های طبیعی خاک است و می‌تواند جایگزین خوبی برای کودهای تجاری شود. مهمترین حسن این کود، ارزان بودن آن است. استفاده از کمپوست ساختار خاک را ارتقا می‌دهد، محتوای خاک را تقویت می‌کند و سبب می‌شود خاک مدت زمان بیشتری بتواند آب را در خود نگه دارد. کمپوست قدرت باروری خاک را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند ریشه‌های سالم در گیاه رشد کند.

این کود همچنین برای کنترل فرسایش، احیا و ساخت زمین‌های مرطوب به عنوان پوشش به کار می‌رود. کمپوست همچنین با ماسه مخلوط می‌شود و برای زه‌کشی زمین به کار می‌رود.

مواد ارگانیک موجود در کمپوست در حقیقت مواد غذایی میکروارگانیسم‌هایی هستند که خاک را در وضعیتی سالم و متعادل نگه می‌دارند. نیتروژن، پتاسیم و فسفر موادی هستند که در نتیجه تغذیه میکروارگانیسم‌ها از مواد آلی تولید می‌شوند و در نتیجه تنها تعداد اندکی از مواد مغذی می‌ماند که باید به خاک افزوده شود. اغلب باغبان‌ها و کشاورزان مدت‌هاست که به حسن‌های این کود سیاه، غنی و طبیعی پی برده‌اند.

نکته مهم این است که با طی زمان کافی تمام زباله‌های ارگانیک در طبیعت به کمپوست تبدیل می‌شوند. البته همه زباله‌ها برای تولید کمپوست در خانه مناسب نیستند. در اغلب سیستم‌های تولید کمپوست که در خانه‌ها به کار می‌روند، سیستم به دمای مناسب برای کشتن عوامل بیماری‌زا نمی‌رسد، در نتیجه باید در نوع مواد اولیه‌ای که برای تولید کمپوست به کار می‌رود دقت کرد.

کمپوست

 محدوده ای از پست ترین سطوح ارتفاعی مناطق بیابانی است که به جهت انباشت املاح ، فاقد شرایط لازم برای حیات است .

 کویر

 مكاني است كه با ايجاد ساختمان با پايه‌هاي ثابت و سقف شيشه‌اي یا پوشش پلاستيكي براي توليد محصولات سالانه يا دائمي در محيط تحت كنترل از نظر حرارت، رطوبت، نور، تهويه و غيره اختصاص يافته است.

 گلخانه

 گیاهان آپارتمانی به گیاهانی اطلاق می شود که به دلیل نداشتن مقاومت در برابر سرما بایستی در محیط مساعد و سربسته با توجه به نیاز به نور، حرارت و رطوبت مناسب در قسمت های مختلف آپارتمان نگهداری شوند.عوامل مهم در رشد و پرورش گیاهان آپارتمانی عبارتد از: نور، آب، درجه حرارت، رطوبت، کود و خاک.

گیاهان آپارتمانی 

 گیاهانی هستند با طول عمری بیش از ۲ سال. این نامگذاری برای تفکیک این نوع گیاهان با طول عمر بیش از ۲ سال از دیگر گیاهان با طول عمرهای ۲ ساله و یک ساله انجام شده است. همچنین این نامگذاری نشان دهنده ی تفاوت میان گیاهانی با قسمت‌های چوبی و گیاهان بدون قسمت‌های چوبی است که معمولاً گیاهان پایا قسمت‌های چوبی بیشتری دارند. گیاهان پایا می‌توانند دارای عمری کوتاه (تنها چند سال) و یا مانند درختان دارای عمری بلند باشند. گیاهان پایا در مناطق گرمتر و شرایط مناسب آب و هوایی بسته به فصل رویششان بیشترین میزان رشد را می‌توانند داشته باشند. برخی از گیاهان پایا می‌توانند همیشه سبز باشند مانند درخت کاج.

 گیاهان پایا

 گیاهان پوششی، گياهاني كم ارتفاع هستند و به ندرت به ارتفاع 1 متر مي رسند. گرچه استثناهايي نيز دارند. گیاهانی هستند کوتاه و سریع الرشد که اکثر آنها در زمان بسیار کوتاهی، سطح خاک را فرا گرفته و زمین را به خوبی می پوشانند. باعث زيبايي فضاي سبز مي شوند و همزمان از فرسايش خاك جلوگيري مي كنند. برخلاف چمنها، بيشتر گياهان پوششي قابليت پاخوري ندارند. این گیاهان نسبت به مواد غذایی پر توقع نبوده و آب زیادی لازم ندارند. درعین حال به توجه و مراقبت کمی نیاز دارند. عده ای از آنها نسبت به شوری خاک مقاوم می باشند و برخی دیگر در خاک های شنی و ضعیف به خوبی رشد و نمو می کنند. به علاوه زمانی که گیاهان پوششی به خوبی رشد کنند و بصورت متراکم و انبوه دربیایند، مانع از رشد علفهای هرز می شوند. بنابراین بعد از کاشت گیاهان پوششی مشکل علفهای هرز وجود نخواهد داشت. 

 گیاهان پوششی

 گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه چوبی دارند و پس از برداشت محصول، تمام یا قسمتی از گیاه در زمین باقی می ماند و مجدداً در سالهای بعد محصول می دهد.

 گیاهان دائمی

 هر نوع گياه اعم از بوته، درختچه، درخت و ساير انواع گياهان است كه محصول اصلي آن به منظور زيبا سازي اماكن و معابر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بخش زينتي ممكن است گياه كامل و يا اندامي از گياه نظير گل، شاخه یا برگ باشد.

 گیاهان زینتی

 پس از کاشت چمن به علل مختلف از قبیل کاشت غیر اصولی، هجوم پرندگان و مورچه ها و غیره در بعضی قسمتهای چمن کاری شده، چمن تنک می شود که باید مجدداً عمل بذرکاری انجام گیرد، به این صورت که با کمک شن کش، سیخک و یا چنگال باغبانی زمین را خراش داده و بذر پاشی می کنند روی آن را با لایه­ ای ( حدود 2-1 سانتی متر) از کود دامی پوسیده فاقد آهک می پوشانند.

 لکه گیری چمن

 مالچ (mulch) به هر گونه پوششی اطلاق می‌شود که برای محافظت و ارتقاء کیفیت خاک، روی سطح خاک گسترده می‌شود. مالچ‌ها به دو دسته ارگانیک و غیر ارگانیک تقسیم بندی می‌شوند: مالچ‌های ارگانیک عمدتا شامل پوست خرد شدۀ درختان، تراشه‌های چوب و برگ درختان می‌باشند. مالچ‌های غیرارگانیک شامل لاستیک و پلاستیک بازیافتی، مواد آلی، سنگریزه و سایر مواد غیر طبیعی هستند.
مالچ‌ها بسته به نوع استفاده، ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک مختلفی از خود بروز می‌دهند. مالچ ارگانیک رنگی، گونه‌ای از مالچ است که به طور همزمان، دارای ارزش دکوراتیو و زیستی است. این نوع مالچ از تراشه‌های چوب فراوری شده به دست می‌آید که در حالت استاندارد، با مواد ارگانیک رنگ‌آمیزی شده و با طول عمری قریب به 2 سال (با توجه به شرایط آب و هوایی) خاک، گیاهان و محیط را از ویژگی‌های اکولــوژیک و زیبایی ظاهری خود بهره‌مند می‌سازد.
در تعریفی دیگر، مالچ به پوشش غیر زنده‌ای اطلاق می‌شود که برای محافظت از گیاهان در زمستان و همچنین تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از ریزگرد
، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ماده، از گیاهان در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت می‌کند و باعث جلوگیری از رشد علف‌های هرز و ریزگرد می‌شوند. مالچ همچنین در تابستان‌های خشک پوشش مناسبی برای هر نوع گیاه پوششی است.

 مالچ

 انواعی از محصولات کشاورزی هستند که معمولا ساقه علفی دارند و دوره رویش آنها کمتر از یک سال است. این محصولات برای تولید دوره بعد دوباره کاشته می شوند . محصولاتی نظیر یونجه، زعفران و نیشکر که تا چند سال قسمت زیر زمینی آنها پس از برداشت در زمین باقی می ماند و مجددا در سال بعد رشد می کند نیز در این گروه قرار می گیرند.

 محصول سالانه

 مجموعه محصولات غیر چوبی از جنگل شامل صمغ ، تانن و گیاهان دارویی و صنعتی و محصولات غیر علوفه ای از مرتع  شامل مواد یا اجزا گیاهی دارای خواص دارویی ، خوراکی و صنعتی را گویند.

 محصول فرعی جنگل و مرتع

 مجموعه اقداماتی است که به منظور کنترل و استفاده از رواناب های سطحی ناشی از بارندگی ها در جهت احیای پوشش گیاهی مناطق بیابانی انجام می شود.

 مدیریت هرزآب

 زمینی است اعم از کوه، دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود . اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش علوفه ای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نمی شود.

  مرتع

 شخص حقیقی و یا حقوقی است که بنا به تشخیص سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با توجه به عرف منطقه، مجوز بهره برداری از محدوده مشخصی از مراتع عمومی را با دریافت پروانه چرا در اختیار می گیرد.

 مرتعدار

 مراتعی است که مورد استفاده دام عشایر که دارای نظام خاص اجتماعی عشایری بوده قرار می گیرد .

 مراتع عشایری

 مراتعی هستند که در دشتهای پست، دامنه ها و کوهپایه ها یا در مناطق با عرض جغرافیایی کم واقع شده اند. در این مناطق رشد گیاهان در اواخر پاییز و زمستان نیز میسر بوده و به طور عمده در این فصول مورد تعلیف دام قرار می گیرند. درصد قابل توجهی از پوشش گیاهی این مناطق بوته ای می باشد.

 مراتع قشلاقی

 مراتعی هستند که دارای درختان و درختچه های خودروی جنگلی پراکنده بوده و درصد تاج پوشش یا مساحت سایه انداز آن بين يك تا 5 درصد باشد. ارزش تولیدات چوبی این مراتع در شرایط طبیعی کمتر از ارزش تولیدات علوفه ای آن است.

 مراتع مشجر

 مراتع حدفاصل مراتع ییلاقی و قشلاقی را تشکیل می دهند و معمولا در فصل بهار و پاییز مورد تعلیف دام واقع می شود.

 مراتع میانبند

مراتعی هستند که عمدتاً در مناطق کوهستانی قرار دارند. در این مناطق دوره رشد گیاهی دیر شروع شده و معمولاً به علت شروع سرمای زودرس طول دوره رویش گیاهی کوتاه است. این مراتع در فصل تابستان مورد استفاده دام قرار می گیرد. پوشش گیاهی این مراتع گیاهان نرم و علفی می باشد. 

 مراتع ییلاقی

 نراد یا Abies سرده ای از درختان همیشه سبز و سوزنی برگ است. این جنس در حدود ۴۰ گونه ی درختی در مناطق معتدل نیم‌کره شمالی دارد. درخت نراد نمی‌تواند خاک‌هایی را که بیش از حد مرطوب، اسیدی و خشک باشند تحمل کند. بهترین آب و هوا برای درختان نراد، آب و هوای مدیترانه‌ای است.

 نرادها

 شاخه های رویشی نابارور و نامطلوبی هستند که به طور عمودی بر روی ساقه اصلی و شاخه های مسن می رویند. شاخه های نرک برای شاخه های بارده مزاحمت زیادی ایجاد می کنند و آنها را باید حذف کرد.

 نرک ها

 گياه سبز شده از بذر در خزانه را پس از آنكه چند برگ اصلي بر روي آن ظاهر شد و آماده انتقال براي كاشت در زمين اصلي يا ظروف گرديد، نشاء مي‌نامند.

 نشاء

 به مكاني گفته مي‌شود كه با توجه به منابع آب و خاك و شرايط آب و هوايي براي توليد و تكثير نهال و اندام‌هاي تكثيري مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد.

 نهالستان

شامل ایجاد کانالهای مخصوص انتقال آب از منبع آب تا پای درختان می باشد، چنانچه قبلاً کانال کشی یا نهرکشی در باغ صورت پذیرفته لازم است تا اصلاح و مرمت آنها به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود صورت پذیرد.

 نهرکشی

 نهنج به انتهای شاخه که از قسمت‌های گل نگاهداری می‌کند، گفته می‌شود. نهنج محور یک گل است و قسمت‌های گل روی آن قرار دارند. چنانچه یک گل بطور جداگانه روی دمگل به وجود آید، نهنج انتهای بالایی پایه گل است.
نهنج از چند یا بسیاری گره‌های متراکم که توسط میانگره‌های بسیار کوتاه از یکدیگر جدا شده‌اند تشکیل می‌گردد. قسمت‌های ضروری گل یک بار یا بیشتر از هر سطح نهنج رشد می‌یابند. اولین میانگره شاخه در زیر نهنج پایک
 است. دومین میانگره در زیر یک گل منفرد ممکن است دمگل نامیده شود. در قاعده پایک برگک (برگ تغییر شکل یافته) وجود دارد که در زیر گل قرار دارد.

 نهنج

 

 مجموعه ای متمایز ، یکنواخت و پایدار از گیاهان است که زیر مجموعه ی یک گونه را تشکیل می دهند . واریته وقتی در سطح وسیع و تجاری کشت شود رقم تجاری یا کولتیواتور نامیده می شود.

 واریته گیاهی یا نژاد

 کاشت مجدد نهال و بذر بجای نهال و بذر از بین رفته در عملیات بیولوژیکی در سنوات گذشته را واکاری گویند.

 واکاری

 وجين، از بين بردن علف‌هاى هرز به روش مکانيکى است، علف‌هاى هرز، رقيب گياه در جذب غذا و استفاده از آب و نور و هوا هستند. به اين دليل کشاورزان به‌روش‌هاى گوناگون سعى مى‌کنند علف‌هاى هرز را از بين ببرند. وجين به‌دو صورت زير انجام مى‌شود:
- وجين دستى که با بيل، فوکا و تيشه توسط کارگر انجام مى‌شود.
- وجين ماشينى که با کولتيواتور و در کشت‌هاى رديفى انجام مى‌گيرد.

 وجین کردن

 ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد. بیش از 2700 نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم‌ها با کاوش خاک، تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم‌های موجود در بدن خود، خاک را تازه می‌کنند و قدرت باروری آن را افزایش می‌دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ‌های زیاد، راه نفوذ اکسیژن به خاک را آسان می‌کنند.

 ورمی کمپوست

 بطور کلی هرس عبارتست از قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، پوست یا برگ به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه.

 هرس

 این عمل در مورد خاکهای سنگین جهت اصلاح زهکشی خاک صورت می گیرد. قبل از کاشت هر گیاهی بهتر است اقدام به جمع آوری خاکهای آلوده به روغن، زباله و نخاله های ساختمانی نموده و در صورت نیاز با خاک مناسب زراعی تعویض گردد.

 هوادهی خاک

 کشت هیدروپنیک شیوه ی کشت بدون خاک می‌باشد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را ارزیابی کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می‌شود و با افزودن عناصر ماکرو و میکرو، همچنین نگه داشتن گیاه توسط مواد نگهدارنده بی اثر مانند پرلیت عملاً نیاز به خاک را برطرف می کنند.

 هیدروپونیک                                                                                      

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir