جستجو
Menu

نظرسنجی از خدمات سازمان

نظر شما در خصوص فضای سبز شهر تهران چیست؟
نظر شما در خصوص نمایشگاه گل و گیاه تهران چیست؟
نظر شما در خصوص برخورد کارکنان سازمان چیست؟
ارسال نظر 

نظرسنجی از پرتال

نظر شما در خصوص محتوای سایت چیست؟
نظر شما در خصوص طراحی این سایت چیست؟
نظر شما در خصوص پاسخگویی مسئولین پرتال چیست؟
ارسال نظر 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir