جستجو
Menu

لیست مناطق 22 گانه تهران

Skip Navigation Links.

لیست پارکهای شاخص تهران

باغ موزه مینیاتوری(06/17/2013 03:54:13 ب.ظ)
بوستان جانبازان (غدیر)(12/21/2013 10:47:35 ق.ظ)
بوستان جانبازان ری (12/29/2013 12:06:15 ب.ظ)
بوستان شهید کاظمی (12/29/2013 02:19:05 ب.ظ)
بوستان کوثر(12/29/2013 02:51:41 ب.ظ)
بوستان 15 خرداد (12/29/2013 03:17:38 ب.ظ)
بوستان جنگلی یاس(05/03/2015 11:11:22 ق.ظ)
بوستان آزادگان(09/29/2012 01:06:57 ب.ظ)
بوستان آزادگان(09/29/2012 01:20:05 ب.ظ)
بوستان آزادی(09/29/2012 01:22:46 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info@parks.tehran.ir