جستجو
Menu

اهم پروژه های احداث فضای سبز در حاشیه و بدنه بزرگراههای شهر تهران

از سال 1384 تا 1/10/1393

   


1- حاشیه شمالی بزرگراه همت حد فاصل حقانی تا مدرس
 

2- حاشیه جنوبی بزرگراه حکیم حد فاصل شیخ فضل اله تا گیشا

3- تقاطع بزرگراه حکیم و یادگار امام (ره )

4- احداث فرش گل در بزرگراه های شهر تهران

 

5- رمپ و لوپ های شیخ فضل اله و حکیم

6- احداث فرش گل در بزرگراه های شهر تهران

7- حاشیه بزرگراه چمران ( شرقی ) حد فاصل حکیم - همت

8- حاشیه بزرگراه تقاطع سئول و چمران

9- حاشیه تقاطع امام علی (ع) و ارتش

10- رمپ و لوپ های امام علی ( ع ) و همت

11- حاشیه سه راه آزمایش تقاطع همت با دماوند

12- حاشیه بزرگراه بسیج تقاطع هجرت

13- رمپ و لوپ بزرگراه آزادگان تقاطع شهید کاظمی

14- رمپ و لوپ  بزرگراه حقانی با مدرس

15- حاشیه شمالی بزرگراه آزادگان حدفاصل پارک توسکا با فدائیان اسلام

16-  حاشیه شمالی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل فدائیان تا تقاطع شهید رجائی

17- حاشیه جنوبی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل رجائی تا پل فدائیان اسلام

18- حاشیه جنوبی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل فدائیان تا پارک جنگلی توسکا

19- بزرگراه آزادگان رمپ و لوپ های پل ساوه و تقاطع سعیدی ( چهاردانگه )

20- حاشیه بزرگراه آزادگان منطقه 21

21- بزرگراه نیایش تقاطع سئول

22- بزرگراه تهران – کرج تقاطع مترو صادقیه

23- عملیات پیاده روسازی و باغراه واقع در بزرگراه همت شرقی حد فاصل پل حقانی و پل فجر

24- خاکریزی و کاشت نشاء اطلسی در حاشیه بزرگراه مدرس و همت

25- احداث فضای سبز قطعه شیب داراتوبان حکیم ورودی کوی نصر

26- اجرای عملیات دیوار سنگی مالون بزرگراه یادگار امام (ره )

27- حاشیه بزرگراه آزادگان (محدوده مناطق 19و 18 )

28 - ورودی سازمان بهشت زهرا انتهای بزرگراه شهید هاشمی

29 - بزرگراه امام علی (ع)

30 - بزرگراه امام علی تقاطع خاوران ( رمپ و لوپها) محدوده مناطق 14و 15

31 - بزرگراه امام رضا (ع) محدوده منطقه 15 مقابل بازار گل امام رضا و کارخانه سیمان تهران

32 - حاشیه بزرگراه صدر

33 - برج میلاد حاشیه بزرگراه شیخ فضل الله

34 - حاشیه بزرگراه ازادگان تقاطع فتح در دست اقدام

 

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info@parks.tehran.ir