جستجو
Menu

اهم پروژه های احداث فضای سبز در حاشیه و بدنه بزرگراه های شهر تهران

از سال 1384 تا 1396/12/30

   1- حاشیه شمالی بزرگراه شهید همت حد فاصل شهید حقانی تا شهید آیت ا.. مدرس

2- حاشیه جنوبی بزرگراه شهید حکیم حد فاصل شیخ فضل اله نوری تا کوی نصر 

3- تقاطع بزرگراه شهید آیت ا.. حکیم و یادگار امام (ره )

4- احداث فرش گل در بزرگراه های شهر تهران

 

5- رمپ و لوپ های بزرگراه های شیخ فضل اله نوری  و شهید آیت ا.. حکیم

6- احداث فرش گل در بزرگراه های شهر تهران

7- حاشیه بزرگراه  شهید دکتر چمران ( شرقی ) حد فاصل  شهید آیت ا.. حکیم -  شهید همت

8- حاشیه بزرگراه تقاطع سئول و  شهید دکتر چمران

9- احداث فضای سبز بزرگراه ارتش تقاطع بزرگراه امام علی (ع) 

10- رمپ و لوپ های امام علی ( ع ) و شهید همت

11- حاشیه سه راه آزمایش تقاطع  شهید همت با دماوند

12- حاشیه بزرگراه بسیج تقاطع هجرت

13- رمپ و لوپ بزرگراه آزادگان تقاطع شهید کاظمی

14- رمپ و لوپ  بزرگراه  شهید حقانی با آیت ا.. مدرس

15- حاشیه شمالی بزرگراه آزادگان حدفاصل پارک توسکا با فدائیان اسلام

16-  حاشیه شمالی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل فدائیان اسلام تا تقاطع شهید رجائی

17- حاشیه جنوبی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل شهید رجائی تا پل فدائیان اسلام

18- حاشیه جنوبی بزرگراه آزادگان حد فاصل پل فدائیان تا پارک جنگلی توسکا

19- بزرگراه آزادگان رمپ و لوپ های پل ساوه و تقاطع آیت ا.. سعیدی ( چهاردانگه )

20- حاشیه بزرگراه آزادگان منطقه 21

21- بزرگراه نیایش تقاطع سئول

22- بزرگراه تهران - کرج تقاطع مترو صادقیه

23- عملیات پیاده روسازی و باغراه واقع در بزرگراه شهید همت شرقی حد فاصل پل  شهیدحقانی و پل فجر

24- خاکریزی و کاشت نشاء اطلسی در حاشیه بزرگراه آیت ا.. مدرس و  شهید همت

25- احداث فضای سبز قطعه شیب دار اتوبان آیت ا.. حکیم ورودی کوی نصر

26- اجرای عملیات دیوار سنگی مالون بزرگراه یادگار امام (ره )

27- حاشیه بزرگراه آزادگان (محدوده مناطق 19و 18 )

28 - ورودی سازمان بهشت زهرا (س) انتهای بزرگراه شهید هاشمی

29 - بزرگراه امام علی (ع)

30 - بزرگراه امام علی (ع) تقاطع خاوران ( رمپ و لوپها) محدوده مناطق 14و 15

31 - بزرگراه امام رضا (ع) محدوده منطقه 15 مقابل بازار گل امام رضا ( ع) و کارخانه سیمان تهران

32 - حاشیه بزرگراه  شهید آیت ا.. صدر

33 - برج میلاد حاشیه بزرگراه  آیت ا.. شیخ فضل الله نوری

34 - حاشیه بزرگراه ازادگان تقاطع فتح در دست اقدام

35- احداث فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید شوشتری محدوده منطقه 15، ضلع شرقی و غربی

36- احداث فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان - تقاطع شهید حکیم منطقه 21 و 22

37- تکمیل احداث فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید حکیم حد فاصل بزرگراه آزادگان تا کاروانسرای سنگی محدوده مناطق 21 و 22

38- احداث فضای سبز رمپ و لوپ های تقاطع بزرگراه در دست احداث حکیم با اتوبان تهران کرج - ضلع شمالی و جنوبی

39- احداث فضای سبز رمپ ها و فضای ورودی شمالی بهشت زهرا (س) محدوده منطقه 19 

40- تکمیل احداث و دوره تضمین فضای سبز پایانه جدید الاحداث شرق تهران

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir